тризуб
Торецька міська військово-цивільна адміністрація
Бахмутського району Донецької області

Інформація про виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Торецька за 2020 рік

На виконання розпорядження голови Донецької облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 03.02.2020 №98/5-20 «Про організаційне та інформаційне забезпечення виконання Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2020 рік», відділ економіки та інвестиційного розвитку військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області підготував звіт про виконання Програми економічного і соціального розвитку міста Торецька за 12 місяців 2020 року.

Підсумком діяльності установ, підприємств та організацій за 2020 рік є досягнутий рівень виконання програмних заходів:

 • Обсяг реалізованої промислової продукції за 12 місяців 2020 року становить – 844 638,8 тис. грн., що складає 67,0% виконання Програми (1 259 959,0 тис. грн.) або 84,3% до відповідного періоду 2019 року (1 001 015,2 тис. грн.)
 • Видобуток рядового вугілля – 201,7 тис.тонн, що складає 84% виконання Програми (240 тис. тонн) або 89,8% до відповідного періоду 2019 року (224,7 тис. тонн).
 • Обсяг переробки вугілля рядового кам’яного у звітному періоді склав – 679,6 тис. тонн, що складає 56,6% виконання Програми (1 200,0 тис. тонн) та на 107,1% більше ніж у відповідному періоді 2019 року (634,8 тис. тонн). Невиконання плану обсягів переробки рядового вугілля пояснюється тим, що зменшились надходження від постійних постачальників сировини на переробку.
 • Випуск хімічної продукції:

ТОВ «НВО «Інкор і Ко» на даний час знаходиться у стадії припинення. 01 грудня 2020 року в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань зроблено запис про рішення о реорганізації. Звіт про виконання Програми соціально-економічного розвитку за 2020 рік підприємством не надано. У зв’язку з чим інформація щодо основних показників діяльності підприємства наведена за 9 місяців 2020 року.

Обсяг реалізованої промислової продукції за 9 місяців склав – 197 999,4 тис. грн., що становить 61,7% до відповідного періоду 2019 року (321 049,8тис.грн.) або 44,1% виконання Програми (448 500 тис. грн.)  в тому числі по номенклатурі:

 • феноло-крезолів в даному періоді реалізували 1000 тонн на суму 24 010,9 тис. грн., що становить 66,7% до відповідного періоду 2019 року (1 500 тонн на суму 42 131,3 тис. грн);
 • нафталіну реалізували 12 100 тонн на суму 125 724,4 тис. грн., що становить 76,6% (59,9% у вартісному виразі) до відповідного періоду 2019 року (15 800 тонн на суму 210 039,10 тис. грн.). Зниження об’єму виробництва нафталіну зумовлене падінням ринкової ціни на нафталін.

     Обсяг виробництва продукції за 9 місяців 2020 року склав 11 421 тонн, у тому числі за номенклатурою:

 • феноло-крезоли – 721,3 тонн,
 • нафталін – 10 699,7 тонн.

Обсяг виробленої харчової продукції – 1 399,6 тонн продукції, що складає 80,8% виконання Програми (1 733 тонн) або 85,1% до відповідного періоду 2019 року (1 645,0 тонн), а саме:

 • кондитерські вироби – 82,8 тонн (66,8% та 69,0%);
 • пряники – 25,1 тонн (114,1% та 139,4%);
 • хлібобулочні вироби – 1 291,7 тонн (81,4% та 85,7%).
 • Чисельність штатних працівників працюючих в економічно активних галузях економіки, за даними підприємств, за 2020 рік становить – 7 343 особи, що складає 88,6% виконання Програми (8 288 осіб) або 94,1 % до відповідного періоду 2019 року (7 804 осіб).
 • Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника за 12 місяців 2020 року становить – 9 411,10 грн., що складає 98% виконання Програми (9 598,40 грн.) або 108,1% до відповідного періоду 2019 року (8 709,60 грн.).
 • За даними підприємств заборгованість із виплати заробітної плати на підприємствах міста станом на 01.01.2021 року становить – 21 851,7 грн

Станом на 01.01.2021 року у сфері малого підприємництва діяльність здійснюють:

 • мікро та малих підприємств – 81 одиниця;
 • середніх підприємств – 9 одиниць;
 • фізичні особи-підприємці – 1 734 одиниці.

 За розрахунковими показниками оборот роздрібної торгівлі складає:

 • роздрібна торгівля – 1 250,5 млн. грн.;
 • роздрібний товарообіг підприємств (юридичних осіб), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля – 286 520,0 тис. грн.
 • Кількість одержувачів пенсій за 12 місяців 2020 року склала – 24 142 особи, що складає 97,1% виконання Програми (24 870 осіб) або 97,6% до відповідного періоду 2019 року (24 740 осіб).
 • Середньомісячний розмір виплати на 1 пенсіонера склав 5 162,89 грн., що становить 101,0% виконання Програми (5 109,34 грн.) або 111,0% до відповідного періоду 2019 року (4 650,00 грн.).
 • Кількість зареєстрованих осіб, що мають статус безробітного 190 осіб, що складає на 71,2% більше ніж у відповідному періоді 2019 року (111 осіб).
 • Станом на 01.01.20201 року на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, перебуває 23 040 осіб пільгової категорії. Це ветерани війни, праці, громадяни, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС та інші пільговики.
 • На 1 січня 2021 року зареєстровано 7846 внутрішньо переміщена особа.

