Исполнительный комитет
Р Е Ш Е Н И Е

2016-01-20
г. Дзержинск
№28

Про підвищення якості ведення військового обліку людських та транспортних ресурсів на підприємствах, в організаціях, установах , розташованих на території Дзержинської міської ради

Згідно листа Дзержинського міського військового комісаріату від 06.01.2016 № 23, на підставі Наказу Міністра оборони України від 15.12.2010 № 660 “Про затвердження Інструкції з організації ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях і навчальних закладах”, керуючись статтею 36 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет

ВИРІШИВ

1. Рекомендувати міській раді м.Артемове, Новгородській селищній раді, Кировській селищній раді, Щербинівській селищній раді, керівникам підприємств, організацій та установ, навчальним закладам незалежно від форми власності:

1.1. Організувати ведення персонального обліку військовозобов’язаних та призовників за місцем їх роботи або навчання і транспортних засобів відповідно до вимог Закону України “Про військовий обов’язок та військову службу”, постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2000 № 1921 “Про військово-транспортний обов’язок”, Наказу Мініста оборони України від 15.12.2010 № 660 “Про затверждення Інструкції з організації та ведення військового обліку військовозобов’язанних і призовників в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, оргацізаціях і навчальних закладах”.

1.2. Провести звірку обліків військовозобов’язаних, призовників та транспортних засобів з Дзержинським міським військовим комісаріатом.

                                                               до 15.02.2016  

1.3. На вимогу Дзержинського міського військового комісаріату (Демедчук) проводити оповіщення військовозобов’язаних про виклик до військового комісаріату.

2. Рекомендувати Дзержинському міському військовому комісаріату (Демедчук) надати міській раді м.Артемове, Новгородській селищній раді, Кировській селищній раді, Щербинівській селищній раді, підприємствам, установам, організаціям методичну документацію та провести з відповідальними особами заняття з питань ведення військового обліку людських та транспортних ресурсів.

                                                                до     01.03.2016

3. Координацію за ходом виконання рішення покласти на Дзержинській міській військовий комісаріат (Демедчук), контроль — на керуючого справами виконкому Андрусенко О.П.

Міський голова                                      В.М. Сліпцов