тризуб
Торецька міська військово-цивільна адміністрація
Бахмутського району Донецької області

02.11.2021 – Конкурс на заміщення вакантної посади до Торецької міської ВЦА

Торецька міська військово-цивільна адміністрація Бахмутського району Донецької області оголошує конкурс на заміщення вакантної посади:

– спеціаліст 1 категорії відділу розвитку смт Нью-Йорк Торецької міської військово-цивільної адміністрації Бахмутського району Донецької області (на період відпустки основного працівника по догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку).

Основні вимоги до учасників конкурсу:

  • вища освіта не нижче ступеня бакалавра (землевпорядник, юрист, економіст);
  • вільне володіння державною мовою та роботою на комп’ютері;
  • без вимог до стажу роботи.

До конкурсної комісії подаються такі документи:

– заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника                                 із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в Торецьку міську військово-цивільну адміністрацію та проходження служби;

– заповнену особову картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками;

– дві фотокартки розміром 4 х 6 см;

– копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

  • копію документа, який посвідчує особу (паспорт/реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків);
  • копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
  • довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності);

Особи, які працюють у Торецькій міській військово-цивільній адміністрації, структурних підрозділах Торецької міської військово-цивільної адміністрації, де оголошено конкурс, і бажають взяти у ньому участь, зазначених документів до заяви не додають.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції».

Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення про конкурс у Торецькій міській військово-цивільній адміністрації Бахмутського району Донецької області за адресою:   м. Торецьк, вул. Маяковського,       б. 24 а, 1й поверх, каб.1.7, телефон (06247) 4-36-14.

Після закінчення терміну подачі документів претенденти здають іспит на перевірку та оцінку знань Конституції України, Законів України «Про військово‑цивільні адміністрації», «Про запобігання корупції», «Про місцеве самоврядування в Україні» (в частині делегованих повноважень), а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень.