(06247) 4-10-33
сонячно

-14°C

Торецьк

сонячно

Документ № 80р від 21.02.2020 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

Історія відсутня


УКРАЇНА

ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ МІСТА ТОРЕЦЬК

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

КЕРІВНИКА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

21.02.2020 м. Торецьк №80р
 
Про затвердження положення та складу робочої групи про супровід суб-проєктів Надзвичайної кредитної програми для відновлення України

З метою ефективного використання коштів субвенції з державного бюджету місцевому бюджету на реалізацію проєкту у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 № 1068 «Деякі питання використання коштів для реалізації проектів у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України» (зі змінами), керуючись статтею 4, частиною 3 статті 6 Закону України «Про військово-цивільні адміністрації»

 1. Затвердити склад робочої групи про супровід суб-проєктів Надзвичайної кредитної програми для відновлення України (додається).
 2. Затвердити положення про супровід суб-проєктів Надзвичайної кредитної програми для відновлення України (додається).
 3. Координацію виконання даного розпорядження покласти на відділ економіки та інвестиційного розвитку (Нємкова), контроль залишаю за собою.

Заступник керівника

військово-цивільної адміністрації                                                                        С.С. Винник

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження керівника

військово-цивільної адміністрації

від   21.02.2020 №  80р

ПОЛОЖЕННЯ

про супровід суб-проєктів

Надзвичайної кредитної програми для відновлення України

Загальні положення

 • Це Положення визначає мету та завдання діяльності, склад, організацію роботи, права та обов’язки членів робочої групи про супровід суб-проєктів Надзвичайної кредитної програми для відновлення України (далі – Робоча група) у місті Торецьку.
 • Робоча група є постійно діючим, колегіальним, консультативно-дорадчим органом, утвореним задля сприяння реалізації суб-проєктів Надзвичайної кредитної програми для відновлення України (далі – НКПВУ) в місті Торецьк.
 • У своїй діяльності Робоча група керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами, які прийняті на виконання НКПВУ.
 • Основними принципами діяльності Робочої групи є незалежність, колегіальність та відкритість у прийнятті рішень, прозорість, неупередженість і рівноправність членів Робочої групи.
 • Робоча група взаємодіє із структурними підрозділами військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області (далі – ВЦА), виконавцями суб-проєктів НКПВУ, підрядними організаціями, громадськими організаціями та представниками місцевих громад, іншими зацікавленими сторонами.
 • Робоча група не є юридичною особою.
 1. Склад і порядок формування та припинення діяльності Робочої групи
  • До складу Робочої групи можуть входити представники ВЦА та її структурних підрозділів, виконавці суб-проєктів НКПВУ, представники підрядної організації(й), а також за згодою представники громадських організацій та ініціатив, місцеві активісти.
  • Для формування Робочої групи відділ економіки та інвестиційного розвитку ВЦА надає керівнику ВЦА пропозиції кандидатур щодо включення до складу Робочої групи.
  • Включення представників до складу Робочої групи здійснюється на підставі відповідних розпоряджень.
  • Для включення до складу Робочої групи представники громадських організацій та ініціатив подають до ініціативної групи:

1) заяву у довільній формі, підписану уповноваженою особою керівного органу організації;

2) рішення, прийняте у порядку, встановленому установчими документами організації, про делегування представника організації до складу Робочої групи із зазначенням прізвища, імені, по батькові, посади, місця роботи, посади в організації, контактної інформації;

3) копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

4) витяг у довільній формі із статуту (положення) організації щодо цілей і завдань її діяльності, відомості про адресу місцезнаходження, електронну пошту, телефон;

5) згоду делегованого представника на участь у Робочій групі та обробку персональних даних.

 • Персональний склад Робочої групи затверджується розпорядженням керівника ВЦА.
 • Строк повноважень Робочої групи – три роки. Строк повноважень може бути подовжено на термін реалізації суб-проєктів НКПВУ.
 • Дострокове припинення діяльності Робочої групи здійснюється у разі:

1) коли засідання Робочої групи не проводилися протягом півроку;

2) прийняття відповідного рішення на її засіданні.

