Исполнительный комитет
Р Е Ш Е Н И Е

2016-01-20
г. Дзержинск
№27

Про затвердження порядку проведення та забезпечення виконання заходів мобілізації людських і транспортних ресурсів на території міста Дзержинська

Згідно листа Дзержинського міського військового комісаріату від 11.01.2016 № 42, на підставі Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, Закону України “Про оборону України”, керуючись статтею 36 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет

ВИРІШИВ

1. Затвердити порядок проведення та забезпечення виконання заходів мобілізації людських і транспортних ресурсів на території міста Дзержинська (додається).

2. Контроль за ходом виконання рішення покласти на керуючого справами виконкому Андрусенко О.П.

Міський голова                 В.М. Сліпцов

 

                                                                          Затверджено рішення виконкому ____________№_____

ПОРЯДОК проведення та забезпечення виконання заходів мобілізації людських і транспортних ресурсів на території міста Дзержинськ

З метою проведення та забезпечення виконання заходів мобілізації людських і транспортних ресурсів на території міста Дзержинська:  

1. На базі Дзержинського міського військового комісаріату (далі-МВК) створюється пункт управління для забезпечення і контролю за своєчасним і повним виконанням мобілізаційних завдань з призову військовозобов’язаних, постачання мобілізаційних ресурсів у війська та інших заходів, передбачених планом проведення мобілізації на території міста.

2. До роботи на пункті управління залучаються:

-військовий комісар Дзержинського МВК;

-керуючий справами виконкому;

-начальник Дзержинського відділення поліції Артемівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області;

-начальник Дзержинського міського сектору Головного управління державної служби з надзвичайних ситуацій в Донецькій області.

3. Персональний склад посадових осіб, які будуть працювати на пункті управління щорічно уточнюється та погоджується. До 01 січня поточного року

4. Розробка інструкції для посадових осіб, що будуть задіяні у роботі на пункті управління покладається на Дзержинський МВК.

5. Для забезпечення злагоджених дій по проведенню мобілізації створюються: -на базі стадіону «Авангард» попередній пункт збору військовозобов’язаних (далі- ППЗВ); -на базі шахти «Торецька» – штаб оповіщення (далі-ШО); -на базі Дзержинського гірничого технікуму – дільниця оповіщення (далі-ДО).

6. Матеріально-технічне обладнання ППЗВ покладається на балансоутримувача.

7. Дзержинським МВК призначається та щорічно уточнюється персональний склад адміністрації ППЗВ, ШО, ДО.

8. Адміністрації ППЗВ, ШО, ДО здійснюють заходи, направлені на забезпечення постійної готовності ППЗВ, ШО, ДО до виконання покладених на них завдань.

9. Для скорочення строків розгортання та початку роботи ППЗВ, ШО, ДО у нічний час, під час вихідних і святкових днів передбачається наявність других екземплярів ключів від будинків, приміщень, що призначені для ППЗВ, ШО, ДО які зберігаються у сторожа або охоронця.

10. Дзержинський МВК не рідше ніж двічі на рік, проводить з особовим складом адміністрацій ППЗВ, ШО, ДО практичні заняття.

11. Для якісного забезпечення злагоджених дій по проведенню мобілізаційних заходів, своєчасного оповіщення військовозобов’язаних, постачальників техніки незалежно від форми власності на базі Новгородської селищної ради, Кіровської селищної ради, Щербинівської селищної ради та міської ради м.Артемове створюються пункти збору (далі-ПЗ ) (додається), персональний склад яких затверджується керівником.

12. Дзержинський МВК надає необхідну методичну документацію та надає необхідну допомогу в розробці документів про пункт збору, порядок організації оповіщення військовозобов’язаних, постачальників техніки у Збройні Сили України, доставки людських ресурсів на ППЗВ.

13. Керівниками підприємств, організацій і установ, незалежно від форм власності: – забезпечуються заходи з питань військового обліку; – здійснюється оповіщення військовозобов’язаних за вимогою Дзержинського МВК та сприяння їх своєчасній явці по цим оповіщенням.

14. Керівники підприємств, організацій і установ міста, які мають наряди на поставку техніки у війська при мобілізації, вживають заходи щодо першочергового ремонту і технічного обслуговування визначеної техніки, забезпечення її комплектами запасних частин і обладнанням відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2000 № 1921 “Про військово-транспортний обов’язок”.

15. Дзержинське відділення поліції Артемівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області (Альошин):

– забезпечує надійну охорону Дзержинського МВК та створених елементів мобілізаційного розгортання, а також супроводження особового складу, техніки під час проведення мобілізації;

– здійснює допомогу у виявленні та доставці до Дзержинського МВК осіб, які ухиляються від призову за мобілізацією.

16. Дзержинський міський сектор Головного управління державної служби з надзвичайних ситуацій в Донецькій області (Замазій) та Дзержинське міське управління ГУ Держсанепідслужби у Донецькій області (Сметаніна) в період проведення мобілізаційних заходів та мобілізації організовує здійснення радіаційного, хімічного, біологічного контролю на ППЗВ, ШО, ДО відповідно до окремого розпорядження при оголошенні мобілізації

17. Органи місцевого самоврядування сприяють Дзержинському МВК в виконанні мобілізаційних заходів.

18. Медичний огляд військовозобов’язаних осіб забезпечується медичними закладами, розташованими на території Дзержинської міської ради, військово-лікарською комісією відповідно до окремого рішення виконавчого органу Дзержинської міської ради.

Керуючий справами виконкому                                                            О.П.Андрусенко

Порядок проведення та забезпечення виконання заходів мобілізації людських і транспортних ресурсів на території міста Дзержинська розроблений Дзержинським міським військовим комісаріатом.

Військовий комісар Дзержинського міського військового комісаріату     І.А.Демедчук

                                                         Додаток до Порядку проведення та забезпечення виконання

                                                         заходів мобілізації людських і транспортних ресурсів на

                                                         території міста Дзержинська

                               СПИСОК пунктів збору

№ з/п                Назва пункту                 Селищні та міська ради

1                       ПЗ №1                         на базі міської ради міста Артемове

2                       ПЗ №2                         на базі Новгородської селищної ради

3                       ПЗ №3                         на базі Кіровської селищної ради

4                       ПЗ №4                        на базі Щербинівської селищної ради

 

Військовий комісар Дзержинського міського

військового комісаріату                                                                             І.А.Демедчук