(06247) 4-10-33
Зливи

12°C

Торецьк

Зливи

Документ № 106р від 24.02.2021 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

Історія відсутня


УКРАЇНА

ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ МІСТА ТОРЕЦЬК

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

КЕРІВНИКА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

24.02.2021 м. Торецьк №106р
 
Про затвердження положення про відкриті дані військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області та її структурних підрозділів

З метою забезпечення прозорості та відкритості діяльності військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області та її структурних підрозділів, задля реалізації права кожного на доступ до публічної інформації, яка знаходиться у володінні суб`єкта владних повноважень, на виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації», відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних», керуючись статтею 4, частиною 3 статті 6 Закону України «Про військово-цивільні адміністрації»

 1. Затвердити положення про відкриті дані військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області та її структурних підрозділів, додається.
 1. Відповідальними за функціонування системи обліку відкритої інформації є керівники структурних підрозділів, відділів, сектору/відповідальні особи за забезпечення ведення обліку документів, що містять інформацію з відкритими даними військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області.
 2. Координацію за виконання розпорядження покласти на відділ організаційної роботи, діловодства, контролю та загальних питань (Беличко), контроль -  на заступника керівника військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області Андрусенка Олександра.

Керівник військово-цивільної

адміністрації                                                                                                 Василь ЧИНЧИК

   

   ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                розпорядження керівника

                                                                                             військово-цивільної адміністрації

                                                                           від 24.02.2021 № 106 р

Положення

 про відкриті дані військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області

 та її структурних підрозділів

 1. Загальні відомості

1.1. Військово-цивільна адміністрація міста Торецьк Донецької області прагне до прозорості та відкритості. Положення про відкриті дані військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області (далі - Положення) розроблене для реалізації цієї мети шляхом:

 - визначення, які данні є у володінні розпорядників, які з них мають бути відкриті,   а які захищені, деперсоналізовані;

 - робота з даними як цінним активом міста;

 - проактивної публікації даних у відповідності до стратегічних документів та програм міста, а також у випадку, якщо до даних є інтерес та запит громадськості.

Відкриті дані та створені на їхній основі сервіси, продукти, використання даних в управління військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області сприятимуть як ефективному управлінню містом і розподілу ресурсів, майна громади, так і громадському контролю, поінформованості, покращенню підзвітності та зростанню рівня довіри, розвитку інновацій, бізнесу та нових сервісів на основі даних, впливатиме на інвестиційну привабливість міста.

1.2. Положення визначає принципи роботи військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області, структурних підрозділів, відділів, сектору  щодо відкритих даних (від надходження чи створення даних до їх публікації на Порталі відкритих даних). За мету поставлено покращити ситуацію з використанням та поширенням даних в військово-цивільній адміністрації міста Торецьк Донецької області, структурних підрозділах та між ними, налагодити постійний зв’язок з середовищем зацікавлених сторін (бізнес, науковці, громадський сектор, журналісти, активісти, ІТ-середовище, представники влади тощо).

1.3. Положення  обов’язкове до виконання всіма структурними підрозділами, відділами, сектором та комунальними установами.

1.4. Положення визначає вимоги до формату і структури наборів даних, що підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, періодичність оновлення та порядок їх оприлюднення.

 1. Нормативне обгрунтування

Положення розроблено відповідно до статей 34, 40 Конституції України, Законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про військово-цивільні адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних» та інших законодавчих актів, якими регламентуються відносини щодо надання інформації.

 1. Основні терміни

Відкриті дані (загальне визначення) - це формат даних, доступний без жодних обмежень його використання та структурований таким чином, що дозволяє інформаційним системам ідентифікувати, розпізнавати, перетворювати і отримувати конкретні дані без участі людини.

Відкритий формат - формат даних, незалежний від платформи та доступний без обмежень, які перешкоджають його повторному використанню.

Відкритий машиночитаний формат (формат відкритих даних) - формат даних, доступний без жодних обмежень його використання та структурований таким чином, що дає змогу інформаційним системам ідентифікувати, розпізнавати, перетворювати та отримувати конкретні дані без участі людини.

Завантаження набору даних - розміщення розпорядником інформації набору даних на порталі чи публікація інтерфейсу прикладного програмування для доступу до інформації набору даних.

Інтерфейс прикладного програмування (server - side Web АРІ) - набір готових функцій, що надається у вигляді сервісу для використання у зовнішніх прикладних програмах для забезпечення динамічного доступу до наборів даних.

Метадані - довідкова структурована інформація, що описує, роз’яснює, дає змогу ідентифікувати, спрощує використання та управління набором даних;

Набір даних – це набір пов’язаних між собою цифрових документів або цифровий документ, що містить відкриті дані та складається із структурованої сукупності однорідних значень (записів) включає поля даних та метаінформацію про них.

Оприлюднення набору даних - завантаження набору даних розпорядником інформації та забезпечення доступу до нього держателем порталу після проходження модерації.

Паспорт набору даних - сукупність метаданих, що містить опис набору даних, необхідний для його ідентифікації та використання.

Портал відкритих даних - веб-портал, на якому у визначених форматах відкритих даних розміщуються доступні для автоматичної обробки набори даних, які є у розпорядженні військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області, структурних підрозділів, відділів, сектору й інших розпорядників даних і містять суспільний інтерес.

Публічна інформація у формі відкритих даних (відкриті дані) - публічна інформація у форматі, що  дозволяє її автоматизоване оброблення комп’ютерними засобами без  попереднього втручання та/або обробки людиною, вільний та безоплатний доступ до неї, а також її подальше використання, в тому числі з комерційною метою.

Розпорядник інформації - особи та суб’єкти, перелічені у статті 13 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Структура набору даних - сукупність метаданих, що містять опис складу (елементів) набору даних, їх формат, параметри та призначення.

 1. Порядок публікації публічної інформації у форматі відкритих даних

  4.1. Публічна інформація у форматі відкритих даних – це публічна інформація у форматі, що дозволяє її автоматизоване оброблення електронними засобами, вільний та безоплатний доступ до неї, а також її подальше використання.

4.2. Розпорядники інформації згідно з цим Положенням завантажують у формі відкритих даних набір даних, визначений у переліку наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних,  та будь-які інші наявні дані, що відповідають визначенню публічної інформації у формі відкритих даних.

 4.3. Набори даних завантажуються та регулярно оновлюються розпорядником інформації на Єдиному  веб-порталі відкритих даних.

4.4. У разі внесення змін до переліку наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, розпорядник інформації у тримісячний строк з дати набрання чинності такими змінами здійснює їх завантаження та подальше оновлення на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних.

4.5. Для забезпечення оприлюднення та регулярного оновлення  інформації у формі відкритих даних розпорядник інформації завантажує та регулярно оновлює на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних набори даних, що перебувають у його володінні.

 4.6. На сторінці кожного набору даних на Єдиному веб-порталі відкритих даних розміщується:

- паспорт набору даних шляхом відображення на веб-сторінці (для перегляду за допомогою веб-браузера) та шляхом розміщення файла у відкритому машиночитаному форматі, який може бути завантажений або доступний за допомогою інтерфейсу прикладного програмування;

- структура набору даних у відкритому машиночитаному форматі (електронний файл, який може бути завантажений, або інтерфейс прикладного програмування);

- набір даних в одному чи кількох форматах, визначених цим Положенням;

- форма для зворотного зв’язку користувачів;

- інформація про подальше використання набору даних.

4.7. Паспорт набору даних може також містити гіперпосилання на попередні версії набору даних, номери версій набору даних, а також інші елементи.

4.8. Для розміщення паспорта та структури набору даних використовуються формати XSD, JSON, CSV або інші аналогічні відкриті машиночитані формати.

