тризуб
Торецька міська військово-цивільна адміністрація
Бахмутського району Донецької області

Архів

Нормативна база

  1. Положення про експертну комісію архівного відділу Торецької міської ВЦА
  2. Порядок користування документами Національного архівного фонду, що належать державі, територіальній громаді та графіку роботи читального залу в архівному відділі Торецької міської ВЦА
  3. Правила організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях
  4. Про Національний архівний фонд та архівні установи
  5. Про проведення експертизи цінності документів
  6. Перелік видів документів, пов’язаних із забезпеченням соціального захисту громадян, що мають надходити до архівних установ у разі ліквідації підприємств, установ, організацій, які не належать до джерел формування Національного архівного фонду
  7. Перелік типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів
  8. Національний стандарт України Державна уніфікована система документації

Доступ до публічної інформації

Загальні відомості

Повідомляємо, що виконання запитів, які потребують виявлення інформації за архівними документами не відносяться до категорії запитів, що підпадають під дію Закону України «Про доступ до публічної інформації». Порядок розгляду та виконання таких запитів регулюється положеннями законів України «Про звернення громадян», «Про інформацію» та «Про Національний архівний фонд та архівні установи».

Робота по забезпеченню та здійсненню права кожного на доступ до публічної інформації в держархіві області виконується згідно з вимогами Закону України “Про доступ до публічної інформації”.

Відповідальний за надання публічної інформації – спеціаліст відділу використання інформації документів державного архіву Донецької області Сорокіна Яна Валеріївна

Закон України «Про доступ до публічної інформації» визначає порядок доступу до інформації, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації та інформації, що становить суспільний інтерес.

Згідно п.2 статті 2 Закону України «Про доступ до публічної інформації» цей Закон не поширюється на відносини щодо отримання інформації суб’єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом.

Статтею 13 зазначеного Закону визначені розпорядники інформації, які відповідно до статті 14 зобов’язані оприлюднювати інформацію про свою діяльність та прийняті рішення.

Статтею 15 зазначеного Закону визначено, які саме види документів підлягають оприлюдненню. Архівні установи області не є розпорядниками публічної інформації, яку створюють органи виконавчої влади, підприємства, установи. Виходячи з основних завдань роботи, архіви забезпечують формування, облік, зберігання та використання документів Національного архівного фонду, як ретроспективної інформації. Таким чином, на виконання запитів про інформації, що надійшли до архівної установи, розповсюджуються норми Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», Закону України «Про звернення громадян», Закону України «Про інформацію».

Порядок подання запиту на публічну інформацію

Запит на отримання публічної інформації може подаватися в усній, письмовій або іншій формі (по пошті, по факсу, телефоном, електронною поштою). Заявниками можуть бути фізичні і юридичні особи, об’єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним.

Письмовий запит на публічну інформацію подається шляхом заповнення типової форми запиту на публічну інформацію або в довільній формі і повинен містити в собі:

– прізвище, ім’я, по батькові (найменування) заявника, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку (телефону) при його наявності;

– загальний опис інформації або вид, назву, реквізити, зміст документу, відносно якого подано запит, якщо заявнику це відомо;

– підпис і дату при умові подачі запиту в письмовій формі.

Публічна інформація на запит надається безкоштовно. Відповідь на запит надається в строк не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту. Термін розгляду запиту може бути подовжений з обгрунтуванням такого подовження. Про подовження терміну заявник інформується в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

Розпорядник інформації має право відмовити в задоволенні запиту. Відмова в задоволенні запиту на інформацію з обгрунтуванням відмови надається в письмовій формі.

Форми для подання (письмового, усного, по електронній пошті) запита на отримання публічної інформації від фізичних і юридичних осіб, а також від об’єднань громадян без статусу юридичної особи завантажити форми.

Порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності

Згідно з Законом України “Про доступ до публічної інформації”, відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.

