тризуб
Торецька міська військово-цивільна адміністрація
Бахмутського району Донецької області

До відома фізичних осіб та суб’єктів господарювання!

Відповідно пункту 7 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції від 07.02.2018 № 107 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.2021 № 517), фізичні особи та суб’єкти господарювання, які є власниками бджолосімей, мають право на отримання дотації.
Дотація за бджолосім’ї надається на безповоротній основі фізичним особам та суб’єктам господарювання, які є власниками бджолосімей, за наявні в поточному році від 10 до 300 бджолосімей у розмірі 200 гривень за бджолосім’ю. У разі наявності більше ніж 300 бджолосімей максимальний розмір дотації становить 60000 гривень одному отримувачу.
Перелік документів, який необхідно надати для отримання дотації:
 копію ветеринарно-санітарного паспорта пасіки;
 копію рішення про державну реєстрацію потужності;
 копію довідки про відкриття поточного рахунка, виданої банком (суб’єкти господарювання);
 копію довідки або договору про відкриття рахунка в банку (фізичні особи);
 копію паспорта громадянина України (фізичні особи);
 копію документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті) (фізичні особи);
 копію звіту про виробництво продукції тваринництва, кількість сільськогосподарських тварин і забезпеченість їх кормами (форма № 24 (річна) на останню звітну дату на момент подання документів (суб’єкти господарювання, які є юридичними особами);
 довідку, видану органом місцевого самоврядування, про реєстрацію пасіки із зазначенням кількості наявних бджолосімей на останню звітну дату на момент подання документів (фізичні особи та фізичні особи-підприємці, зокрема сімейні фермерські господарства).
Заяви та документи від претендентів приймаються до 01.10.2021 року у робочий час за адресою: м. Торецьк, вул. Маяковського, буд. 26а.
Інформує відділ економічного та інвестиційного розвитку
Торецької міської військово-цивільної адміністрації Бахмутського району Донецької області.