тризуб
Торецька міська військово-цивільна адміністрація
Бахмутського району Донецької області
Документ №237р від 2021-09-01 Статус: Чинний
Документи відсутні

УКРАЇНА
ТОРЕЦЬКА МІСЬКА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ
БАХМУТСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
КЕРІВНИКА ТОРЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ
ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

2021-09-01
м. Торецьк
№237р

Про Координаційну раду з питань розвитку підприємництва Торецької міської територіальної громади

          З метою створення сприятливих умов для розвитку малого і середнього  підприємництва, забезпечення діяльності Координаційної ради з питань розвитку підприємництва Торецької міської територіальної громади, відповідно до статей 3, 10, 11 Закону України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні», Указу Президента України від 15.07.2000 № 906/2000 «Про заходи щодо забезпечення підтримки та дальшого розвитку підприємницької діяльності (із змінами), керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про військово-цивільні адміністрації», 

 1. Створити Координаційну раду з питань розвитку підприємництва Торецької міської територіальної громади та затвердити її склад (додаток 1).
 1. Затвердити Положення про Координаційну раду з питань розвитку підприємництва Торецької міської територіальної громади (додаток 2).
 1. Координацію щодо виконання цього розпорядження покласти на відділ розвитку малого бізнесу та підприємництва (Потоцький), контроль – на заступника керівника Торецької міської військово-цивільної адміністрації Бахмутського району Донецької області Єслюкову Людмилу.

Керівник Торецької  міської

військово-цивільної адміністрації

Бахмутського району Донецької області                                                 Василь ЧИНЧИК

                                                    

                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                           розпорядження керівника

                                                           Торецької міської                      

                                                                                        військово-цивільної адміністрації                     

                                                                   Бахмутського району

                                                             Донецької області

                                                                   від                            № 

СКЛАД

Координаційної ради з питань розвитку підприємництва

Торецької міської територіальної громади

ЧИНЧИК Василь                               керівник Торецької міської військово-цивільної  

                                                             адміністрації, Бахмутського району Донецької області,

                                                             голова Координаційної ради

ЄСЛЮКОВА Людмила                    заступник керівника Торецької міської

                                                             військово-цивільної   адміністрації Бахмутського

                                                             району Донецької області

                                                             заступник голови Координаційної ради

ЄВСТИГНЕЄВА Вікторія                головний спеціаліст відділу розвитку малого бізнесу

                                                             та підприємництва, секретар Координаційної ради

Члени Координаційної ради:

БОРОВСЬКА   Ольга                        начальник Торецького міського центру зайнятості

                                                             (за згодою)

ГЕТИНГЕР Олександр                     фізична особа-підприємець (за згодою)

ГОРЕЦЬКА Крістіна                        фізична особа-підприємець (за згодою)

ГРУДКІН Андрій                              голова громадської організації «Грунт», член правління

                                                            ГО «Сильні громади», фізична особа-підприємець

                                                            (за згодою)

ДЕВОТЧЕНКОВ Геннадій               директор ТОВ «Ринок» (за згодою)

ДЗИЦЮК Андрій                              начальник відділення    Поліції №1

                                                             Бахмутського районного відділу   поліції

                                                             Головного управління  Національної поліції 

                                                             в Донецькій  області, полковник поліції (за згодою)                                                                                    

                                                                                  

ДИКУСАР  Олена                             головний спеціаліст відділу розвитку малого бізнесу

                                                             та підприємництва

ЄЛАГІНА Людмила                         фізична особа-підприємець (за згодою)

КОЗАК  Олена                                  начальник Торецького міського управління

                                                            ГУ Держпродспоживслужби в Донецькій області

                                                            (за згодою)

МОРОЗОВ Олександр                      фізична особа-підприємець (за згодою)

ОНИЩЕНКО   Оксана                     начальник відділу з питань  надання     

                                                             адміністративних послуг

ОСИПЯН  Емілія                               начальник відділу економічного та інвестиційного

                                                             розвитку

ПОТОЦЬКИЙ Олексій                     в.о. начальника відділу розвитку малого бізнесу

                                                             та підприємництва

                                                                

САЄНКО    Віліна                             голова громадської   організації «Центр ініціатив

                                                             підприємців м. Торецька», фізична особа-підприємець

                                                             (за згодою)

                                                            

СТЕФАНЕНКО Алла                       фізична особа-підприємець (за згодою)

ТИМОШЕНКО Ніна                         начальник відділу  містобудування, архітектури

                                                             та земельних відносин

ФІЛІППОВА  Ірина                          заступник начальника управління

                                                             житлово-комунального господарства – начальник                        

                                                             загального відділу УЖКГ

ФОМЕНКО Наталія                          фізична особа підприємець  (за згодою)

