тризуб
Торецька міська військово-цивільна адміністрація
Бахмутського району Донецької області
Документ №1221р від 2018-12-17 Статус: Чинний
Документи відсутні

УКРАЇНА
ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ МІСТА ТОРЕЦЬК
ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
КЕРІВНИКА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

2018-12-17
м. Торецьк
№1221р

Про міський бюджет на 2019 рік

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України  «Про Державний бюджет України на 2019 рік», враховуючи розпорядження голови Донецької обласної державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 06.12.2018 № 1470/5-18 «Про обласний бюджет на 2019 рік», керуючись пунктом 5 частини 1 статті 4, пунктом 8 частини 3 статті 6 Закону України «Про військово-цивільні адміністрації»,  

1. Визначити на 2019 рік:

доходи міського бюджету в сумі  462370066 гривень, у тому числі  доходи загального фонду міського бюджету – 455477800 гривень та доходи спеціального фонду міського бюджету – 6892266 гривень згідно з додатком 1 до цього розпорядження;

видатки міського бюджету в сумі  462370066 гривень, у тому числі  видатки загального фонду міського бюджету – 455477800 гривень та видатки спеціального фонду міського бюджету – 6892266 гривень;

оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету в розмірі 500000 гривень, що становить 0,1 відсотка видатків загального фонду міського бюджету, визначених цим пунктом;

резервний фонд міського бюджету  у розмірі 100000 гривень, що становить 0,02 відсотка видатків загального фонду міського бюджету, визначених цим пунктом.

Використання коштів резервного фонду здійснювати відповідно до статті 24 Бюджетного кодексу України, Порядку використання коштів резервного фонду бюджету, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України  від  29.03.2002  № 415 (зі змінами), на підставі Порядку використання коштів резервного фонду міського бюджету затвердженого розпорядженням керівника військово-цивільної адміністрації від 04.04.2018 № 191р «Про затвердження Порядку використання коштів резервного фонду міського бюджету».

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету  на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 2 до цього розпорядження.

3. Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 3 до цього розпорядження.

4. Затвердити на 2019 рік розподіл витрат  міського бюджету на реалізацію міських програм та заходів, які будуть фінансуватися за рахунок коштів міського бюджету відповідно до проекту Програми економічного та соціального розвитку міста Торецька на 2019 рік згідно з додатком 4 до цього розпорядження.

5.  Установити, що у загальному фонді  міського бюджету на 2019 рік  до доходів загального фонду міського бюджету належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97, 101, 102, 1032, 1034, 1036 Бюджетного кодексу України.

6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2019 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України.

7. Установити, що у 2019 році кошти, отримані до спеціального фонду міського бюджету згідно з відповідними пунктами статті 691 Бюджетного кодексу України спрямовуються на реалізацію заходів, визначених згідно з частиною 2 статті 70 Бюджетного кодексу України.

8. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками міського бюджету видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату; 

придбання медикаментів і перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплату комунальних послуг і енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

оплату послуг з охорони комунальних закладів культури;

оплату енергосервісу.

9. Установити, що програмні заходи міського фонду навколишнього природного середовища в межах надходжень екологічного податку та грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності, які зараховуються до міського бюджету, затверджуються окремим розпорядженням керівника військово-цивільної адміністрації.

10. Фінансовому управлінню військово – цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області (Чуєва):

1) надати право:

на здійснення позик на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України,  відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України;

розміщення в межах поточного бюджетного періоду на конкурсних засадах  тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду шляхом укладення договорів з установами банків у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до частини 8 статті 16 Бюджетного кодексу України;

2) здійснювати відображення змін до розпису міського бюджету у випадках внесення Міністерством фінансів України змін і доповнень до бюджетної класифікації в частині назв і кодів класифікації доходів, кодів Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і відомчої класифікації, за джерелами доходів і напрямами видатків головних розпорядників коштів міського бюджету за відповідними кодами в межах затверджених асигнувань одного коду програмної класифікації;

3) довести головним розпорядникам коштів міського бюджету лімітні довідки про бюджетні асигнування за скороченою Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів з урахуванням внесених змін.

11. Головним розпорядникам коштів міського бюджету:

1) забезпечити згідно з частиною 4  статті 77 Бюджетного кодексу України у першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України  умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;

2) затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань, відповідно до частини 4 статті 77 Бюджетного кодексу України;

3) затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим розпорядженням, відповідно до частини 8 статті 20 Бюджетного кодексу України;

4) протягом року здійснювати заходи щодо управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

5) забезпечити доступність інформації про бюджет відповідно до бюджетного законодавства, а саме:

здійснити публічне представлення та публікацію інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим розпорядженням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2019 року;

оприлюднити паспорти бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів.

12. Додатки  до цього розпорядження є його невід’ємною частиною.

13. Розпорядження діє з 01 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року.

14. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Керівник військово-цивільної адміністрації

міста Торецьк Донецької області                                                  Я.Д.Руденко