(06247) 4-10-33
Чисто

-13°C

Торецьк

Чисто

Документ № 43р від 25.01.2018 р. Чинний

  Пов’язані документи

Про внесення змін до розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації від 25 січня 2018 року № 43р «Про затвердження Заходів щодо організації виконання розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації від 20 грудня 2017 року № 362р «Про міський бюджет на 2018 рік»»   №211р  від  13.04.2018 р.  Чинний
Про внесення змін до розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації від 25 січня 2018 року № 43р «Про затвердження Заходів щодо організації виконання розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації від 20 грудня 2017 року № 362р «Про міський бюджет на 2018 рік»»   №264р  від  07.05.2018 р.  Чинний
Про внесення змін до розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації від 25 січня 2018 року № 43р «Про затвердження Заходів щодо організації виконання розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації від 20 грудня 2017 року № 362р «Про міський бюджет на 2018 рік»»   №303р  від  24.05.2018 р.  Чинний
Про внесення змін до розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації від 25 січня 2018 року № 43р «Про затвердження Заходів щодо організації виконання розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації від 20 грудня 2017 року № 362р «Про міський бюджет на 2018 рік»»   №324р  від  11.06.2018 р.  Чинний
Про внесення змін до розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації від 25 січня 2018 року № 43р «Про затвердження Заходів щодо організації виконання розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації від 20 грудня 2017 року № 362р «Про міський бюджет на 2018 рік»»   №467р  від  10.08.2018 р.  Чинний
Про внесення змін до розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації від 25 січня 2018 року № 43р «Про затвердження Заходів щодо організації виконання розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації від 20 грудня 2017 року № 362р «Про міський бюджет на 2018 рік»»   №1008р  від  01.11.2018 р.  Чинний
Про внесення змін до розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації від 25 січня 2018 року № 43р «Про затвердження Заходів щодо організації виконання розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації від 20 грудня 2017 року № 362р «Про міський бюджет на 2018 рік»»   №6р  від  04.01.2019 р.  Чинний

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

Історія відсутня


УКРАЇНА

ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ МІСТА ТОРЕЦЬК

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

КЕРІВНИКА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

25.01.2018 м. Торецьк №43р
 
Про затвердження Заходів щодо організації виконання розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації від 20 грудня 2017 року № 362р «Про міський бюджет на 2018 рік»

З метою забезпечення виконання міського бюджету на 2018 рік, затвердженого розпорядженням керівника військово-цивільної адміністрації від 20 грудня 2017 року № 362 р « Про міський бюджет на 2018 рік », керуючись пунктом 5 частини 1 статті 4, пунктами 4, 8 частини 3 статті 6 Закону України «Про військово-цивільні адміністрації»:

1.Затвердити Заходи щодо організації виконання розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації від 20 грудня 2017 року № 362р « Про міський бюджет на 2018 рік » ( додається).

2. Керівникам структурних підрозділів військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області забезпечити виконання заходів, затверджених цим розпорядженням.

3. Визначити, що питання додаткового виділення коштів з міського бюджету протягом 2018 року розглядаються за пропозиціями головних розпорядників коштів, погодженими з заступником керівника військово-цивільної адміністрації, який координує відповідний напрямок роботи.

4. Головним розпорядникам коштів міського бюджету визначити одержувачів коштів міського бюджету, що уповноважуються на виконання заходів Програми соціального і економічного розвитку м.Торецька на 2018 рік або відповідних галузевих заходів, виходячи з критеріїв, визначених  постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 року № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» (із змінами), крім випадків надання фінансової підтримки підприємствам комунальної власності для забезпечення їх поточної діяльності.

5. Головним розпорядникам коштів міського бюджету здійснювати витрати по наданню  допомоги (фінансової підтримки) суб’єктам господарювання за умови отримання позитивного висновку Антимонопольного комітету України, або наявності обґрунтованого висновку головного розпорядника коштів міського бюджету про визнання допомоги (фінансової підтримки) такою, що не підлягає погодженню Антимонопольним комітетом України з метою отримання позитивного висновку про її допустимість для конкуренції відповідно до Закону України від 01.07.2014 № 1555-VII «Про державну допомогу суб’єктам господарювання».

6. Визначити перелік уповноважених органів з отримання субвенцій з державного та обласного бюджетів та відповідальних за надання звітності щодо їх використання у 2018 році згідно з додатком 1.

7. Вважати таким, що втратило чинність розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації від 10.10.2017 № 165 р «Про продовження дії розпорядження міського голови від 01.02.2017 № 19 р «Про затвердження Заходів щодо організації виконання рішення міської ради від 23.12.2016 № 6/93-1 «Про міський бюджет на  2017 рік»»».

8. Координацію роботи по виконанню розпорядження покласти на фінансове управління військово – цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області (Чуєва), контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника керівника військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області Євсікова Ю.М.

Керівник військово-цивільної адміністрації                                                Я.Д.Руденко

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження  керівника

військово – цивільної адміністрації

від  25.01.2018  №  43 р

 

ЗАХОДИ

щодо організації виконання розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації

 від 20 грудня 2017 року № 362 р « Про міський бюджет на 2018 рік »

№ з/п Пункт розпорядження

Зміст заходу

Виконавці

Термін виконання

1 2 3 4 5
1.

пункт1

Підготувати пропозиції до помісячного розпису доходів та видатків міського бюджету на 2018 рік за видами платежів (кодами класифікації доходів) та видатків за їх програмною класифікацією ( далі – ТПКВКМБ)

Фінансове управління військово – цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області у терміни, визначенізаконодавством
2. пункт 2

Довести головним розпорядникам коштів міського бюджету узагальнені лімітні довідки про бюджетні асигнування за ТПКВКМБ та помісячні обсяги в цілому

Фінансове управління військово – цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області у терміни, визначенізаконодавством
3. пункт 2 Підготувати та надати фінансовому управлінню військово – цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області уточнені проекти зведених кошторисів і проектів зведених планів асигнувань загального та спеціального фондів ( у розрізі затверджених ТПКВКМБ ) Головні розпорядники коштів міського бюджету

у строк, визначений у лімітних довідках

4. пункти 1-2

Підготувати та затвердити розпис міського бюджету відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 28.01.2002 № 57 «Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету»

Фінансове управління військово – цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області у терміни, визначенізаконодавством
1 2 3 4 5
5. пункт 2

На підставі витягів із затвердженого розпису асигнувань та помісячного розпису асигнувань міського бюджету затвердити кошториси, плани асигнувань, плани використання бюджетних коштів розпорядникам та одержувачам коштів міського бюджету

Головні розпорядники коштів міського бюджету

у терміни, визначенізаконодавством
6. пункт 2, 9

Під час складання кошторисів ( внесення змін до них ) додержуватися режиму економії, не допускати включення до кошторисів асигнувань, не обумовлених характером діяльності установи, та не допускати включення до кошторисів сум, не підтверджених розрахунками та економічними обґрунтуванням, з урахуванням заходів з оптимізації видатків та мережі бюджетних установ, узгоджених із заступником керівника військово – цивільної адміністрації згідно із розподілом обов’язків

Головні розпорядники коштів міського бюджету

протягом 2018 року
7. пункт 2

Розробити паспорти бюджетних програм за ТПКВКМБ відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно – цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами) та подати їх фінансовому управлінню військово – цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області разом з проектами наказів (розпоряджень) про їх затвердження

Головні розпорядники коштів міського бюджету

Протягом 30 днів після набрання чинності розпорядження від 20.12.2017 № 362 – р керівника військово-цивільної адміністрації                 « Про міський бюджет на 2018 рік »
8. пункт 2

Затвердити спільними наказами (розпорядженнями) відповідних головних розпорядників коштів міського бюджету та фінансового управління військово – цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області паспорти бюджетних програм за ТПКВКМБ відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно – цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами)

Головні розпорядники коштів міського бюджету

Фінансове управління військово – цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області