ХАЛАІМОВА Наталія                      фізична особа підприємець  (за згодою)

ЧЕПРАКОВА Олена                         начальник Торецької ДПІ ГУ ДПС

                                                             у Донецькій області (за згодою)

ШАПРАН Сергій                               комерційний директор товариства з обмеженою

                                                             відповідальністю ТОВ «Автотранс АТП – 11407» 

                                                             (за згодою)

ШАТРАВКА Володимир                  фізична особа-підприємець,

                                                             голова громадської організації «Спорт Актив»

                                                             (за згодою)

                                                   

Склад Координаційної ради з питань розвитку підприємництва Торецької міської територіальної громади підготовлено відділом розвитку малого бізнесу та підприємництва

Головний спеціаліст відділу

розвитку малого бізнесу та підприємництва                                    Вікторія ЄВСТИГНЕЄВА

Погоджено:

Заступник керівника

Торецької міської військово-цивільної адміністрації

Бахмутського району Донецької області                                           Людмила ЄСЛЮКОВА

                                                        

                                             

                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                           розпорядження керівника

                                                           Торецької міської                      

                                                                                        військово-цивільної адміністрації                    

                                                                   Бахмутського району

                                                             Донецької області

                                                                   від                            № 

ПОЛОЖЕННЯ

про Координаційну раду з питань розвитку підприємництва

Торецької міської територіальної громади

 1. Координаційна рада з питань розвитку підприємництва (далі – Рада) є консультативно-дорадчим органом, утвореним з метою забезпечення умов для розвитку малого і середнього підприємництва на території Торецької міської територіальної громади.
 1. У своїй діяльності Координаційна рада керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, місцевих органів виконавчої влади, розпорядженнями керівника Торецької міської військово-цивільної адміністрації Бахмутського району Донецької області, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.
 1. Основними завданнями Координаційної ради є:

3.1. забезпечення  координації  дій  Торецької міської військово-цивільної адміністрації Бахмутського району Донецької області, місцевих органів виконавчої влади,  громадських організацій (об’єднань) підприємців, підприємств, установ, організацій у запровадженні єдиної державної регуляторної політики у сфері підприємництва, розвитку та підтримки підприємництва;

3.2. налагодження співпраці із суб’єктами господарювання, громадськими організаціями у сфері малого і середнього підприємництва;

3.3. надання рекомендацій та пропозицій щодо визначення шляхів, механізмів та способів вирішення проблемних питань щодо сприяння розвитку малого і середнього підприємництва;

3.4. розгляд бізнес-проєктів суб’єктів малого підприємництва, які приймають участь у конкурсному відборі (в рамках плану заходів з реалізації Регіональної програми розвитку малого і середнього підприємництва в Донецькій області) з надання фінансової підтримки на реалізацію проєктів за рахунок коштів обласного бюджету та бюджету Торецької міської територіальної громади;

3.5. участь представників Координаційної ради у розгляді питань створення сприятливого середовища для розвитку підприємництва та реалізації регуляторної політики;

3.6. обговорення та надання рекомендацій щодо вирішення спірних/актуальних питань, що виникають у сфері підприємництва, та підготовка рекомендацій щодо їх розв’язання;

3.7.  розгляд проєктів міських програм розвитку малого і середнього підприємництва та аналіз стану виконання їх заходів;

3.8. сприяння  розвитку   підприємницької  ініціативи, популяризація  соціально відповідального  підприємництва та підприємницької діяльності, вивчення досвіду підприємців зарубіжних країн.

3.9. надання суб’єктам підприємництва консультативної допомоги щодо здійснення ними господарської діяльності;

3.10. виконання інших завдань, передбачених розпорядженнями керівника Торецької міської військово-цивільної адміністрації.

 1. Координаційна рада має право:

4.1. залучати до участі у своїй роботі представників Торецької міської військово-цивільної адміністрації Бахмутського району Донецької області, місцевих органів виконавчої влади, громадських організацій, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності (за погодженням з їх керівниками), експертів, фахівців для розгляду питань, що належать до її компетенції;

4.2. одержувати в установленому порядку від Торецької міської військово-цивільної адміністрації Бахмутського району Донецької області, місцевих органів виконавчої влади, в тому числі від територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, громадських організацій, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

4.3. організовувати проведення нарад, семінарів та інших заходів з питань, що належать до її компетенції;

4.4. подавати Торецькій міській військово-цивільній адміністрації Бахмутського району Донецької області, державним та  місцевим органам виконавчої влади, пропозиції з питань, що належать до її компетенції;

4.5. надавати пропозиції до місцевих програм розвитку малого і середнього підприємництва;

4.6. брати участь у конкурсних відборах з надання фінансової підтримки на реалізацію проєктів за рахунок коштів обласного бюджету та бюджету Торецької міської територіальної громади;

4.7. надавати пропозиції щодо змін у її складі.

