УКРАЇНА
ТОРЕЦЬКА МІСЬКА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ
БАХМУТСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
КЕРІВНИКА ТОРЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ
ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

2021-07-27
м. Торецьк
№143р

Про внесення змін та доповнень до розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації від 16.03.2021 № 142р «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Торецької міської територіальної громади на 2021 рік»

Розглянувши службову записку начальника відділу містобудування, архітектури та земельних відносин Торецької міської військово-цивільної адміністрації Бахмутського району Донецької області від 12.07.2021 Вх № 434/1/02-1.16, відповідно до пункту 1.4 протоколу       № 18/14-21 від 18.03.2021 робочої зустрічі голови Донецької обласної державної адміністрації, керівника обласної військової адміністрації Кириленка П.О. з керівником військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Чинчиком В.С.,  керуючись статтею 18 Закону України «Про оцінку земель», пунктом 1 частини 1 статті 4, частиною 3 статті 6, статтею 7 Закону України  «Про військово-цивільні адміністрації»

Внести зміни та доповнення до розпорядження керівника військово-цивільної    адміністрації від 16.03.2021 № 142р «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Торецької міської територіальної громади на 2021 рік», викласти заходи «Розвиток земельних відносин» в новій редакції (додається).

Керівник Торецької міської

військово-цивільної адміністрації

Бахмутського району Донецької області                                                  Василь ЧИНЧИК

 

                   

Додаток

   
                   

розпорядження керівника

 
                   

Торецької міської ВЦА

 
                   

_27.07.2021_____№__143р________

                         

2. Заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми

№ і назва завдання Стратегії розвитку Донецької області на період до 2027 року/стратегії розвитку міста (району, ОТГ)


з/п

Зміст заходу

Термін
виконан-
ня

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

Очікуваний результат

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

Держав-
ного
бюджету

місцевих бюджетів

підпри-
ємств

інших
джерел

найменування показника

значення показника

облас-
ного
бюджету

бюджету
міст і
районів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Ціль 1. Оновлена, конкурентоспроможна економіка

 3. Розвиток земельних відносин

Всього заходів 2:

 

 

 

 

920,0

0,0

0,0

720,0

0,0

200,0

 

 

3.4.3. Розвиток системи просторового планування
з використанням електронних ресурсів / Завдання 1.2.2. Стратегії розвитку міста Торецьк -Формування спроможної територіальної основи ОТГ, актуалізація та розробка містобудівної та землевпорядної документації

1

 

2021

Торецька міська військово-цивільна адміністрація Бахмутського району Донецької області

 

 

 

 

 

 

Встановлено межі населених пунктів

2

Встановлення меж населених пунктів – міста Торецьк та сел. Кримське; Проведення нормативної грошової оцінки земель селища Кримське, смт Нью-Йорк, смт Неліпівка, селища Валентинівка, села Леонідівка, селища Суха Балка, села Юріївка.

530,00

0,00

0,00

530,00

0,00

0,00

Проведено нормативну грошову оцінку земель

7

2

Інвентаризація земель комунальної форми власності на території міста Торецьк

2021

Торецька міська військово-цивільна адміністрація Бахмутського району Донецької області

390,00

0,00

0,00

190,00

0,00

200,00

Проведено інвентаризацію (га)

120