 1. Формати і стандарти відкритих даних

5.1. Дані військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області та її структурних підрозділів на Порталі відкритих даних необхідно публікувати у машиночитному форматі. Рекомендованими форматами для публікації даних на Порталі є:

Тип даних

Формат даних

Текстові дані

TXT, RTF, ODT*, DOC(X), PDF (з текстовим змістом, нескановане зображення), (X)HTML*

Структуровані дані

RDF*, XML*, JSON*, CSV*, XLS(X), ODS*, YAML*

Графічні дані

GIF*, TIFF, JPG (JPEG)*, PNG*, GTFS, GTFS-RT

Відеодані

MPEG, MKV, AVI, FLV, MKS, MK3D

Аудіодані

MP3, WAV, MKA

Дані, розроблені з використанням програми Macromedia Flash

SWF, FLV

Архів даних

ZIP*, 7z*, Gzip*, Bzip2*

Геопросторові дані

GeoTIFF, SHP, DMF, MID/MIF, DXF, ХML, GeoJSON, GPX, LOC, ARINC, AIXM.

5.2. Публікація даних на Порталі у будь-яких інших форматах не допускається.

5.3. На сторінці кожного набору даних, що оприлюднюється згідно з цим Положенням, розпорядник інформації розміщує таку інформацію:

 - інформація у формі відкритих даних (відкриті дані) оприлюднюється для вільного та безоплатного доступу до неї;

- відкриті дані дозволені для їх подальшого вільного використання та поширення.

5.4. Будь-яка особа може вільно копіювати, публікувати, поширювати, використовувати, зокрема в комерційних цілях, у поєднанні з іншою інформацією або шляхом включення до складу власного продукту відкриті дані з обов’язковим посиланням на джерело їх отримання.

5.5. Умовою будь-якого подальшого використання відкритих даних є обов’язкове посилання на джерело їх отримання (у тому числі гіперпосилання на веб-сторінку відкритих даних розпорядника інформації)”.

5.6. На Єдиному веб-порталі відкритих даних ведеться реєстр оприлюднених наборів даних у форматі відкритих даних, який дає змогу ідентифікувати кожен з оприлюднених наборів даних, отримати їх метадані, зокрема гіперпосилання для доступу до набору даних в Інтернеті.

 1. Публікація наборів відкритих даних на Порталі відкритих даних

6.1. Набори відкритих даних військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області, структурних підрозділів, відділів, сектору публікуються на Порталі відкритих даних. Відповідальна особа за адміністрування та підтримкою Порталу закріплена згідно з розпорядженням керівника військово-цивільної адміністрації   від 09.02.2021 № 68р “Про Порядок розміщення наборів даних військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області та її структурних підрозділів, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, в мережі Інтернет”.

6.2. Публікація наборів даних на Порталі відкритих даних відбувається у відповідності  до визначеного графіку та структури наборів даних через персональний електронний кабінет розпорядника публічної інформації. В персональному електронному кабінеті розпорядника публічної інформації є можливість:

            - оприлюднення та оновлення наборів даних, у тому числі за допомогою інтерфейсу прикладного програмування;

            - формування паспорта (метаданих) та структури наборів даних;

            - генерування ідентифікаційного номера набору даних під час створення розпорядником інформації паспорта відповідного набору даних;

            - отримання зворотного зв’язку від користувачів порталу.

6.3. Паспорт набору даних повинен містити такі елементи:

             - ідентифікаційний номер набору даних;

             - найменування набору даних (до 254 символів);

             - стислий опис змісту набору даних (до 4000 символів);

             - формат (формати), в якому доступний набір даних;

             - формат стиснення набору даних (за наявності такого стиснення);

             - дату і час першого оприлюднення набору даних;

             - дату і час внесення останніх змін до набору даних;

             - дату актуальності даних у наборі даних;

             - періодичність оновлення набору даних;

             - ключові слова, які відображають основний зміст набору даних;

             - гіперпосилання на набір даних (електронний документ для завантаження або інтерфейс прикладного програмування);

             - гіперпосилання на структуру набору даних (електронний документ для завантаження або інтерфейс прикладного програмування);

             - відомості про розпорядника інформації, у володінні якого перебуває набір даних.

