(06247) 4-10-33
Зливи

13°C

Торецьк

Зливи

Документ № 82р від 15.02.2021 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

Історія відсутня


УКРАЇНА

ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ МІСТА ТОРЕЦЬК

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

КЕРІВНИКА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

15.02.2021 м. Торецьк №82р
 
Про внесення змін до розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації від 19.02.2019 № 130р «Про затвердження Програми забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки населення і територій міста Торецька від надзвичайних ситуацій техногенного, природного, воєнного характеру на 2019-2021 роки»

Розглянувши   лист  22  ДПРЗ  ГУ  ДСНС  України у Донецькій області від 20.01.2021 № 22/01/77, службову записку в.о. начальника відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області Агаркова Романа від 02.02.2021 № 586/02-1.03, та з метою комплексного розв'язання проблем захисту населення і територій міста Торецьк від надзвичайних ситуацій техногенного, природного, воєнного характеру, згідно з пунктом 4 частини 2 статті 19 Кодексу цивільного захисту України, керуючись  абзацами 1, 2, 4 частини 1 статті 1, пунктами 1, 20 частини 1 статті 4, частиною 3 статті 6 Закону України «Про військово-цивільні адміністрації»,

Внести зміни до розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації від 19.02.2019 № 130р  «Про затвердження Програми забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки населення і територій міста Торецька  від надзвичайних ситуацій техногенного, природного, воєнного характеру на 2019-2021 роки», виклавши у новій редакції наступні розділи Програми забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки населення і територій міста Торецька  від надзвичайних ситуацій техногенного, природного, воєнного характеру на 2019-2021 роки (додається).         

    

Керівник військово-цивільної адміністрації                                               Василь ЧИНЧИК

                                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                 розпорядження керівника військово-                 

                                                                                                 цивільної адміністрації 

                                                                                                 від 15.02.2021 № 82р 

Програма

забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки населення і територій міста Торецька від надзвичайних ситуацій техногенного, природного, воєнного характеру на 2019-2021 роки

 

2019

 

 

Паспорт

міської програми забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки населення і територій міста Торецьк від надзвичайних ситуацій техногенного, природного, воєнного характеру на 2019-2021 роки

 

1.

Ініціатор розроблення програми

Військово-цивільна адміністрація міста Торецьк Донецької області

2.

Розробник програми

Відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області

3.

Співрозробники програми

-

4.

Відповідальні виконавці програми

Військово-цивільна адміністрація міста Торецьк Донецької області

5.

Учасники програми

Військово-цивільна адміністрація міста Торецьк Донецької області; підприємства, установи, організації, незалежно від форми власності, які розташовані на території

м.Торецьк;органи місцевого самоврядування

6.

Термін реалізації програми

2019-2021

6.1.

Етапи виконання програми

1 етап – з січня  до грудня 2019 року включно.

2 етап – з січня  до грудня 2020 року включно.

3 етап – з січня  до грудня 2021 року включно.

7.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

бюджет  Торецької міської територіальної громади, обласний бюджет

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, тис. грн.

Усього -

2019 рік –

2020 рік –

2021 рік –

з них бюджет  Торецької міської територіальної громади –

з них обласний бюджет –

з них інші джерела –

16819,6

3310,2

4702,8

8806,6

11053,8

                                 250,0

5515,8

                                  

 

 1. Ресурсне забезпечення Програми.

 

Ресурсне забезпечення Програми на 2019-2021 роки складає 16819,6 тис. грн. з них кошти бюджету Торецької міської територіальної громади – 11053,8 тис. грн., кошти обласного бюджету - 250,0 тис. грн., інші джерела – 5515,8 тис. грн.  Протягом року обсяг фінансування програми за рахунок коштів бюджету Торецької міської територіальної громади може змінюватися, виходячи з наявного фінансового ресурсу бюджету.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Напрями діяльності та заходи програми.

№ з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів

програми

Строк

виконання

заходу

Виконавці

Джерела

фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування,

тис. грн.,

Очікуваний

результат

2019

2020

2021

1

2

3

4

5

6

 

7

 

8

1

Нове будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення                  м. Торецьк

  Державна експертиза проекту «Нове будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення

м. Торецьк»

2019

Військово-цивільна адміністрація міста Торецьк Донецької області

Міський бюджет

25,0

-

-

Оповіщення населення про НС (70 тис. осіб)

Нове будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення

м. Торецьк

2020

Військово-цивільна адміністрація міста Торецьк Донецької області

Обл. бюджет

-

250,0

-

Оповіщення населення про НС (70 тис. осіб)

Міський бюджет

-

250,0

-

Неурядова організація ACTED

-

500,0

-

2

Ремонт, утримання захисних споруд цивільного захисту

Ремонт, утримання захищеного міського пункту управління

2019-2021

ДП «Торецьквугілля»

Інші  джерела

5,0

5,3

5,5

Забезпечення мінімально-достатніх умов укриття  і  тимчасового  захисту  людей,  техніки  та  майна   від
небезпеки,  що  може  виникнути або виникла внаслідок надзвичайних
ситуацій у  мирний  час,  а  також  від  дії  засобів  ураження  в
особливий  період.

Ремонт 5 об’єктів ЗС № 17722, ЗС № 17706, ЗС № 17721,

ЗС № 17720, ЗС № 17727

   

Ремонт, утримання захисних споруд цивільного захисту

2019-2021

УЖКГ військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області

Міський бюджет

19,2

111,0

97,0

3

Створення, зберігання та оновлення резерву матеріально-технічних і паливно-мастильних матеріалів для ліквідації наслідків надзвичайних,  аварійних ситуацій та їх попередження

Поповнення матеріально-технічного резерву міського рівня для ліквідації наслідків надзвичайних,  аварійних ситуацій та їх попередження

2019-2021

УЖКГ військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області

Міський 

бюджет

200,0

211,2

221,8

Створення та поповнення запасу будівельних і пально-мастильних матеріалів, техніки, технічних засобів та інших матеріальних цінностей призначених для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, надання допомоги постраждалому населенню, проведення невідкладних відновлювальних робіт і заходів

4

Придбання засобів індивідуального захисту для непрацюючого населення

Захист населення от отруйних хімічних речовин та їх з'єднань.

ГП-7Б з фільтром A2B2E2P3D

 – 7983 шт

2019

Військово-цивільна адміністрація міста Торецьк Донецької області

Міський 

бюджет

3061,0

3061,0

3061,0

Забезпечить захист населення у випадку аварії з викидом хімічно-небезпечних речовин (7983 людини)

5

Функціональне навчання осіб та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту на курсах навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Донецької області

Навчання осіб керівного складу органів управління цивільного захисту

2019

ВЦА, органи місцевого самоврядування, підприємства, організації, установи, незалежно від форми власності.

Не потребує фінансування

-

-

-

10 осіб

6

Усунення наслідків проведення бойових дій в

смт. Новгородське

Забезпечення харчування осіб, зайнятих відновленням пошкодженого житла

2020

ВЦА м. Торецьк

Міський 

бюджет

-

14,250

-

забезпечення харчування 5 (п’яти) осіб, зайнятих відновленням пошкодженого житла

7

Усунення наслідків проведення бойових дій  на території Торецької міської територіальної громади

Забезпечення харчування   особового складу 22 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Донецькій області, зайнятого відновленням пошкодженого житла 

2021

ВЦА м. Торецьк

бюджет  Торецької міської територіальної громади

-

-

40,0

забезпечення харчування 5 (п’яти) осіб, зайнятих відновленням пошкодженого житла

доставка    особового складу 22 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Донецькій області з місця розташування до місця проведення відновлювальних робіт та назад 

2021

УЖКГ

ВЦА м. Торецьк

бюджет  Торецької міської територіальної громади

-

-

33, 3

доставка 5 (п’яти) осіб, зайнятих відновленням пошкодженого житла

   

Забезпечення заходів відновлювальних робіт   

2021

УЖКГ

ВЦА м. Торецьк

бюджет  Торецької міської територіальної громади

-

-

27,0

доставка будівельних матеріалів з місць зберігання регіонального матеріального резерву Донецької області до місць зберігання в місті Торецьк та місць проведення відновлювальних робіт. Забезпечення роботи автомобіля-підіймача для підняття будівельних матеріалів на об’єкти відновлення

8

Розбудова системи оптимального розміщення Центрів безпеки громадян

Розробка проектно-кошторисної документації та проведення державної експертизи проекту «Реконструкція автомобільних боксів пожежного депо 61 ДПРЧ 22 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Донецькій області за адресою: Донецька область, м. Торецьк,

вул. Грушевського, 6».

2020

Військово-цивільна адміністрація міста Торецьк Донецької області, 22 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Донецькій області

Міський 

бюджет

-

100,0

-

Створення Центру безпеки громадян на території м. Торецьк на базі 22 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Донецькій області

Будівництво  Центру безпеки громадян на території

м. Торецьк на базі 22 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Донецькій області за адресою: Донецька область, м. Торецьк,

вул. Грушевського, 6

2021

22 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Донецькій області

Інші  джерела

-

-

5000,0

Створення Центру безпеки громадян на території м. Торецьк на базі 22 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Донецькій області

9

Забезпечення розвитку та удосконалення матеріально-технічної бази 22 Державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Донецькій області

Забезпечення паливно-мастильними матеріалами (бензину А-92)

2021

22 Державний пожежно-рятувальний загін Головного управління ДСНС України у Донецькій області

бюджет  Торецької міської територіальної громади

-

-

107,0

Розширення можливостей більш ефективно виконувати оперативні дії пов’язані з ліквідацією надзвичайних ситуацій, не стандартних   подій та іншого.

Придбання   компресору високого тиску   для заправки балонів дихальних апаратів MSA AirGoFix стисненим повітрям до тиску 300 бар

2021

22 Державний пожежно-рятувальний загін Головного управління ДСНС України у Донецькій області

бюджет  Торецької міської територіальної громади

-

-

130,0

Придбання

3 комплектів  тепло - відбивних костюмів

2021

22 Державний пожежно-рятувальний загін Головного управління ДСНС України у Донецькій області

бюджет  Торецької міської територіальної громади

-

-

24,0

 

Придбання  40 комплектів костюмів літніх повсякденних робочих

2021

22 Державний пожежно-рятувальний загін Головного управління ДСНС України у Донецькій області

бюджет  Торецької міської територіальної громади

-

-

60,0

Всього по рокам:

2019

Міський бюджет

 

3305,2

     

Обласний бюджет

 

-

     

Інші джерела

 

5,0

     

Всього

 

3310,2

     

2020

Міський бюджет

   

3947,5

   

Обласний бюджет

   

250,0

   

Інші джерела

   

505,3

   

Всього

   

4702,8

   

2021

бюджет  Торецької міської територіальної громади

     

3801,1

 

Обласний бюджет

     

-

 

Інші джерела

     

5005,5

 

Всього

     

8806,6

 

Всього:                                      

2019-2021

бюджет  Торецької міської територіальної громади

11053,8

       

Обласний бюджет

250,0

       

Інші джерела

5515,8

       

Всього

16819,6

       

 

 

 1. Координаціятаконтроль за ходом виконання програми.

      

1) Координацію та контроль за ходом виконання заходів і завдань Програми здійснює відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області, за цільовим і ефективним використанням коштів – головні розпорядники.

2) За підсумками року інформація про хід виконання Програми заслуховується на нараді під головуванням керівника  військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області.

Заступник керівника

військово-цивільної адміністрації                                                             Сергій ГОШКО

Програма забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки населення і територій міста Торецьк від надзвичайних ситуацій техногенного, природного, воєнного характеру на 2019-2021 роки підготовлена відділом з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення.

В.о. начальника відділу з питань

надзвичайних ситуацій та

цивільного захисту населення                                                                      Роман АГАРКОВ • logo
 • ВЦА м. Торецьк
  Офіційний веб-сайт

КОНТАКТИ

 • Адреса: 85200, М. ТОРЕЦЬК, ВУЛ. МАЯКОВСЬКОГО, 24А
 • Тел: (06247) 4-10-33
 • Факс: (06247) 4-10-33
 • Email: inbox@toretsk-rada.gov.ua
 •  

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

 • logo