(06247) 4-10-33
Parse error in downloaded data
Документ № 178р від 06.04.2020 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

Історія відсутня


УКРАЇНА

ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ МІСТА ТОРЕЦЬК

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

КЕРІВНИКА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

06.04.2020 м. Торецьк №178р
 
Про відшкодування витрат на здійснене поховання учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності і осіб з інвалідністю внаслідок війни

Відповідно до статті 14 Закону України «Про поховання та похоронну справу» від 10.07.2003 № 1102-IV та  постанови Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 № 1445 «Про затвердження Порядку проведення безоплатного поховання померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною,  учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності і осіб з інвалідністю внаслідок війни», розпорядження голови Донецької обласної державної адміністрації від 03.01.2020 № 5/5-20 «Про використання у 2020 році коштів субвенцій з обласного бюджету іншим місцевим бюджетам», враховуючи лист начальника управління соціального захисту населення військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області Кузіна О.В. від 16.12.2019 № 06/2-03996 та лист Департаменту житлово-комунального господарства Донецької обласної державної адміністрації № 0.2332/208/0/51-20 від 30.01.2020 щодо середньої вартості одного поховання у  Донецькій області у 2019 році, Законом України від 11.09.2003 № 1160-IV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», керуючись пунктами 2, 17 частини 1 статті 4, частиною 3 статті 6 Закону України «Про військово-цивільні адміністрації»

 1. Затвердити Порядок відшкодування  витрат на поховання учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності і осіб з інвалідністю внаслідок війни, які проживали в місті Торецьк Донецької області (додається).
 1. Затвердити граничну вартість ритуальних послуг на проведення безоплатного поховання померлих (загиблих) учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності і осіб з інвалідністю внаслідок війни (додається).
 1. Управлінню соціального захисту населення військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області (Кузін) забезпечити відшкодування витрат, що пов’язані з похованням померлих (загиблих) учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності  і осіб з інвалідністю внаслідок війни в межах коштів субвенції з обласного бюджету на відповідний рік.

           

 1. Вважати такими, що втратили чинність рішення виконавчого комітету Дзержинської міської ради від 16.07.2008 № 210 «Об утверждении тарифов на предметы ритуальных принадлежностей и ритуальных услуг, предоставляемых в соответствии с Порядком проведения и возмещения бесплатного захоронения» та від 18.05.2005 №159 «Об утверждении Порядка проведения и финансирования бесплатного захоронения  умерших лиц, имеющих  особые заслуги и особые трудовые заслуги перед Родиной, и  участников боевых действий». 

           

 1. Координацію роботи щодо виконання даного розпорядження покласти на Управління соціального захисту населення військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області (Кузін), контроль залишаю за собою.

Виконуючий обов’язки  керівника

військово-цивільної адміністрації                                                     Ю.М. Євсіков

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації

від  06.04.2020 № 178р

Порядок

відшкодування  витрат на поховання учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності і осіб з інвалідністю внаслідок війни, які проживали в місті Торецьк  Донецької області

 1. Порядок відшкодування витрат на поховання учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності  і осіб з інвалідністю внаслідок війни, які проживали в місті Торецьк Донецької області, (далі - Порядок) розроблений відповідно до Законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про поховання та похоронну справу», постанови Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 року № 1445 " Про затвердження Порядку проведення безоплатного поховання померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною,  учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності і осіб з інвалідністю внаслідок війни" (зі змінами). 
 2. Порядок визначає механізм здійснення видатків за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування витрат на поховання учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідностіі осіб з інвалідністю внаслідок війни, які проживали в місті Торецьк  Донецької області.
 3. Відшкодування витрат на безоплатне поховання учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідностіі осіб з інвалідністю внаслідок війни, проводиться за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам у межах обсягів, затверджених на відповідний бюджетний рік.
 4. Головним розпорядником коштів на відшкодування витрат за здійснення поховання учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідностіі осіб з інвалідністю внаслідок війни, є управління соціального   захисту населення  військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області (далі - управління соціального захисту населення) .
 5. Безоплатні ритуальні послуги на поховання учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності і осіб з інвалідністю внаслідок війни надаються виконавцю волевиявлення, особі, що зобов’язалась провести поховання або членам сім’ї померлого (загиблого) учасника бойових дій чи особу з інвалідністю внаслідок  війни, у разі наявності листа від управління соціального захисту населення,   в якому  зазначається інформація про статус померлої особи та місце її проживання (далі – лист на поховання).
 6. Для отримання листа на поховання виконавець волевиявлення або особа, що зобов'язалася поховати померлого (загиблого) учасника бойових дій, постраждалого учасника Революції Гідності чи особу з інвалідністю внаслідок  війни, подає до управління соціального захисту населення, наступні копії документів (з пред’явленням оригіналів):

-  заяву;

-  копію документа, що посвідчує особу;

- копію довідки про присвоєння  реєстраційного номера облікової картки платника податків ( крім  фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають про це відмітку у паспорті);

- копію свідоцтва про смерть померлого, виданого органами реєстрації актів цивільного стану;

- надає згоду на обробку персональних даних;

- копію посвідчення, що підтверджує віднесення  померлої особи до категорії учасника бойових дій, постраждалого учасника Революції Гідності чи особи з інвалідністю внаслідок війни.