Відповідно до статті 23 Закону “Про доступ до публічної інформації”, рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

Список фондів станом на 01.01.2022 року

 

№ з/п № фонду Назва фонду Роки зберігання Кількість справ
1 58

Торецька міська рада

Виконавчий орган;

Архівний відділ

2002-2007; 2014-2017;

1993-2013

1053

 

63

2 34

Артемівська міська рада

Виконавчий орган

1992-2012

 

654

 

3 27

Кіровська селищна рада

Виконавчий орган

1992-2015 522
4 21

Новгородська селищна рада

Виконавчий орган

1992-2011 451
5 30

Щербинівська селищна рада

Виконавчий орган

1992-2016

 

778

 

6 55 Відділ з питань економіки та промислової  політики міста 1976-2006 102
7 72 ВП Шахта ім. Ф.Е. Дзержинського 1992-2011 370
8 25 Міський відділ освіти 1963-2014 852
9 80 Міський відділ культури 1978-2011 402
10 79 Міськком профсоюзу місцевої промисловості 1974-1988 39
11 78 Міське територіальне медичне об’єднання 1969-2007 403
12 81 ДП «Дзержинськвугілля» 1981-2010 1189
13 29 Редакція газети «Дзержинский шахтёр» 1989-2012 31
14 75 Відділ архітектури та містобудування Дзержинської міської ради 1958-1985 130
15 44 Міське фінансове управління міста  Дзержинська Донецької області 1943-2013 558
16 85 Дзержинське міське управління юстиції 2001-2016 305
17 42 ТОВ Науково-виробниче об’єднання «Інкор и К» коксохімічне виробництво «Фенольный завод» 2001-2006 61
18 86 Дзержинська міська організація Партії регіонів 2000-2006 15
19 87 Навчально-виховний комплекс «Інформатико-математичний ліцей»-загальноосвітня школа I-II ступенів міського відділу освіти 2003-2012 189
20 76 Відділ статистики у м. Дзержинську 1983-2016 260
Всього 8427

 

На підставі цих документів архівним відділом Торецької міської ВЦА видаються громадянам архівні копії рішень міських, селищних рад, виконавчих комітетів міських, селищних рад про призначення опіки над неповнолітніми, про усиновлення, архівні копії наказів з основної діяльності; архівні витяги рішень міських, селищних рад, виконавчих комітетів міських, селищних рад про виділення земельних ділянок, будівництво житлових приміщень, гаражів, про передачу земельних ділянок у приватну власність; архівні документи про підтвердження факту перебування в депутатах тощо.

В архівному відділі на зберіганні знаходяться документи з кадрових питань (особового складу) ліквідованих підприємств, установ, організацій міста (станом на 01.01.2022: 74 фонди,  9552 одиниці зберігання).