   6.4. Реєстр оприлюднених наборів даних розміщується в одному з таких відкритих машиночитанних форматів з метою повторного використання: CSV, XML, JSON, RDFa, HTML Microdata або інших аналогічних форматах.

            6.5. Паспорт набору даних може також містити гіперпосилання на попередні версії набору даних, номери версій набору даних, а також інші елементи.

 1. Використання даних

7.1. Публічна інформація у формі відкритих даних є дозволеною для її подальшого вільного використання та поширення. Будь-яка особа може вільно копіювати, публікувати, поширювати, використовувати, у тому числі в комерційних цілях, у поєднанні з іншою інформацією або шляхом включення до складу власного продукту, публічну інформацію у формі відкритих даних з обов’язковим посиланням на джерело отримання такої інформації.

7.2. Відповідальні за публікацію відкритих даних у військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області, структурних підрозділів, відділів, сектору не несуть відповідальності щодо даних, інформаційних продуктів та інструментів, створених на основі  чи з використанням опублікованих наборів даних зовнішніми користувачами.

7.3. Публічна інформація у форматі відкритих даних використовується без оплати та вимоги реєстрації, без обмежень щодо використання, без ліцензійних обмежень.

7.4. Під час використання даних обов’язковим є посилання на першоджерело даних (гіперпосилання).

 1. Реєстр даних розпорядників публічної інформації.

8.1. Із зазначенням назви набору, короткого опису, дати створення, формату, частоти оновлення, відповідних осіб та посилання на набір розробляється Реєстр даних розпорядників публічної інформації.

             Структура Реєстру:

             ID - унікальний ідентифікатор набору даних

             Name - назва набору даних

             Description - короткий опис

             Сreation data - дата створення набору даних

             Format - формат набору даних

             File size - розмір набору даних

             Update freguency - частота оновлення набору даних

             Link - посилання на набір даних

             Data holder - назва розпорядника, відповідального за набір даних

             Contact - засоби зв’язку з відповідальними

8.2. Реєстр даних розпорядників публічної інформації ведеться кожним розпорядником окремо і відповідальна особа за відкриті дані зобов’язана вносити зміни до реєстру за мірою появи нових наборів даних чи зміни до набору даних.                                        

 1. Оновлюваність

9.1. Частота оновлення наборів даних визначається розпорядженням керівника військово-цивільної адміністрації від 09.02.2021 № 68р “Про Порядок розміщення наборів даних військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області та її структурних підрозділів, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, в мережі Інтернет”.

9.2. У випадку, якщо набір даних має планову періодичність, то такою має бути й частота оновлення (щоденно, щотижня, щомісяця, щокварталу, щопівроку, щороку тощо).

9.3. У випадку, якщо до набору даних вносяться зміни в ході роботи без планової періодичності, то набір даних повинно бути оновлено протягом п’яти робочих днів з моменту внесення змін.

 

 1. Відповідальність за публікацію відкритих даних

   10.1. Відповідальність за публікацію відкритих даних несуть особи, відповідальні за її розміщення.

   10.2. Розпорядники публічної інформації звільняються від відповідальності за дані, які створені сторонніми користувачами на основі наборів даних, оприлюднених на Порталі.

 

 

Заступник керівника 

військово-цивільної адміністрації                                                     Олександр АНДРУСЕНКО

Положення про відкриті дані військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області та її структурних підрозділів підготовлене відділом організаційної роботи, діловодства, контролю та загальних питань

Начальник відділу організаційної роботи,

діловодства, контролю та загальних питань                                       Наталія БЕЛИЧКО • logo
 • ВЦА м. Торецьк
  Офіційний веб-сайт

КОНТАКТИ

 • Адреса: 85200, М. ТОРЕЦЬК, ВУЛ. МАЯКОВСЬКОГО, 24А
 • Тел: (06247) 4-10-33
 • Факс: (06247) 4-10-33
 • Email: inbox@toretsk-rada.gov.ua
 •  

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

 • logo