тризуб
Торецька міська військово-цивільна адміністрація
Бахмутського району Донецької області
Документ №165р від 2021-08-03 Статус: Чинний
Документи відсутні

УКРАЇНА
ТОРЕЦЬКА МІСЬКА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ
БАХМУТСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
КЕРІВНИКАТОРЕЦБКОЇ МІСЬКОЇ
 ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

2021-08-03
м. Торецьк
№165р

Про внесення змін до розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації від 18 грудня 2020 року № 1076 «Про бюджет Торецької міської територіальної громади на 2021 рік»

Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України, враховуючи службову записку  начальника фінансового управління Торецької міської військово – цивільної адміністрації Бахмутського району Донецької області Чуєвої Тетяни від 03.08.2021, керуючись пунктом 5 частини першої статті 4, пунктами 4 та 8 частини третьої статті 6 Закону України «Про військово-цивільні адміністрації»,

  1. Внести наступні зміни до розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації від 18 грудня 2020 року № 1076 «Про бюджет Торецької міської територіальної громади на 2021 рік» в редакції розпорядження керівника Торецької міської військово-цивільної адміністрації від 12 липня 2021 року № 104 р «Про внесення змін до бюджету Торецької міської територіальної громади на 2021 рік»:

          1) в абзаці першому пункту 1 замінити цифри 364 074 913 – на цифри 366 215 714; цифри 340 073 644 – на цифри 342 214 445;

          2) в абзаці другому пункту 1 замінити цифри  411 846 336 – на цифри 416 412 648; цифри 344 344 051 – на цифри 347 292 102; цифри 67 502 285 – на цифри 69 120 546;

          2) в абзаці третьому пункту 1 замінити цифри 43 501 016 – на цифри 44 260 477;

          3) в абзаці четвертому пункту 1 замінити цифри 47 771 423 – на цифри 49 338 134;

          3) в абзаці п’ятому пункту 1 замінити цифри 43 501 016 – на цифри 45 119 277;

          4) додатки 1, 2, 3, 4, 5, 6 викласти в новій редакції, що додаються.

2.Відповідно до статті 57 Бюджетного кодексу України, у зв’язку з відсутністю потреби у спрямуванні коштів за цільовим призначенням, перерахувати залишки коштів спеціального фонду, що надійшли до бюджету зі сплати податку власниками транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (ККДБ 12020300) у сумі 13 190 (тринадцять тисяч сто дев’яносто гривень) 57 копійок, до загального фонду бюджету Торецької міської територіальної громади з подальшим використанням відповідно до розпорядження.

  1. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника керівника Торецької міської військово-цивільної адміністрації Євсікова Юрія.

Керівник Торецької міської військово-цивільної

адміністрації Бахмутського району Донецької області                                       Василь ЧИНЧИК

Додатки                               Пояснювальна