Рішення про припинення діяльності Робочої групи затверджується розпорядженням керівника ВЦА та оприлюднюється на офіційному вебсайті ВЦА протягом 3-х робочих днів з моменту затвердження.

 • Члени Робочої групи здійснюють свою діяльність на громадських засадах без відриву від своєї основної роботи чи занять.
 • Членство в Робочій групі є індивідуальним.
 • Членство в Робочій групі припиняється на підставі рішення групи у разі:

1) систематичної відсутності (більше ніж три засідання поспіль) на засіданнях Робочої групи без поважних причин, за умови належного повідомлення про дату та час засідань;

2) подання членом Робочої групи відповідної заяви;

3) надходження повідомлення від відповідних органів влади чи самоврядування, установ, громадських організацій чи ініціатив за підписом керівника про відкликання свого представника та припинення членства в Робочій групі;

4) ліквідації, скасування державної реєстрації громадської організації, підрядної організації, представників яких призначено до складу Робочої групи;

5) неможливості члена Робочої групи брати участь у її роботі за станом здоров'я, визнання у судовому порядку недієздатним або обмежено дієздатним;

6) набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо члена Робочої групи;

7) смерті члена Робочої групи.

Рішення про припинення членства у Робочій групі оформлюється протоколом засідання групи.

 • Зміни у персональному складі Робочої групи затверджуються розпорядженням керівника ВЦА. Відомості про такі зміни оприлюднюються на офіційному вебсайті ВЦА протягом 3-х робочих днів з моменту затвердження.
 1. Мета та завдання
  • Метою діяльності Робочої групи є забезпечення ефективного процесу реалізації суб-проєктів НКПВУ на території міста Торецьк Донецької області, включаючи забезпечення виконання Планів соціального менеджменту суб-проєктів НКПВУ.
  • Завданнями Робочої групи є:

1) оцінка потреб місцевих громад, оцінка екологічних і соціальних впливів та ризиків суб-проєктів НКПВУ на території міста;

2) планування та координація діяльності з впровадження суб-проєктів НКПВУ, в тому числі погодження Планів соціального менеджменту;

3) організація комунікації, консультацій та інших заходів із залучення громадськості та зацікавлених сторін;

4) організація спільного моніторингу впровадження суб-проєктів НКПВУ за участі громадськості та впровадження заходів реагування на ризики;

5) розгляд пропозицій, урегулювання скарг від громадськості та зацікавлених сторін;

6) розробка рекомендацій та пропозицій щодо реалізації суб-проєктів НКПВУ;

7) вирішення інших питань, пов’язаних з реалізацією суб-проєктів НКПВУ.

 1. Організація та регламент роботи Робочої групи
  • Робочу групу очолює голова, який призначається розпорядженням керівника ВЦА.
  • Повноваження голови припиняються за розпорядженням керівника ВЦА у разі подання ним (нею) відповідної заяви, припинення членства у групі, у разі висловлення недовіри більшістю членів Робочої групи.
  • Голова Робочої групи:

1) організовує діяльність Робочої групи, в тому числі скликає, готує і проводить її засідання, головує під час засідань;

2) призначає осіб із числа членів Робочої групи, відповідальних за виконання її окремих завдань;

3) підписує рішення та інші документи, прийняті на засіданні Робочої групи;

4) представляє Робочу групу у відносинах з об'єднаннями громадян, органами влади та місцевого самоврядування, засобами масової інформації, іншими зацікавленими сторонами;

5) здійснює інші функції, необхідні для організації діяльності Робочої групи в межах її повноважень.

