тризуб
Торецька міська військово-цивільна адміністрація
Бахмутського району Донецької області

Набув чинності Закон щодо протидії дискримінації за ознакою статі в рекламі

Набув чинності Закон щодо протидії дискримінації за ознакою статі в рекламі

8 січня 2022 року набув чинності Закон «Про внесення змін до Закону України «Про рекламу» щодо протидії дискримінації за ознакою статі».

Закон удосконалює правове регулювання у галузі реклами щодо протидії дискримінації за ознакою статі, що відповідає зобов’язанням України відповідно до Конвенції ООН з ліквідації усіх форм дискримінації щодо жінок. Протидія дискримінації за ознакою статі передбачена також Угодою про асоціацію України з Європейським Союзом та іншими міжнародними документами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, зокрема – Стратегією гендерної рівності Ради Європи на 2018-2023 роки та Глобальними цілями сталого розвитку ООН.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Feu-ua.kmu.gov.ua%2Fnode%2F4376%3Ffbclid%3DIwAR23e0Z-PG4tzlo1qgJEYGiDn0aNhBRPQDEMsB8JqhSK35vtd5bMfw9kIOw&h=AT1uFzEBb3ED8Yb4zR2MtHovV5mcXaZxMVzUIw06l3Wvah0vDQAA57ruoYUuibjNDrGIokFk92UCCyQo9-bm_7s59MTrW3lM7COT0xCRXCxNEMGiSGspaO4hv4gOd58DLYUH&__tn__=H-R&c[0]=AT2XNjA-TSK0i6nDK2dDA19oeKriRAN3vrlt7a5YuCAxVWKWn5uXi-wt8ZPziBVvbeiaaDXKoc072Y6DXCznroONptTibnUJFCMP8qPptw8xtXdENC8hUZRclbGDdoXt7jm5IITlIcSSmvRUCrM4XVyVC0xigDtyxpIFFANTQ9oUXWkn8e71r0GHeuLFkG_TWJii2GEg