 1. Координаційна рада утворюється у складі голови, заступника голови, секретаря та членів Координаційної ради, які беруть участь у її роботі на громадських засадах.

До складу Координаційної ради можуть входити представники місцевих органів виконавчої  влади, в тому числі територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їхніми керівниками), громадських організацій (об’єднань), суб’єкти малого і середнього підприємництва, експертів, фахівців (за згодою).

 1. Голова Координаційної ради:

6.1. здійснює загальне керівництво діяльністю Координаційної ради;

6.2. визначає порядок роботи Координаційної ради;

6.3. головує на засіданнях Координаційної ради;

6.4. представляє Координаційну раду у відносинах з органами державної влади, місцевих органів виконавчої влади, підприємствами, організаціями, установами;

6.5. здійснює контроль за виконанням рішень Координаційної ради.

Заступник голови Координаційної ради виконує повноваження голови Координаційної ради в разі його відсутності.

 1. Секретар Координаційної ради:

7.1. забезпечує скликання членів Координаційної ради на засідання ради;

7.2. забезпечує складання протоколів засідань Координаційної ради;

7.3. забезпечує організацію діяльності Координаційної ради, підготовку порядку денного та матеріалі до її засідань з урахуванням пропозицій членів координаційної ради;

7.4. здійснює моніторинг стану реалізації рішень Координаційної ради, регулярно інформує голову Координаційної ради та інших членів з цих питань;

7.5. виконує в межах компетенції доручення голови Координаційної ради.

 1. Члени Координаційної ради:

8.1. беруть участь у засіданні Координаційної ради;

8.2. виконують окремі доручення голови Координаційної ради та його заступника;

8.3. додержуються норм чинного законодавства, цього Положення, об’єктивно та неупереджено розглядають  пропозиції щодо запланованих заходів, проєктів, програм, приймають участь у їх реалізації.

 1. 9. Формою роботи Координаційної ради є засідання, які проводяться за потребою, але не рідше ніж один раз на квартал.

Засідання Координаційної ради вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш, як половина її  членів.

У випадку своєї відсутності на засіданні Координаційної ради з поважних причин член Координаційної ради може делегувати на засідання свого представника з правом дорадчого голосу.

 1. 10. На своїх засіданнях Координаційна рада розробляє рішення з питань, що належать до її компетенції.

Рішення Координаційної ради приймаються відкритим голосуванням та вважаються схваленими, якщо  за нього проголосували більш як половина присутніх на засіданні членів Координаційної ради. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Рішення фіксується у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем.

Член Координацйної ради, який не підтримує рішення може в письмовій формі викласти свою окрему думку, що додається до протоколу засідання Координаційної ради.

Протокол засідання Координаційної ради надсилається усім її членам та заінтересованим органам, установам, підприємствам, організаціям, іншим особам.

 1. Рішення Координаційної ради, прийняті в межах її компетенції, мають рекомендаційний характер для розгляду і врахування в роботі Торецькою міською військово-цивільною адміністрацією Бахмутського району Донецької області, підприємствами, установами та організаціями.
 1. Координаційна рада встановлює постійні контакти із засобами масової інформації з метою висвітлення своєї діяльності, прийнятих рішень з актуальних питань розвитку підприємництва в громаді.
 1. Координаційна рада систематично оприлюднює на офіційному сайті та сторінках Торецької міської військово-цивільної адміністрації Бахмутського району Донецької області у соціальних мережах інформацію про свою діяльність, прийняті рішення та стан виконання.
 1. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Координаційної ради здійснює відділ розвитку малого бізнесу та підприємництва Торецької міської військово-цивільної адміністрації Бахмутського району Донецької області.
 1. Зміни в Положення про Координаційну раду з питань розвитку підприємництва Торецької міської територіальної громади та її склад затверджуються розпорядженням керівника Торецької міської військово-цивільної адміністрації Бахмутського району Донецької області.

Положення про Координаційну раду з питань розвитку підприємництва Торецької міської територіальної громади підготовлено відділом розвитку малого бізнесу та підприємництва

Головний спеціаліст відділу                                                                  Вікторія ЄВСТИГНЕЄВА

розвитку малого бізнесу та підприємництва

Погоджено:

Заступник керівника

Торецької міської військово-цивільної адміністрації

Бахмутського району Донецької області                                            Людмила ЄСЛЮКОВА