 • За поданням голови, на строк повноважень Робочої групи, з числа її членів можуть бути обрані заступник голови та секретар Робочої групи. У разі відсутності голови на засіданні Робочої групи, його (її) обов’язки виконує заступник.
 • Секретар Робочої групи:
 • готує проєкт плану роботи Робочої групи з урахуванням пропозицій її членів;
 • забезпечує повідомлення членів Робочої групи не пізніше ніж за 3 робочі дні про планові засідання та терміново повідомляє про позачергові засідання, надає необхідні інформаційні матеріали членам Робочої групи;
 • забезпечує підготовку проєктів рішень Робочої групи до її засідань та готує рішення групи за результатами засідань;
 • веде і зберігає протоколи засідань Робочої групи та іншу документацію;
 • веде реєстрацію присутності членів Робочої групи на засіданнях;
 • здійснює інші повноваження і виконує доручення голови Робочої групи, пов’язані з організацією її діяльності.
  • З метою організації ефективної роботи з числа членів Робочої групи на її засіданні призначаються:
 • спеціаліст по зв’язкам з громадськістю та зацікавленими сторонами;
 • спеціаліст по роботі з пропозиціями та скаргами;
 • спеціаліст з екологічного та соціального моніторингу реалізації суб-проєктів;
 • спеціаліст з управління ризиками.

У разі потреби при Робочій групі можуть створюватися моніторингові групи, комітети, діяльність яких сприяє виконанню завдань Робочої групи. Призначення відповідальних осіб та створення груп, комітетів оформлюється протоколом засідання Робочої групи.

 • Спеціаліст по зв’язкам з громадськістю та зацікавленими сторонами:
 • координує розробку та впровадження заходів, передбачених комунікаційним планом суб-проєктів НКПВУ;
 • забезпечує регулярне інформування громадськості та зацікавлених сторін про стан реалізації суб-проєктів НКПВУ та діяльність Робочої групи;
 • організовує процес консультацій із зацікавленими сторонами.
  • Спеціаліст по роботі з пропозиціями та скаргами:

1)      забезпечує інформування громадськості та інших зацікавлених сторін про механізм отримання пропозицій та скарг;

2)      приймає, реєструє та веде облік пропозицій та скарг за встановленими формами;

3)      організовує та координує процес розгляду пропозицій та скарг, передає виконавцю згідно резолюції керівника для підготовки відповіді.

 • Спеціаліст з екологічного та соціального моніторингу реалізації суб-проєктів:

1)      забезпечує створення моніторингової групи за участі представників громадськості;

2)      координує розробку та реалізацію плану моніторингу суб-проєктів;

3)      забезпечує звітність моніторингової групи, оформлення анкет та звітів за результатами моніторингових візитів, обговорення звітів на засіданні Робочої групи;

4) інформує громадськість та зацікавлених сторін про результати моніторингу.

 • Спеціаліст з управління ризиками:

1)      координує розробку заходів управління впливами суб-проєктів та реагування на ризики;

2)      забезпечує, у разі потреби, впровадження таких заходів спільно з підрядниками та іншими зацікавленими сторонами;

3) інформує на засіданнях Робочої групи про результати впровадження заходів.

 • Основною формою роботи Робочої групи є засідання, що проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на квартал.
 • Позачергові засідання Робочої групи можуть скликатися за ініціативою голови групи або однієї третини загального складу її членів.
 • Повідомлення про дату, час та місце засідань Робочої групи, у тому числі позачергових, доводяться до відома кожного її члена шляхом надсилання повідомлення електронною поштою або в інший прийнятний спосіб не пізніше 3-х робочих днів до їх проведення, а також оприлюднюються на офіційному вебсайті ВЦА.
 • Засідання Робочої групи є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як половина членів від загального складу.
 • Засідання Робочої групи проводяться, як правило, відкрито. Протокол засідання веде секретар групи.
 • Робоча група має право:

1) залучати до роботи або виконання окремих завдань працівників структурних підрозділів ВЦА, адміністрацію закладів, представників інститутів громадянського суспільства (за згодою), експертних і наукових організацій, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців (за згодою), у тому числі консультантів, медіаторів, фасилітаторів робочих нарад, діалогів тощо;

2) отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підрядників інформацію, необхідну для забезпечення діяльності Робочої групи;

3) запрошувати до участі у засіданнях інших осіб, у тому числі представників громадських організацій, засобів масової інформації, місцевих мешканців тощо.

