тризуб
Торецька міська військово-цивільна адміністрація
Бахмутського району Донецької області
Документ №362р від 2017-12-20 Статус: Чинний
Документи відсутні

УКРАЇНА
ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ МІСТА ТОРЕЦЬК
ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
КЕРІВНИКА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

2017-12-20
м. Торецьк
№362р

Про міський бюджет на 2018 рік

Керуючись Бюджетним кодексом України,враховуючи проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», прийнятий Верховною Радою України у другому читанні (07 грудня 2017 року), розпорядження голови Донецької обласної державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 14.12.2017 № 1653/5-17 «Про обласний бюджет на 2018 рік», керуючись пунктом 5 частини 1 статті 4, пунктом 8 частини 3 статті 6 Закону України «Про військово-цивільні адміністрації»,

1. Визначити на 2018 рік:

1.1. Доходи міського бюджету в сумі  480387,6 тис.грн., у тому числі  доходи загального фонду в сумі 474527,0 тис. грн., доходи  спеціального фонду в сумі 5860,6 тис. грн. ( додаток 1 ).

1.2. Видатки міського  бюджету в сумі  480387,6 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду бюджету в сумі 474216,5 тис. грн. та видатки спеціального фонду бюджету в сумі 6171,1 тис. грн., в тому числі бюджет розвитку – 310,5 тис. грн.

1.3. Профіцит загального фонду міського бюджету – у сумі 310,5 тис. грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) ( додаток 2 ) .

1.4. Дефіцит спеціального фонду міського бюджету – у сумі 310,5 тис. грн., джерелом покриття якого визначити кошти, передані із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) ( додаток 2 ).

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету на 2018 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду –  474216,5 тис.грн. та спеціальному фонду –  6171,1тис.грн. згідно з додатком 3 до цього розпорядження.

3. Визначити оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету у сумі 50,0 тис. грн.

4. Затвердити на 2018 рік:

4.1. Обсяги міжбюджетних трансфертів згідно з додатком 4 до цього розпорядження.

4.2. Перелік міських програм та заходів, які будуть фінансуватися за рахунок коштів міського бюджету відповідно до проекту Програми економічного та соціального розвитку міста Торецька на 2018 рік згідно з додатком 5 до цього розпорядження.

4.3. Перелік об’єктів, видатки на які у 2018  році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку  спеціального фонду міського бюджету, згідно з додатком  6 до цього розпорядження.

5. Затвердити на 2018 рік резервний фонд міського бюджету  у розмірі 30,0 тис.грн.

Використання коштів резервного фонду здійснювати відповідно до статті 24 Бюджетного кодексу України, Порядку використання коштів резервного фонду бюджету, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України  від  29.03.2002  № 415 (зі змінами), на підставі затвердженого Порядку використання коштів резервного фонду міського бюджету.

6. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду міського бюджету на 2018 рік за їх  економічною структурою відповідно до частини другої статті 55 Бюджетного кодексу України:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату; 

придбання медикаментів і перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг і енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

оплата послуг з охорони комунальних закладів культури;

оплата енергосервісу.

7.  Установити, що в 2018 році:

7.1. До доходів загального фонду міського бюджету належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.

7.2. Джерелами формування спеціального фонду міського бюджету є:

– по доходах –  надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України;

– по фінансуванню – кошти, які передаються із загального фонду міського бюджету до спеціального (бюджет розвитку).

7.3. Програмні заходи міського фонду навколишнього природного середовища в межах надходжень екологічного податку та грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності, які зараховуються до міського бюджету, затверджуються окремим розпорядженням керівника військово – цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області.

8. Фінансовому управлінню військово – цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області (Чуєва):

8.1. Надати право відповідно до положень статті 672 Бюджетного Кодексу України:

–  на отримання відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду бюджету міського бюджету в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду;

– в межах поточного бюджетного періоду на конкурсних засадах розміщувати тимчасово вільні кошти міського бюджету на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду шляхом укладення договорів з установами банків у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

8.2. Здійснювати:

– перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі міського бюджету в розрізі економічної класифікації видатків бюджету в межах затверджених асигнувань одного коду програмної класифікації;

– відображення змін до розпису міського бюджету у випадках внесення Міністерством фінансів України змін і доповнень до бюджетної класифікації в частині назв і кодів класифікації доходів, кодів Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і відомчої класифікації, за джерелами доходів і напрямами видатків головних розпорядників коштів міського бюджету за відповідними кодами;

8.3. У двотижневий строк з дня офіційного опублікування Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» підготувати пропозиції щодо приведення обсягів міжбюджетних трансфертів  у відповідність з цим Законом.

9. Головним розпорядникам коштів міського бюджету:

9.1. Забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України  умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.

9.2. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної  бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань, затверджених в додатку 3 до цього розпорядження.

9.3. Забезпечити впорядкування видатків, що здійснюються за рахунок бюджетних асигнувань, з приведенням показників по мережі, штатах і контингенту установ і організацій у відповідність бюджетним призначенням, передбаченим на їх утримання в 2018 році.

10. Додатки до цього розпорядження є його невід’ємною частиною.

11. Розпорядження діє з 01 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року.

12. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 

Керівник військово-цивільної адміністрації

міста Торецьк Донецької області                                                  Я.Д.Руденко