Не пізніше 45 днів після набрання чинності розпорядження від 20.12.2017 № 362 – р керівника військово-цивільної адміністрації                 « Про міський бюджет на 2018 рік », у разі внесення змін до міського бюджету – у двотижневий термін
1 2 3 4 5
9. пункт 2 Забезпечити контроль за взяттям розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів бюджетних зобов’язань, встановлених їм на 2018 рік, і витрачання ними бюджетних коштів, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік органами Державної казначейської служби України

Головні розпорядники коштів міського бюджету

протягом 2018 року
10. пункт 3

Забезпечити збереження оборотного залишку бюджетних коштів міського бюджету у встановленому розмірі на кінець бюджетного періоду

Фінансове управління військово – цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області на кінець 2018 року
11.

пункт 4

підпункт 4.1.

Забезпечити координацію роботи з бюджетами нижчого рівня щодо затвердження обсягів трансфертів з державного та обласного бюджетів у складі доходів та видатків відповідних бюджетів згідно з додатком 3 до розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації від 20 грудня 2017 року                 № 362 р « Про міський бюджет на 2018 рік »

Фінансове управління військово – цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області

при затвердженні міського бюджету та внесенні змін до нього протягом року

12. пункт 4.2. Розробити і затвердити Заходи до міських програм, що діють в 2018 році в межах видатків, затверджених в міському бюджеті

Головні розпорядники коштів міського бюджету

не пізніше 30 днів після затвердження програми економічного і соціального розвитку м.Торецька на 2018 рік або внесення змін до неї

13. пункт 4

Забезпечити відповідно до чинного законодавства покриття відповідних витрат за рахунок невикористаних станом на 01 січня 2018 року та збереження на відповідних рахунках міського бюджету коштів субвенцій з державного та обласного бюджетів (освітньої, медичної та субвенції на здійснення заходів щодо соцiально-економiчного розвитку окремих територій), які передавалися міському бюджету з державного та обласного бюджетів у 2017 році, з урахуванням їх цільового призначення

Головні розпорядники коштів міського бюджету

Фінансове управління військово – цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області

протягом 2018 року
1 2 3 4 5
14. пункт 5 Здійснювати використання коштів резервного фонду міського бюджету відповідно до статті 24 Бюджетного кодексу України, Порядку використання коштів резервного фонду бюджету, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України  від  29.03.2002  № 415 (зі змінами) і на підставі Порядку використання коштів резервного фонду міського бюджету

Головні розпорядники коштів міського бюджету,

Фінансове управління військово – цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області,

Відділ економіки та інвестиційного розвитку 

протягом 2018 року
15. пункт 5 Затвердити Порядок використання коштів резервного фонду міського бюджету

Відділ економіки та інвестиційного розвитку

до 15.02.2018 року
16.

пункт 7

підпункти 1, 2

Забезпечити відповідно до законодавства здійснення  контролю за правильністю і своєчасністю надходжень до  міського бюджету податків і зборів (обов'язкових платежів) та інших доходів відповідно до переліку кодів бюджетної класифікації в розрізі органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, затвердженою Постановою КМУ від 16.02.2011 №106, а також ведення обліку таких платежів в розрізі платників з метою забезпечення повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного і місцевих бюджетів

Торецьке відділення Костянтинівської об’єднаної державної податкової інспекції,

інші органи державної влади, структурні підрозділи військово – цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області ,що відповідно до законодавства мають повноваження з надання платних адміністративних послуг та /  або в межах компетенції здійснюють контроль за справлянням надходжень до бюджету

протягом 2018 року
1 2 3 4 5
17. пункт 7 підпункт 3

Підготувати для надання на затвердження керівнику військово – цивільної адміністрації програмні заходи міського фонду навколишнього природного середовища в межах надходжень екологічного податку та грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності

Управління житлово – комунального господарства військово – цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області Протягом 1 кварталу  2018 року
18. пункт 8 підпункт 8.1 Отримувати відповідно до статей 672 ,43 і 73 Бюджетного кодексу України у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України,  позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених статей видатків загального фонду бюджету в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду Фінансове управління військово – цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області протягом 2018 року (при необхідності)
19. пункт 8 підпункт 8.1

Укладати відповідно до статті 672 Бюджетного кодексу України у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, договори з установами банків для здійснення в межах поточного бюджетного періоду на конкурсній основі розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.

