тризуб
Торецька міська військово-цивільна адміністрація
Бахмутського району Донецької області

ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ МУЗИКИ В ЗАКЛАДАХ ТОРГІВЛІ ТА ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ

Організація колективного управління Громадська спілка “Українська ліга авторських і суміжних прав” доводить до відома суб’єктів підприємництва інформацію щодо необхідності укладання договору з акредитованою Організацією колективного управління для законного використання музики під час здійснення підприємницької діяльності.
Незаконним є використання музичних творів, фонограм та зафіксованих у них виконань без належного дозволу та сплати Роялті акредитованій організації колективного управління. Громадська спілка “Українська ліга авторських і суміжних прав” є акредитованою організацією колективного управління.

Відповідно до частини 3 статті 20 Закону України “Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав, Користувачі зобов`язані до початку використання у своїй діяльності об`єктів авторського права і (або) суміжних прав укласти з організацією колективного управління, яка здійснює управління майновими правами у відповідній сфері, договір про використання об`єктів авторського права і (або) суміжних прав”.

Для законного (легального) використання музики підприємцями громади, необхідно звернутися із заявою про надання дозволу на використання до Громадської спілки “Українська ліга авторських і суміжних прав”. Укладення Договору із акредитованою Організацією колективного управління надає легальне право використовувати будь-які фонограми та фіксовані в них виконання.
З питань укладення Договору звертайтесь до уповноваженого представника Громадської спілки “Українська ліга авторських і суміжних прав” Артеменко Яни Василівни за тел. 050-153-00-58
Закон України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2415-19#Text
Відділ розвитку малого бізнесу та підприємництва