Перелік ліквідованих організацій станом на 01.01.2022 року

№ з/п № фонду Назва фонду Роки Од.зб.
1 1-л ООО «Символ» 1996 -2000 5
2 2-л ЧП «Остров» 1999 2
3 3-л ООО Производственная фирма «Имформсервис» 1996-1997 2
4 4-л Торгово-производственная фирма «Дон-Текс» 1997-2000 4
5 5-л ЧП «Виток» 2000 1
6 6-л Дзержинская торговая база «Укрторгтара» 1957-1974 12
7 7-л ЧП «Истина» 2001 2
8 8-л МЧП производственно – торговая фирма «Роза» 1992-1998 15
9 9-л АОЗТ «Промінь» 1945-2000 1432
10 10-л Дзержинский смешторг 1945-1953 39
11 11-л ОРС Щербиновского коксохимзавода 1952-1955 2
12 12-л ОРС «Фенольного завода» 1944-1957 16
13 13-л ОРС «Победа труда» 1947-1954 30
14 14-л Картотека прошлых лет 1953-1958 1
15 15-л ЧП «Интер» 1999-2002 1
16 16-л Дзержинское ООО КТП «Подарки» ЛТД 1996-2002 3
17 17-л ООО «Дзержинский молокозавод» 1970-2002 43
18 18-л ОАО «Новгородский кирпичный завод» 1943-2001 453
19 19-л Дзержинское ГорПО 1954-2000 303
В т.ч. Енакиевский и Горловский заготпункты 1966-1992 7
Дзержинский колхозный рынок 1989-1992 5
Общество «Обрий» 1996-1999 1
Дзержинское ДТЗП «Анна» 1995 1
Железнянское сельское потребительское общество 1944-1962 21
Нью-йоркское сельское потребительское общество,  Новгородское сельское потребительское общество 1949-1951       1952-1962 216
Никитовский совхоз рабочих РАБКООП 1960 1
Потребительское общество «Маяк» 1997 1
Малое арендное предприятие «Боец» 1994 1
Щербиновское сельское потребительское общество 1955-1962 8
20 20-л ООО «Бон» 1997-2003 11
21 21-л Дочернее предприятие «Кардинал» 1997-2002 4
22 22-л Кооператив «Холодильщик» 1988-1991 8
23 23-л Комбинат бытового обслуживания населения 1956-1998 696
24 24-л ООО «Эра» 1966-2004 54
25 25-л ЧП «Оптика» 1995-2001 8
26 26-л КП «Дзержинский ПРК» 1997-2004 18
27 27-л МЧП «Промгражданстрой» 1995-2005 18
28 28-л Кинотеатры «им.Б.Хмельницкого», «Старт» 1954-1997 34
29 29-л Кооператив «Союз-2» 1991-2004 19
30 30-л Кооператив «Комфорт» 1990-1991 4
31 31-л ДП СУ №6 ОАО «Горловскжилстрой» 1944-2003 443
32 32-л Щербинівська селищна виборча комісія 2006. 2010 5
33 33-л Дзержинська міська виборча комісія 2006. 2010 10
34 34-л Артемівська міська виборча комісія 2006. 2010 5
35 35-л Новгородська селищна виборча комісія 2006. 2010 5
36 36-л ТОВ «Єксклюзив» 1997-2005 3
37 37-л Кіровська селищна виборча комісія 2006. 2010 8
38 38-л ТОВ «Інтек» 2002-2004 3
39 39-л Дзержинський міський благодійний фонд «Надія» 1998-2006 4
40 40-л Дзержинская районная сельскохозяйственная инспекция 1958-1961 5
41 41-л Отдел культуры Дзержинского райисполкома 1945-1963 6
42 42-л Отдел торговли Дзержинского райисполкома 1945-1951 7
43 43-л Дзержинский ВРП вугільної промисловості 1995-2001 17
44 44-л СТ «Кальянс» 1997-2002 8
45 45-л ТОВ «Візіт» 1996-2006 11
46 46-л КП «Профдезінфекція» 1981-2006 20
47 47-л СТ «Кармен» 1997-2007 4
48 48-л Дзержинское «КАТП 052806» 1965-2007 217
49 49-л ДП «Типография «Негоциант» ЗАО «Пресс-Агентство «Негоциант» 1947-2005 43
50 50-л ОАО «Дзержинское АТП 11478» 1943-2006 759
51 51-л ЧП «Галанте групп» 2006-2008 4
52 52-л ПП «Вдача» 2003-2006 8
53 53-л ОАО «Новгородский машиностроительный завод» 1944-2008 2650
54 54-л МКП «Искра» 2003-2008 9
55 55-л ООО ТФ «Книги» 1994-2001 12
56 56-л ПО «Шахтер» 1999-2008 22
57 57-л КП «Дзержинське тролейбусне управління» 1984-2010 278
58 58-л ЧП «Аллегро» 1992-2010 32
59 59-л Совместное украинско-болгарское предприятие «Пакар» ЛТД 1993-2001 22
60 60-л Ремонтно-эксплуатационное управление жилищно-коммунального хозяйства Дзержинского городского совета (РЭУЖКХ) 1950-2009 641
61 61-л ПО «Арко» 2000-2011 10
62 62-л Райпромкомбинат Дзержинского райисполкома 1944-1952 5
63 63-л Шахта «Степная» Артемовского Отделения Союзсовхозснаба 1947-1951 16
64 64-л Шахта Облкоопстройторга Одесского Облпотребсоюза 1947-1954 14
65 65-л ЧП «Огуй» 2003-2012 11
66 66-л Окружна виборча кокомісія з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу № 52 2012 28
67 67-л ДП «Дзержинськекоенергоресурс» ТОВ «Східно вугільно-енергетична компанія» 2000-2013 30
68. 68-л Окружна виборча комісія з позачергових виборів народних депутатів України 26 жовтня 2014  року  одномандатного виборчого округу № 52м. Дзержинська Донецької області 2014 9
69. 69-л Дочірнє підприємство “Центральна районна аптека № 352 «Товариства з обмеженою відповідальністю «СІГМА РЕНТ» 1944-2010 197
70 70-к Малое предприятие «Синтез» 1990-1993 5
71 71-к Окружна виборча комісія з виборів Президента України 31 березня 2019 року Повторне голосування 21 квітня 2019 року териториального виборчого округу № 52 2019 26
72 72-к Державне підприємство “Дзержинськвантажтранс” 1943-2018 455
73 73-к Окружна виборча кокомісія з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу № 52 2019 17
74 74-к ООО Константиновская ПМК-9 1956-2020 228

 

За документами з кадрових питань (особового складу) ліквідованих підприємств, установ, організацій видаються архівні довідки соціально-правового характеру: про підтвердження трудового стажу, про заробітну плату, архівні витяги або копії наказів про приймання, переведення, звільнення,  безкоштовні, декретні відпустки, а також архівні копії наказів про атестацію робочих місць, актів нещасних випадків.