тризуб
Торецька міська військово-цивільна адміністрація
Бахмутського району Донецької області

Реабілітація дітей з інвалідністю

Реабілітація дітей з інвалідністю

Управління соціального захисту населення інформує, що реабілітаційними послугами можуть бути забезпечені діти з інвалідністю усіх нозологічних форм захворювання. Реабілітаційні заходи надаються дитині з інвалідністю як у стаціонарі, так і амбулаторно. Вартість реабілітаційних заходів для дитини з інвалідністю визначається реабілітаційною установою відповідно до індивідуальної програми реабілітації. Під час здійснення реабілітаційних заходів їх гранична вартість може включати вартість проживання та харчування дитини, одного з батьків дитини чи її законного представника.

Гранична вартість реабілітаційних послуг на рік для однієї дитини, яка відповідно до індивідуальної програми реабілітації за більшістю основних категорій життєдіяльності має обмеження I та II ступеня, не може перевищувати 16 тис. гривень, III ступеня – 25 тис. гривень.

Для отримання  дитиною з інвалідністю реабілітаційних послуг у 2022 році один з батьків або законний представник дитини з інвалідністю має подати до Управління соціального захисту населення Торецької міської військово-цивільної адміністрації Бахмутського району Донецької області заяву про направлення дитини до реабілітаційної установи із зазначенням інформації про обрану реабілітаційну установу разом з копіями документів (з пред’явленням оригіналів):

  • паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу одного з батьків дитини, супроводжуючої особи або її законного представника;
  • свідоцтва про народження дитини або паспорта громадянина України, що посвідчує особу дитини;
  • індивідуальної програми реабілітації, що видана лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу;
  • виписки з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого за формою, затвердженою МОЗ;
  • документа, який підтверджує статус дитини-сироти/дитини, позбавленої батьківського піклування (для дитини-сироти/дитини, позбавленої батьківського піклування);
  • одного з передбачених Податковим кодексом Українидокументів з даними про реєстраційний номер облікової картки платника податків дитини, одного з її батьків (законного представника), супроводжуючої особи (не подається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають про це відмітку в паспорті громадянина України).

 

Прийом документів здійснюється в Управлінні соціального захисту населення Торецької міської військово-цивільної адміністрації Бахмутського району Донецької області за адресою: м. Торецьк, вул. Євгена Седнєва, 1, каб.17.

Телефон для довідок: (06247) 4-17-98