тризуб
Торецька міська військово-цивільна адміністрація
Бахмутського району Донецької області

К;онкурс на заміщення вакантної посади

15.12.2021 Торецька міська військово-цивільна адміністрація Бахмутського району Донецької області оголошує конкурс на заміщення вакантної посади:
– провідний спеціаліст – юрисконсульт юридичного відділу Торецької міської військово-цивільної адміністрації Бахмутського району Донецької області.
Основні вимоги до учасників конкурсу:
– вища юридична освіта не нижче ступеня бакалавра;
– вільне володіння державною мовою та роботою на комп’ютері;
– без вимог до стажу роботи.
До конкурсної комісії подаються такі документи:
– заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в Торецьку міську військово-цивільну адміністрацію та проходження служби;
– заповнену особову картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками;
– дві фотокартки розміром 4х6 см;
– копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
– копію документа, який посвідчує особу (паспорт/реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків);
– копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
– довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності);
– копію трудової книжки.
Особи, які працюють у Торецькій міській військово-цивільній адміністрації, структурних підрозділах Торецької міської військово-цивільної адміністрації, де оголошено конкурс, і бажають взяти у ньому участь, зазначених документів до заяви не додають.
Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції».
Після закінчення терміну подачі документів претенденти складають іспит на перевірку та оцінку знань Конституції України, Законів України «Про військово цивільні адміністрації», «Про запобігання корупції», «Про місцеве самоврядування в Україні» (в частині делегованих повноважень), а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень.
Документи на конкурс приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення про проведення конкурсу за адресою: м Торецьк, вул. Маяковського, 24-а, каб. 1.7, тел. 4-36-14.
#торецьк_info