тризуб
Торецька міська військово-цивільна адміністрація
Бахмутського району Донецької області
Документ № Статус: Чинний
Документи відсутні

ПРОЄКТ Про бюджет Торецької міської територіальної громади на 2022 рік

               УКРАЇНА                  

ТОРЕЦЬКА МІСЬКА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ

БАХМУТСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

КЕРІВНИКА ТОРЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ

ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

                                                                           ПРОЄКТ

від  24.11.2021   № _______

м. Торецьк

 

 

 

Про бюджет Торецької міської

територіальної громади на 2022 рік

 

 

05543000000

(код бюджету)

 

 

 

Керуючись Бюджетним кодексом України, проєктом Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік», прийнятим Верховною радою України 02 листопада у першому читанні, керуючись пунктом 5 частини першої статті 4, пунктами 4 та 8 частини третьої статті 6, статтею 7 Закону України «Про військово-цивільні адміністрації»

 

 1. Визначити на 2022 рік:

 

   доходи бюджету Торецької міської територіальної громади в сумі                          357 413 143 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету Торецької             територіальної громади – 345 482 362 гривень та доходи спеціального фонду бюджету Торецької міської територіальної громади – 11 930 781 гривень згідно з додатком 1 до цього розпорядження;

 

видатки бюджету Торецької міської територіальної громади в сумі  357 413 143 гривень, у тому числі  видатки загального фонду міського бюджету – 345 465 062 гривень та видатки спеціального фонду міського бюджету – 11 948 081 гривень;

 

профіцит за загальним фондом бюджету Торецької міської територіальної громади у сумі 17 300 гривень згідно з додатком 2 до цього розпорядження;

 

дефіцит за спеціальним фондом бюджету Торецької міської територіальної громади у сумі 17 300 гривень згідно з додатком 2 до цього розпорядження;

 

          оборотний залишок бюджетних коштів бюджету Торецької міської територіальної громади в розмірі 1 000 000 гривень, що становить 0,3 відсотка видатків загального фонду бюджету Торецької міської територіальної громади, визначених цим пунктом;

 

          резервний фонд бюджету Торецької міської територіальної громади у розмірі 500 000 гривень, що становить 0,1 відсотка видатків загального фонду бюджету Торецької міської територіальної громади, визначених цим пунктом.

 

Використання коштів резервного фонду здійснювати відповідно до статті 24 Бюджетного кодексу України, Порядку використання коштів резервного фонду бюджету, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України  від  29.03.2002  № 415 (зі змінами), на підставі Порядку використання коштів резервного фонду міського бюджету затвердженого розпорядженням керівника військово-цивільної адміністрації від 04.04.2018             № 191р «Про затвердження Порядку використання коштів резервного фонду міського бюджету» (зі змінами).

 

 1. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету Торецької міської територіальної громади на 2022 рік за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього розпорядження.

 

 1. Затвердити у бюджеті Торецької міської територіальної громади на 2022 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього розпорядження.

 

 1. Затвердити розподіл витрат бюджету на реалізацію заходів, які фінансувалися по відповідних розділах Програми економічного і соціального розвитку Торецької міської територіальної громади на 2021 рік, затвердженої розпорядженням керівника військово-цивільної адміністрації від 16.03.2021 №142р (із змінами), а також включені до проєкту Програми економічного і соціального розвитку Торецької міської територіальної громади на 2022 рік і фінансуватимуться за рахунок коштів бюджету Торецької міської територіальної громади у 2022 році, згідно з додатком 5 до цього розпорядження.

 

 1. Установити, що у загальному фонді  бюджету Торецької міської територіальної громади на 2022 рік  до доходів загального фонду міського бюджету належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97, 101, 1032, 1033 Бюджетного кодексу України.

 

 1. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету Торецької територіальної громади  на 2022 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України.

 

 1. Установити, що у 2022 році кошти, отримані до спеціального фонду бюджету Торецької міської територіальної громади згідно з відповідними пунктами статті 691 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених згідно з частиною другою статті 70 Бюджетного кодексу України.

 

 1. Визначити на 2022 рік, відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України, захищеними видатками бюджету Торецької міської територіальної громади видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів і перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

соціальне забезпечення;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

оплату послуг з охорони комунальних закладів культури;

оплату енергосервісу.

 

 1. Установити, що програмні заходи фонду навколишнього природного середовища Торецької міської територіальної громади в межах надходжень екологічного податку та грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності, які зараховуються до бюджету Торецької міської територіальної громади, затверджуються окремим розпорядженням керівника військово-цивільної адміністрації.

 

 1. Фінансовому управлінню військово – цивільної адміністрації (Чуєва):

1) надати право на:

здійснення позик на покриття тимчасових касових розривів бюджету Торецької міської територіальної громади, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України,  відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України;

розміщення в межах поточного бюджетного періоду на конкурсних засадах  тимчасово вільних коштів бюджету Торецької міської територіальної громади на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду шляхом укладення договорів з установами банків у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до частини восьмої статті 16 Бюджетного кодексу України;

2) здійснювати відображення змін до розпису бюджету Торецької міської територіальної громади у випадках внесення Міністерством фінансів України змін і доповнень до бюджетної класифікації в частині назв і кодів класифікації доходів, кодів Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і відомчої класифікації; за джерелами доходів і напрямами видатків головних розпорядників коштів бюджету Торецької міської територіальної громади в розрізі економічної класифікації видатків бюджету у межах загального обсягу затверджених бюджетних призначень за бюджетною програмою;

3) довести головним розпорядникам коштів бюджету Торецької міської територіальної громади лімітні довідки про бюджетні асигнування за скороченою Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів з урахуванням внесених змін;

4) забезпечити оприлюднення цього розпорядження в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

5) забезпечити у двотижневий строк з дня офіційного опублікування Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» згідно із частиною 2 статті 77 Бюджетного кодексу України приведення обсягів міжбюджетних трансфертів у відповідність із цим Законом;

 

 1. Головним розпорядникам коштів бюджету Торецької міської територіальної громади:

1) забезпечити згідно з частиною четвертою статті 77 Бюджетного кодексу України у першочерговому порядку у повному обсязі  потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України  умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;

2) забезпечити згідно з частиною третьою статті 51 Бюджетного кодексу України у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, інші енергоносії, комунальні послуги та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укласти договори за кожним видом відповідних послуг у межах бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі;

3) затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим розпорядженням, відповідно до частини восьмої статті 20 Бюджетного кодексу України;

4) протягом року здійснювати заходи щодо управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінку ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному періоді;

5) забезпечити доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

–   здійснення публічного представлення та публікації  інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим розпорядженням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2022 року;

–   оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

6) взяття бюджетних зобов’язань та здійснення платежів проводити тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, довгострокових зобов’язань за енергосервісом, узятих на облік органами Казначейства України.

 

 1. Додатки до цього розпорядження є його невід’ємною частиною.

 

 1. Розпорядження діє з 01 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року.

 

 1. Координацію за виконанням даного розпорядження покласти на заступника керівника Торецької міської військово-цивільної адміністрації Бахмутського району Донецької області Євсікова Юрія, контроль – залишаю за собою.

 

 

 

Керівник Торецької міської військово-цивільної

адміністрації Бахмутського району Донецької області                                                                                                      Василь ЧИНЧИК

 

 

 

Проєкт розпорядження про бюджет Торецької міської територіальної громади на 2022 рік

Пояснювальна записка до проєкту бюджету 2022

Додатки проєкта 2022