 • Рішення Робочої групи приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні. Рішення оформлюються протоколом засідання Робочої групи.
 • Рішення Робочої групи мають рекомендаційний характер та є обов'язковими для розгляду місцевими виконавцями суб-проєктів НКПВУ.
 • Рішення місцевих виконавців суб-проєктів НКПВУ, прийняті за результатами розгляду пропозицій Робочої групи, не пізніше ніж у 5-денний строк після його прийняття обов'язково доводяться до відома членів Робочої групи та громадськості шляхом їх оприлюднення на офіційному вебсайті ВЦА та/або в інший прийнятний спосіб. Така інформація має містити відомості про врахування пропозицій Робочої групи або їх відхилення з вказівкою причин відхилення.
 • Офіційна інформація про діяльність Робочої групи надається для розміщення на офіційному вебсайті ВЦА, публікації у засобах масової інформації тощо спеціалістом по зв’язкам з громадськістю за погодженням з головою Робочої групи.
 • При взаємодії із засобами масової інформації офіційну позицію Робочої групи висловлює її голова, або за дорученням один із членів групи. Голова або член Робочої групи мають керуватися виключно прийнятими рішеннями Робочої групи. У всіх інших випадках голова або член Робочої групи зазначає, що висловлює власну позицію, яка необов'язково відображає позицію усієї Робочої групи.
 1. Організація роботи з пропозиціями та скаргами
  • Робоча група забезпечує функціонування ефективного, реалістичного, доступного, демократичного та прозорого механізму роботи з пропозиціями та скаргами, що дозволяє усім зацікавленим сторонам, зокрема особам і групам осіб, які зазнали впливу від впровадження суб-проєктів, надавати свої зауваження та пропозиції, подавати скарги і, таким чином, отримувати необхідну інформацію про суб-проєкти та, за необхідністю, вирішення проблеми та захист порушених прав.
  • Спеціаліст по роботі з пропозиціями та скаргами, визначає поштову та електронну адресу, а також номер телефону, на які можна подавати пропозиції та скарги у письмовій або усній формах. У разі необхідності можуть бути визначені місце та години прийому пропозицій та скарг і зазначено ім’я такої особи. Ця інформація має бути оприлюднена на офіційному вебсайті ВЦА та розміщена на інформаційних табличках на об’єктах будівництва.
  • Пропозиції та скарги щодо реалізації суб-проєктів НКПВУ приймаються за відповідною формою, яка має бути доведена до відома громадськості та зацікавлених сторін. У скарзі або пропозиції має бути чітко зазначено суть питання, пропозиції чи скарги та сформульовані вимоги заявника (заявників). Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати.
  • У разі надходження пропозицій та скарг щодо реалізації суб-проєктів НКПВУ до місцевих органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій – виконавців суб-проєктів, такі органи передають отримані пропозиції чи скарги протягом 2 робочих днів спеціалісту по роботі з пропозиціями та скаргами.
  • Спеціаліст по роботі з пропозиціями та скаргами веде реєстр/базу даних пропозицій і скарг в електронній формі. Окремо ці скарги реєструється в паперовій формі у вигляді журналу. У журналі обліковуються наступні дані: дата подання пропозиції/скарги; прізвище, ім’я, по-батькові заявника (заявників), контактна інформація заявника (заявників): поштова та електронна адреси, телефон; спосіб і мова комунікації та отримання відповіді; питання, порушене в скарзі/суть пропозиції; дія (дії), вчинена для врахування пропозиції/вирішення скарги; ім'я та посада особи, відповідальної за розгляд і врахування пропозиції/вирішення скарги.
  • Спеціаліст по роботі з пропозиціями та скаргами, після отримання пропозиції/скарги:
 • перевіряє, чи відноситься питання, порушене у пропозиції/скарзі, до процесу реалізації суб-проєктів НКПВУ;
