тризуб
Торецька міська військово-цивільна адміністрація
Бахмутського району Донецької області
Документ №147р від 2021-07-29 Статус: Чинний
Документи відсутні

УКРАЇНА
ТОРЕЦЬКА МІСЬКА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ
 БАХМУТСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
КЕРІВНИКА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

2021-07-29
м. Торецьк
№147р

Про затвердження звіту про виконання бюджету Торецької міської територіальної громади за І півріччя 2021 року

Відповідно до статті 28 та статті 80 Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 5 частини першої статті 4, пунктами 4 та 8 частини третьої статті 6, статтею 7 Закону України «Про військово-цивільні адміністрації»

 

  1. Затвердити звіт про виконання бюджету Торецької міської територіальної громади за І півріччя 2021 року за доходами у сумі 189 554,026 тис.грн. та за видатками у   сумі 176 019,380 тис.грн. згідно з додатками 1, 2, у тому числі:

1.1. По загальному фонду бюджету Торецької міської територіальної громади:  

– за доходами – в сумі 183 375,829 тис.грн., з них офіційні трансферти з бюджетів всіх рівнів – 95 308,033 тис.грн.;

– за видатками – в сумі 165 187,162 тис.грн.

1.2. По спеціальному фонду бюджету Торецької міської територіальної громади:

– за доходами – в сумі 6 178,197 тис.грн.;

– за видатками – в сумі 10 832,218 тис.грн.

  1. Враховуючи підсумки виконання бюджету Торецької міської територіальної громади за 1 півріччя 2021 року, з метою якісного виконання бюджету Торецької міської територіальної громади у 2021 році та формування проєкту бюджету на 2022 рік:

2.1. Структурним підрозділам Торецької міської військово-цивільної адміністрації (за напрямками роботи):

– активізувати роботу з виконання Плану заходів щодо наповнення бюджету Торецької міської територіальної громади у 2021 році, ефективного та раціонального використання коштів місцевого бюджету, затвердженого розпорядженням керівника військово – цивільної адміністрації від  22.02.2021 № 101 р;

– забезпечити інформаційну взаємодію з державною податковою службою відповідно до Порядку обміну інформацією між органами, що контролюють справляння надходжень бюджету, та органами місцевого самоврядування, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 16 червня 2021 року № 627 «Про затвердження Порядку обміну інформацією між органами, що контролюють справляння надходжень бюджету, та органами місцевого самоврядування».

                                                                   Постійно

2.2.Головним розпорядникам бюджетних коштів бюджету Торецької міської територіальної громади:

2.2.1. Забезпечити своєчасне та у повному обсязі нарахування та виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ, а також розрахунки за отримані бюджетними установами комунальні послуги та спожиті енергоносії, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості.

                                                                   Постійно

2.2.2. Здійснювати внутрішній контроль за дотриманням законності та ефективності використання бюджетних коштів відповідно до статті 22 та статті 26 Бюджетного кодексу України.

                                                                   Постійно

2.2.3. Забезпечити використання трансфертів з державного та обласного бюджетів у повному обсязі.

                                                                   До кінця 2021 року

          2.2.4. Провести інвентаризацію діючих програм громади. Визначити та затвердити програми, які будуть діяти у 2022 році, з урахуванням вимог методичних рекомендацій, затверджених розпорядженням керівника військово–цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області від 05.11.2018 року № 1035 р «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення міських цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання» (зі змінами) та діючого законодавства, не допускаючи при розробці програм планування заходів, які включені до інших програм, або не можуть бути профінансовані в межах програми відповідно до діючого законодавства.

До 01 жовтня 2021 року

2.3. Структурним підрозділам та управлінням Торецької міської військово–цивільної адміністрації, головним розпорядникам коштів бюджету Торецької міської територіальної громади:

2.3.1.Забезпечити виконання Плану заходів щодо організації роботи по формуванню проєкту бюджету Торецької міської територіальної громади на 2022 рік, затвердженого розпорядженням керівника Торецької міської військово – цивільної адміністрації від 27.07.2021 № 144 р.

В терміни, визначені в розпорядженні керівника Торецької міської військово – цивільної адміністрації

2.3.2. Здійснити аналіз діючої мережі установ, штатної чисельності та використання планових призначень. На підставі аналізу розробити заходи з оптимізації мережі, штатної чисельності та оптимізації видатків в межах затверджених кошторисних призначень.До 01 вересня 2021 року

  1. Координацію роботи за виконання розпорядження покласти на фінансове управління Торецької міської військово-цивільної адміністрації (Чуєва), контроль – на заступника керівника Торецької міської військово-цивільної адміністрації Євсікова Юрія.

Керівник Торецької міської військово-цивільної

адміністрації Бахмутського району Донецької області                                      Василь ЧИНЧИК

Звіт                    Пояснювальна