 1. Безоплатно надаються такі послуги:

- оформлення договору-замовлення на організацію та проведення поховання ;

- доставка предметів похоронної належності (завантаження на складі, перевезення, вивантаження на місці призначення та перенесення до місця знаходження тіла померлого);

- перенесення труни з тілом померлого до будинку (квартири), до моргу, з будинку (квартири), моргу до місця поховання ;

- надання труни;

- надання вінка похоронного  з траурною стрічкою (з написом чи без нього);

- копання могили (ручним чи механізованим способом, опускання труни у могилу, закопування, формування намогильного насипу) ; 

- організація поховання  і проведення ритуалу;

- надання транспортних послуг (один авто катафалк).

 1. Вартість ритуальних послуг, визначених для забезпечення поховання, відшкодовується не вище граничної вартості ритуальних послуг на проведення безоплатного поховання померлих (загиблих) учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідностіі осіб з інвалідністю внаслідок війни.
 2. Додаткові ритуальні послуги оплачуються виконавцем волевиявлення або особою, яка зобов'язалася здійснити поховання.
 3. Для відшкодування витрат на поховання померлого (загиблого) виконавець послуг подає до Управління соціального захисту населення рахунок, договір – замовлення та акт приймання – передачі робіт (надання послуг) за фактично надані послуги відповідно до укладеного договору на відшкодування витрат за послуги по проведенню поховання померлих учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності і осіб з інвалідністю внаслідок війни.
 4. Управління соціального захисту  населення  щомісячно до 10  числа  після  перевірки  розрахунків  готує  та  подає  дані  про  нараховані  суми  витрат  за  безоплатне поховання  до Донецького обласного центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат.
 5. Фінансове управління військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області здійснює фінансування головного розпорядника коштів відповідно до заявки після  надходження коштів субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам відповідно до наданої заявки .
 6. Управління соціального захисту  населення  після отримання відповідних коштів у п'ятиденний термін здійснює перерахунок цих коштів виконавцю ритуальних послуг.
 7. Оперативний та бухгалтерський облік використання коштів здійснюється управлінням соціального захисту населення відповідно до чинного порядку організації бухгалтерського обліку. Звітність щодо використання зазначених коштів подається Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації.

 

Виконуючий обов’язки керівника

військово-цивільної адміністрації                                               Ю.М. Євсіков

Порядок  відшкодування витрат на  поховання   учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності і осіб з інвалідністю внаслідок війни, які проживали в місті Торецьк Донецької області  підготовлено Управлінням соціального захисту населення військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області.

Начальник Управління                                                                 О.В. Кузін

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації

від  06.04.2020 №  178р

Гранична вартість ритуальних послуг на проведення безоплатного поховання померлих (загиблих) учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності і осіб з інвалідністю внаслідок війни

№ з/п

Найменування послуг

Вартість послуг

1.

Доставка предметів похоронної належності (завантаження на складі, перевезення, вивантаження на місці призначення та перенесення до місця знаходження тіла померлого)

230,30

2.

Перенесення труни з тілом померлого до будинку (квартири), до моргу, з будинку (квартири), з моргу до місця поховання

230,30

3.

Вартість труни

428,44

4.

Вартість вінка похоронного з траурною стрічкою (з написом чи без нього)

150,00

5.

Копання могили (ручним способом, опускання труни у могилу, закопування, формування намогильного насипу)

573,04

6.

Організація поховання  і проведення ритуалу

327,45

7.

Вартість транспортних послуг (один авто катафалк)

164,81

РАЗОМ:

2104,34

Виконуючий обов’язки керівника

військово-цивільної адміністрації                                               Ю.М. Євсіков

Гранична вартість ритуальних послуг на проведення безоплатного поховання померлих (загиблих) учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності і осіб з інвалідністю внаслідок війни підготовлено Управлінням соціального захисту населення військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області.

Начальник Управління                                                                 О.В. Кузін



 • logo
 • Торецька міська ВЦА
  Офіційний веб-сайт

КОНТАКТИ

 • Адреса: 85200, М. ТОРЕЦЬК, ВУЛ. МАЯКОВСЬКОГО, 24А
 • Тел: (06247) 4-10-33
 • Факс: (06247) 4-10-33
 • Email: inbox@toretsk-rada.gov.ua
 •  

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

 • logo