тризуб
Торецька міська військово-цивільна адміністрація
Бахмутського району Донецької області
Документ №801р від 2019-10-24 Статус: Чинний
Документи відсутні

УКРАЇНА
ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ МІСТА ТОРЕЦЬК
ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
КЕРІВНИКА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

2019-10-24
м. Торецьк
№801р

Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 9 місяців 2019 року

Відповідно до статті 80 Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 5 частини 1 статті 4, пунктом 8 частини 3 статті 6 Закону України «Про військово-цивільні адміністрації»

  1. Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 9 місяців 2019 року за доходами у сумі 341197,418 тис. грн. та за видатками у сумі 334316,925 тис.грн. (додатки 1, 2), у тому числі:

1.1. По загальному фонду міського бюджету:  

– за доходами в сумі 325552,991 тис.грн., з них офіційні трансферти з бюджетів всіх рівнів –  237000,549 тис.грн.;    

– за видатками в сумі 309979,430 тис.грн.

1.2. По спеціальному фонду міського бюджету:

– за доходами в сумі 15644,427 тис.грн., з них офіційні трансферти з бюджетів всіх рівнів –  1797,000 тис.грн.;    

– за видатками в сумі 24337,495 тис.грн.

  1. Враховуючи підсумки виконання міського бюджету за 9 місяців 2019 року, з метою забезпечення якісного виконання місцевого бюджету у 2019 році та підготовки проекту міського бюджету на 2020 рік:

2.1. Головним розпорядникам коштів міського бюджету:

2.1.1. Забезпечити виконання Плану заходів щодо наповнення зведеного бюджету м.Торецька, економного і раціонального використання коштів місцевих бюджетів всіх рівнів у 2019 році, затвердженого розпорядженням керівника військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області від  04.03.2019 року №193р.

Постійно

2.1.2. Забезпечити своєчасну та у повному обсязі виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ, а також розрахунки за отримані бюджетними установами комунальні послуги та спожиті енергоносії, не допускаючи будь – якої просроченої заборгованості.

Постійно

2.1.3. Забезпечити аналіз ефективності використання бюджетних коштів та перегляд напрямів їх використання з метою спрямування на першочергові заходи.

До 05 листопада

2.1.4. Забезпечити використання коштів субвенції з державного та обласного бюджетів у повному обсязі до планових призначень

До кінця поточного року

2.1.5. Продовжити роботу з аналізу бюджетної забезпеченості діючої мережі установ та закладів, які утримуються за рахунок коштів міського бюджету, з метою оптимізації та приведення видатків у відповідність до наявного фінансового ресурсу міського бюджету.Упорядкувати структуру штатної чисельності працівників установ у межах затверджених асигнувань на оплату праці відповідно до вимог статті 51 Бюджетного кодексу України.

До 01 листопада

2.2. Управлінню житлово-комунального господарства військово-цивільної адміністрації м.Торецька Донецької області (Герт), Залізній міській раді (Наумов), Новгородській селищній раді (Ленко), Північній селищній раді (Карамишева), Щербинівській селищній раді (Бергій) забезпечити дотримання розрахункової дисципліни за оренду комунального майна, як орендарями, так і комунальними підприємствами – балансоутримувачами.

Щомісячно, до 08 числа

2.3. Рекомендувати голові м.Залізне Наумову В.О., головам селищних рад: Бергій Н.М., Ленко М.М., Карамишевій В.М. забезпечити:2.3.1. Реальність і достовірність показників доходної частини відповідних місцевих бюджетів на 2019 рік з урахуванням положень статті  78 Бюджетного кодексу України.2.3.2. Забезпечити визначення обґрунтованих показників при прогнозуванні доходів на 2020-2022 роки, враховуючи вимоги ст.75 1 Бюджетного кодексу України щодо, врахування аналізу виконання місцевих бюджетів у попередніх та поточному бюджетному періодах. 2.3.3. Дотримання належного рівня якості матеріалів, що надаються до фінансового управління військово-цивільної адміністрації м.Торецька Донецької області для підготовки зведеної інформації на запити Департамента фінансів Донецької обласної державної адміністрації.2.3.4. Виконання статті 122 Бюджетного кодексу України стосовно надсилання наступного дня після підписання керівником відповідної ради рішення про місцевий бюджет або внесення змін до нього.

  1. Координацію роботи покласти на фінансове управління військово – цивільної адміністрації (Чуєва), контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника керівника військово-цивільної адміністрації Євсікова Ю.М.

Заступник керівника військово-цивільної

адміністрації міста Торецьк Донецької області                                                                    Ю.М.Євсіков