Друкувати


УКРАЇНА

ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ МІСТА ТОРЕЦЬК

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

КЕРІВНИКА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

12.02.2021 м. Торецьк №80р
 
Про внесення змін до розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації від 18 грудня 2020 року № 1076 р «Про бюджет Торецької міської територіальної громади на 2021 рік»

Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України, враховуючи висновок Департаменту фінансів Донецької обласної державної адміністрації до розпорядження керівника військово – цивільної адміністрації від 18.12.2020 № 1076 р «Про бюджет Торецької міської територіальної громади на 2021 рік», службову записку начальника фінансового управління військово - цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області  Чуєвої Тетяни від 12.02.2021 № 859/02-1.03, керуючись   пунктом 5 частини першої статті 4, пунктами 4 та 8 частини третьої статті 6 Закону України «Про військово-цивільні адміністрації»,

  1. Внести наступні зміни до розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації від 18 грудня 2020 року № 1076 р «Про бюджет Торецької міської територіальної громади на 2021 рік» (зі змінами, внесеними розпорядженням керівника військово-цивільної адміністрації від 22.01.2021 № 22р):

1) в абзаці другому пункту 1 замінити цифри 347 280 586 – на цифри 347 175 286; цифри 335 879 317  – на цифри 335 774 017;

2) в абзаці третьому пункту 1 цифри 347 280 586 – на цифри 364 339 905; цифри             334 804 148 – на цифри 337 625 468; цифри 12 476 438 – на цифри 26 714 437;

3) в абзаці четвертому пункту 1 цифри 1 075 169 – на цифри 15 313 168;

4) пункт 1 доповнити абзацом п’ять наступного змісту:

«дефіцит за загальним фондом міського бюджету у сумі 17 164 619 гривень згідно з додатком 2 до цього розпорядження»;

5) абзаци 5, 6, 7, 8 пункту 1 вважати абзацами 6, 7, 8, 9 пункту 1;

6) в абзаці шостому пункту 1 цифри 1 075 169 – на цифри 15 313 168;

7) пункт 4 текстової частини розпорядження викласти в наступній редакції: «Затвердити на 2021 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів  на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами згідно з додатком 5 до цього розпорядження»;

8) у пункті 9 текстової частини розпорядження слова «поточні трансферти населенню» замінити на слова «соціальне забезпечення»;

9) підпункт 5 пункту 12 текстової частини розпорядження викласти в наступній редакції:

«забезпечити доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

-   здійснення публічного представлення та публікації  інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим розпорядженням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2021 року;

-   оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів»;

10) додатки  1, 2, 3, 4, 5, 6 викласти у новій редакції, що додаються.

  1. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника керівника військово-цивільної адміністрації Євсікова Юрія.

Керівник військово-цивільної адміністрації                                            Василь ЧИНЧИК

Додатки                  Пояснювальна