Фінансове управління військово – цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області протягом 2018 року
20. пункт 8 підпункт 8.2

Здійснювати відображення змін до розпису міського бюджету по головних розпорядниках у випадках внесення Міністерством фінансів України змін і доповнень в бюджетну класифікацію в частині назв і кодів класифікації доходів, кодів Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і відомчої класифікації, за джерелами доходів і напрямами видатків головних розпорядників коштів міського бюджету за кодами класифікації

Фінансове управління військово – цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області протягом 2018 року
1 2 3 4 5
21. пункт 8 підпункт 8.2

Здійснювати в процесі виконання міського бюджету на підставі обґрунтованих звернень головних розпорядників коштів міського бюджету перерозподіл витрат  в розрізі економічної класифікації  в межах загального обсягу затверджених їм бюджетних асигнувань  по загальному та спеціальному фондах міського бюджету

Фінансове управління військово – цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області протягом 2018 року
22.

пункт 9

підпункт 9.1

Забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами по відповідних головних розпорядниках

Головні розпорядники коштів міського бюджету

протягом 2018 року
23.

пункт 9

підпункт 9.2

Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань

Головні розпорядники коштів міського бюджету

у терміни, визначенізаконодавством
24.

пункт 9

підпункт 9.3

Забезпечити впорядкування видатків, що здійснюються за рахунок бюджетних асигнувань, з приведенням показників по мережі, штатах і контингенту установ і організацій у відповідність бюджетним призначенням, передбаченим на їх утримання в 2018 році

Головні розпорядники коштів міського бюджету

протягом 2018 року

Заступник керівника

військово-цивільної адміністрації                                                            О.Г.Кульбачна

Заходи підготовлені фінансовим управлінням військово - цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області

Начальник фінансового управління

військово - цивільної адміністрації

міста Торецьк Донецької області                                                              Т.І.Чуєва

 

 

 

 

Додаток №1

до розпорядження керівника   військово – цивільної адміністрації

від   25.01.2018   №  43 р

 

Перелік головних розпорядників коштів на отримання субвенцій з державного, обласного бюджетів та відповідних виконавців за надання звітності щодо їх використання у 2018 році

 з / п

Найменування субвенції Головні розпорядники коштів на отримання субвенцій з державного, обласного бюджетів та відповідні виконавці за надання звітності щодо їх використання у 2018 році
1 2 3
1.

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

Управління соціального захисту населення військово - цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області

2.

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот

Управління соціального захисту населення військово - цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області

3. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

Управління соціального захисту населення військово - цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області

4. Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

Міське управління освіти військово - цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області

1 2 3
5.

Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

Військово - цивільна адміністрація міста Торецьк Донецькой області

6.

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною», оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя

Управління соціального захисту населення військово - цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області

7. Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції ( з обласного бюджету).

Військово - цивільна адміністрація міста Торецьк Донецькой області

8.

Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету ( з обласного бюджету).

Військово – цивільна адміністрація міста Торецьк Донецькой області

9. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соцiально-економiчного розвитку окремих територій

Військово - цивільна адміністрація міста Торецьк Донецької області,

Міське управління освіти військово - цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області,

Управління житлово-комунального господарства військово - цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області,

Фінансове управління військово - цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області

Заступник керівника

військово-цивільної адміністрації                                                            О.Г.Кульбачна

Перелік підготовлений фінансовим управлінням військово - цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області

Начальник фінансового управління

військово - цивільної адміністрації

міста Торецьк Донецької області                                                              Т.І.Чуєва  • logo
  • ВЦА м. Торецьк
    Офіційний веб-сайт

КОНТАКТИ

  • Адреса: 85200, М. ТОРЕЦЬК, ВУЛ. МАЯКОВСЬКОГО, 24А
  • Тел: (06247) 4-10-33
  • Факс: (06247) 4-10-33
  • Email: inbox@toretsk-rada.gov.ua
  •  

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

  • logo