тризуб
Торецька міська військово-цивільна адміністрація
Бахмутського району Донецької області

Оголошення на придбання у комунальну власність однієї трикімнатної квартири на вторинному ринку, для надання в тимчасове користування внутрішньо переміщеним особам

Відповідно Порядку та умов  надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України           від 04.10.2017 № 769, Програми надання соціальної підтримки внутрішньо переміщеним особам міста Торецьк на 2019-2021 роки, затвердженої розпорядженням керівника Торецької міської військово-цивільної адміністрації Бахмутського району Донецької області від 25.07.2019 № 611р, Торецька міська військово-цивільна адміністрація Бахмутського району Донецької області оголошує конкурс про придбання у комунальну власність однієї трикімнатної квартири для надання в тимчасове користування внутрішньо переміщеним особам.

Вимоги до квартири:

            – місце розташування квартири  –  центральна частина міста Торецьк та мікрорайон № 1;

            – квартира повинна відповідати встановленим санітарним і технічним вимогам та нормам, визначеними  статтями 47, 50 Житлового Кодексу України;

            – будинок, в якому знаходиться квартира, не виставляється на торги, не визначено аварійним, непридатним для проживання або таким, що підлягає  знесенню;

            – квартира облаштована централізованим водопостачанням та водовідведенням, централізованим/індивідуальним теплопостачанням, електричною та газовою мережею, санітарно-технічним обладнанням, газовою (електричною) плитою, забезпечена гарячим водопостачанням (наявність газової колонки або водонагрівного бака). Квартира повинна бути облаштована меблями та побутовою технікою для забезпечення комфортних умов проживання внутрішньо переміщених осіб.

Перелік документів для участі в конкурсі:

Перший етап:

            – заяву – пропозицію (згідно із встановленим  зразком,  додається);

            – пропозиція щодо квартири (перелік із визначенням характеристики квартири, ціни, адреси);

            -виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань і засвідчена в установленому порядку копія довідки про включення до ЄДРПОУ (тільки для юридичних осіб);

            -засвідчені в установленому порядку копії установчих документів (тільки для юридичних осіб);

            -копії паспорта фізичної особи та реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і мають відмітку в паспорті);

            – копії свідоцтва про право власності або інших документів передбачених законодавством, які підтверджують право власності на нерухоме майно;

            – документи, які підтверджують відсутність заборон, арештів, іпотек, відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»;

            – довідки від підприємств-постачальників житлово-комунальних послуг про відсутність заборгованості за вказані послуги або членські внески ОСББ;

            –  копію технічного паспорта на квартиру (згідно діючого законодавства України);

            – фотоматеріали квартири;

Другий етап:

Після попереднього узгодження робочою групою отриманої пропозиції на відповідність встановленим  вимогам, учасником  додатково надаються:

             – документ, що посвідчує відсутність на час подання конкурсних пропозицій осіб, які зареєстровані в квартирі, що подається на конкурс;

            – звіт про незалежну експертну оцінку майна з обов’язковим наданням рецензії звіту про оцінку майна (у письмовій формі);

            – оригінали раніше наданих документів для огляду;

             – довідку  з банку з інформацією про реквізити розрахункового рахунку продавця.

Умови проведення конкурсу:

            Особи, які бажають запропонувати житло для продажу, повинні надати на ім’я голови робочої групи заяву-пропозицію з пакетом документів  визначених оголошенням. На розгляд  робочої групи  також подаються оригінали документів для огляду (після попереднього узгодження робочою групою отриманої пропозиції на відповідність встановленим  вимогам).

            Особа, яка надає пропозиції, несе відповідальність за достовірність наданих документів.

            У разі відповідності поданих документів вказаним вимогам для встановлення відповідності житла санітарним та технічним вимога робоча група може делегувати  членів  робочої групи впродовж не більше 3-х робочих днів провести візуальне обстеження об’єкта нерухомого майна за місцем його знаходження, в результаті якого складається акт в довільній формі.

            Розгляд та визначення найвигіднішої пропозиції від продавців житла вторинного ринку за результатами отриманих заяв, здійснюється не пізніше ніж через 20 днів після розміщення оголошення про придбання житла.

 Торги відміняються  у разі:

  • відсутності подальшої потреби в придбанні житла;
  • відхилення всіх заяв-пропозицій;

Конкурс вважається таким, що не відбувся у разі:

  • якщо ціна найбільш вигідної пропозиції перевищує суму, передбачену на фінансування придбання житла;
  • якщо здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили;
  • неподання жодної заяви-пропозиції для участі в конкурсі.

            У разі подання лише однієї заяви-пропозиції, вона може бути визначена переможцем, за умови якщо вона відповідає всім вимогам.

            Конкурсні пропозиції, надіслані після кінцевого строку їх подання або надіслані з порушенням вимог визначених у оголошенні, не приймаються та не розглядаються.

            До ціни пропозиції не включаються будь-які витрати, понесені Учасником в процесі здійснення конкурсу та укладання договору купівлі-продажу. Витрати учасника, пов’язані з підготовкою та поданням заяви-пропозиції не відшкодовуються (в тому числі й у разі відміни конкурсу чи визнання конкурсу таким, що не відбувся).

            Оплата за придбане житло здійснюється Покупцем після укладання договору купівлі-продажу протягом 10 банківських  днів шляхом безготівкового розрахунку.

            Загальний термін подачі заяв-пропозицій з відповідним пакетом документів становить  10 робочих днів:

Перший етап:

  • заяви-пропозиції від продавців житла приймаються протягом 5 робочих днів з дня опублікування оголошення в засобах масової інформації  за адресою: м. Торецьк, вул. Героїв праці, 3  (каб. 2) з 8.00 до 16.30, телефон для довідок: (06247) 41933;

Другий етап:

             – після попереднього узгодження робочою групою отриманої пропозиції на відповідність встановленим вимогам, продавці протягом 5 робочих днів надають звіт про незалежну експертну оцінку майна та рецензія на звіт про оцінку майна, за адресою: м. Торецьк, вул. Героїв праці, 3  (каб. 2) з 8.00 до 16.30, телефон для довідок: (06247) 41933.

                                                                                              Голові робочої групи з придбання у

                                                                                              комунальну власність житла для

                                                                                              надання в тимчасове користування

                                                                                              внутрішньо переміщеним особам

                                                                                              ЧИНЧИКУ Василю

                                                                                              _______________________________

                                                                                              (ПІБ власника квартири)

                                                                                              адреса проживання______________

                                                                                              _______________________________

                                                                                              _______________________________

                                                                                              Тел.:___________________________

Заява-пропозиція

            Я, ______________________________________________________________________

є власником/співласником (потрібне залишити) квартири загальною площею _____ кв.м., жилою площею _____кв.м., за адресою:____________________________, яку пропоную до продажу.

            Вартість квартири складає____________________________________________ грн.

До заяви додаю наступні документи:

  • _______________________________________________;
  • _______________________________________________;
  • _______________________________________________;

«______»_______________2021 року        ___________             ________________________

                                                                        (підпис)                                             (ПІБ)

Заяву прийняв:

«______»____________2021 року        ___________         ______________________________

                                                                        (підпис)               (ПІБ особи, яка прийняла заяву)

#торецьк_info