 • у разі необхідності інформує заявника (заявників) про час та місце засідання Робочої групи, на якому буде розглядатися пропозиція/скарга, за клопотанням заявника (заявників) – забезпечує його (їх) участь у засіданні Робочої групи;
 • за необхідності залучає до процесу розгляду пропозиції/скарги третіх осіб (медіатора, фасилітатора, адвоката) з метою сприяння ефективному вирішенню питання, порушеного заявником (заявниками), та укладання угоди про врегулювання;
 • по завершенні розгляду пропозиції/скарги готує рішення Робочої групи з рекомендаціями щодо подальших дій та повідомляє про нього заявника (заявників).
  • Термін розгляду та вирішення пропозиції/скарги не може перевищувати 30 календарних днів з дня її надходження. У разі, коли порушені у пропозиції/скарзі питання неможливо вирішити протягом зазначеного терміну, голова Робочої групи встановлює необхідний термін для їх розгляду, про що повідомляється заявникові (заявникам). При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у пропозиції/скарзі, не може перевищувати 45 календарних днів.
  • У разі незадоволення заявника (заявників) рішенням, що запропоноване на засіданні Робочої групи, чи укладеною угодою про врегулювання спору, а також у випадках, коли питання не можна вирішити, попри зусилля місцевих органів влади чи самоврядування та інших зацікавлених сторін, або коли задоволення конкретної скарги виходить за межі повноважень місцевих виконавців суб-проєктів НКПВУ, спеціаліст по роботі з пропозиціями/скаргами надає первинну консультацію щодо звернення заявника (заявників) за наданням правової допомоги, подальшого направлення справи до суду або відповідного адміністративного органу.
 1. Організація екологічного та соціального моніторингу
  • З метою регулярного відслідковування ходу виконання суб-проєктів НКПВУ, перевірки стану дотримання екологічних і соціальних стандартів Європейського інвестиційного банку та визначення соціального впливу, отриманого внаслідок реалізації суб-проєктів, запроваджується екологічний і соціальний моніторинг суб-проєктів НКПВУ.
  • Для належної організації моніторингу у складі Робочої групи створюється моніторингова група, яку очолює спеціаліст з екологічного та соціального моніторингу реалізації суб-проєктів.
  • До складу моніторингової групи входять: представники неурядових громадських організацій та громадські активісти, виконавці суб-проєктів НКПВУ, представники адміністрації закладів, на яких виконуються роботи, та інші зацікавлені сторони. Персональний склад моніторингової групи (до 5 осіб) формується та затверджується на засіданні Робочої групи відповідним протоколом. Членство в моніторинговій групі є індивідуальним.
 • Моніторингова група відповідно до покладених на неї завдань:
 • організовує та здійснює поточний моніторинг суб-проєктів НКПВУ, у тому числі складає план моніторингу та визначає спільні для усіх суб-проєктів індикатори, а також індикатори, що мають відношення до конкретного суб-проєкту (за потреби);
 • збирає та аналізує інформацію, проводить візити на об’єкти будівництва, звітує про поточні результати моніторингу;
 • готує та представляє Робочій групі рекомендації щодо впровадження заходів управління впливами/реагування на ризики, внесення змін до суб-проєктів у процесі їх реалізації;
 • розраховує значення індикаторів суб-проєкту після його завершення, надає узагальнену інформацію Робочій групі;
 • оцінює екологічний та соціальний вплив суб-проєктів після їх завершення;
 • розробляє рекомендації щодо підвищення ефективності проєктів з відновлення в майбутньому.
  • Моніторингова група має право:
 • отримувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підрядників інформацію, необхідну для здійснення моніторингу;
 • здійснювати візити на об’єкти, проводити фотофіксацію стану виконання робіт.
  • Моніторингова група проводить свою діяльність згідно з планом моніторингу, який розробляється та затверджується на засіданні Робочої групи.

Формами роботи групи є засідання, що проводяться за ініціативою керівника моніторингової групи, але не рідше ніж один раз на квартал, та візити на об’єкти будівництва.

Під час засідань моніторингової групи може проводитися аналіз документації, необхідної для обчислення індикаторів моніторингу, та відомостей, отриманих під час моніторингових візитів, обговорення поточного стану дотримання екологічних і соціальних стандартів, а також формування рекомендацій щодо усунення порушень плану реалізації суб-проєкту чи застосування заходів управління впливами/реагування на ризики.

Засідання моніторингової групи веде керівник, а у разі його відсутності – уповноважений член моніторингової групи. Забезпечення поточної роботи моніторингової групи здійснює її керівник.

 • Звіти за результатами моніторингу вносяться на розгляд Робочої групи разом з рекомендаціями щодо впровадження заходів управління впливами/реагування на ризики або внесення змін до ходу реалізації суб-проєктів.
 1. Прикінцеві положення
  • Зміни та доповнення до Положення про Робочу групу чи її персонального складу розробляються та обговорюються на її засіданнях, затверджуються розпорядженням керівника ВЦА.
  • Положення про Робочу групу, її персональний склад, а також зміни та доповнення оприлюднюються на офіційному вебсайті ВЦА протягом 3-х робочих днів з моменту затвердження.

Заступник керівника

військово-цивільної адміністрації                                                                        С.С. Винник

Положення про супровід суб-проєктів Надзвичайної кредитної програми для відновлення України підготовлено відділом економіки та інвестиційного розвитку

Головний спеціаліст відділу

економіки та інвестиційного розвитку                                                               О.В. Нємкова

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження керівника

військово-цивільної адміністрації

від 21.02.2020 №  80р

 

С К Л А Д

робочої групи про супровід суб-проєктів

Надзвичайної кредитної програми для відновлення України

Євсіков

Юрій Миколайович

-

виконуючий обов’язки керівника військово-цивільної адміністрації, голова Робочої групи

Винник

Сергій Сергійович

-

заступник керівника військово-цивільної адміністрації, заступник голови Робочої групи

Нємкова

Олена Василівна

-

головний спеціаліст відділу економіки та інвестиційного розвитку військово-цивільної адміністрації, секретар Робочої групи

Члени робочої групи:

Аксьонова

Маріанна Ігорівна

-

головний спеціаліст відділу економіки та інвестиційного розвитку військово-цивільної адміністрації

Антонова

Емма Григорівна

 

директор закладу загальної середньої освіти I-III ступенів № 3 «Спеціалізована школа з поглибленим вивченням англійської мови»

Беличко

Наталія Сергіївна

 

начальник відділу організаційної роботи, діловодства, контролю та загальних питань

Грудкін

Андрій Володимирович

-

голова громадської організації «Ґрунт» (за погодженням)

Забабон

Оксана Вікторівна

 

начальник господарчої групи міського управління освіти

Кульбачна

Олена Геннадіївна

-

заступник керівника військово-цивільної адміністрації

Орішкина

Лариса Леонидівна

 

заступник головного лікаря з економічних питань Комунальне некомерційне підприємство «Центральна міська лікарня» м. Торецька

Черкасова

Ганна Павлівна

 

головний спеціаліст-еколог загального відділу управління житлово-комунального господарства військово-цивільної адміністрації

Шатравка

Володимир Іванович

-

член правління громадської організації «Спорт актив» (за погодженням)

Заступник керівника

військово-цивільної адміністрації                                                                        С.С. Винник

Склад робочої групи про супровід суб-проєктів Надзвичайної кредитної програми для відновлення України підготовлено відділом економіки та інвестиційного розвитку

Головний спеціаліст відділу

економіки та інвестиційного розвитку                                                               О.В. Нємкова

  • logo
 • ВЦА м. Торецьк
  Офіційний веб-сайт

КОНТАКТИ

 • Адреса: 85200, М. ТОРЕЦЬК, ВУЛ. МАЯКОВСЬКОГО, 24А
 • Тел: (06247) 4-10-33
 • Факс: (06247) 4-10-33
 • Email: inbox@toretsk-rada.gov.ua
 •  

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

 • logo