За 2020 рік виконання зведеного бюджету міста надходжень до бюджету склало 372 750,1 тис.грн., що становить 113,3% уточнених річних показників на 2020 рік або 78,4% до фактичних надходжень за 2019 рік.

У складі доходів місцевого бюджету питома вага власних та закріплених доходів склала 55,1%, трансфертів – 44,9%.

Власні та закріплені доходи надійшли в обсязі 205 319,0 тис. грн., що складає 129,5% до уточнених річних показників на 2020 рік або 128,7% до фактичних надходжень за 2019 рік, у тому числі до:

 • загального фонду – 180 366,8 тис.грн., що складає 118,4% (+28 039,2 тис. грн.) до плану на 2020рік або на 33,8% (+45 534,2 тис. грн.) більше рівня факту за 2019 рік;
 • спеціального фонду – 24 952,2 тис.грн., що у 4 рази перевищує планові показники на 2020 рік (+18 672,9тис.грн.) та майже дорівнюють фактичним надходженням за 2019рік (24 712,3тис. грн.). Перевиконання планових показників спеціального фонду досягнуто переважно за рахунок благодійних внесків, грантів та дарунків, що надійшли до бюджетних установ.

Найбільшу питому вагу 84,3% у структурі власних та закріплених доходів загального фонду займає податок на доходи фізичних осіб, який надійшов у розмірі 152 057,4 тис.грн., що відповідає 120,0% до плану на 2020 рік. У порівнянні з минулим роком надходження зросли на 33,8% або на 45 534,2 тис. грн. за рахунок:

 • погашення ДП «Торецьквугілля» заборгованості з податку на доходи фізичних осіб за липень і листопад 2019 року (5 652,0 тис. грн.);
 • сплати ДП «Торецьквугілля» авансом у грудні 2020 року заробітної плати за грудень 2020 року (828,9 тис. грн.);
 • сплати податку та збору на доходи фізичних осіб новими (зареєстрованими у поточному році) платниками податку (військовими частинами) (23 937,4 тис.грн.).

Зменшення надходжень ПДФО в 2020 році у порівнянні з фактичними надходженнями за 2019 рік спостерігається по підприємствам житлово-комунального господарства, хімічної промисловості та іншим юридичним особам за рахунок несплати в 2020 році у повному обсязі нарахованого ПДФО з заробітної плати; скорочення фонду оплати праці ( у тому числі за рахунок скорочення штату працівників).

Друге місце в структурі власних доходів загального фонду місцевого бюджету займають місцеві податки (питома вага у власних доходах загального фонду – 12,0%), які надійшли у розмірі 21 690,4 тис. грн., або 114,5% (+2 740,7 тис. грн.) до уточненого плану на 2020 рік, з них:

 • єдиний податок – 11 256,8 тис. грн., що відповідає 101,5% (+169,7 тис. грн.) до плану на 2020 рік; у порівнянні з минулим роком надходження збільшилися на 2,6% (+290,6 тис. грн.);
 • податок на майно надійшов у сумі 10 433,6тис. грн., у тому числі:
 • податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 320,1тис.грн.,
 • плата за землю – 10 113,5 тис. грн.

За 2020 рік до місцевого бюджету надійшли трансферти у розмірі 167 431,1 тис. грн. (98,2% від уточненого плану на 2020 рік та 53,0% до фактичних надходжень за 2019 рік), у тому числі трансферти із:

 • державного бюджету – 139 867,4 тис. грн. (100% до плану на 2020 рік);
 • обласного бюджету за рахунок:
 • відповідних трансфертів з державного бюджету 12 434,7 тис. грн., що складає 95,2% уточненого плану на 2020 рік;
 • ресурсів обласного бюджету 13 641,8 тис. грн., що складає 84,9% плану звітного року;
 • внутрішніх трансфертів 1487,2тис.грн., що складає 99,9% планових призначень за звітний період.

За 2020 рік видатки зведеного бюджету міста склали 342 865,6 тис.грн., що складає 92,8% уточнених річних призначень (369 575,5 тис.грн.), у тому числі за:

 • загальним фондом – 294 255,2 тис. грн., що складає 94,3% річних планових призначень (312 140,3 тис.грн.);
 • спеціальним фондом – 48 610,4 тис.грн., що складає 84,6% річних планових призначень (57 435,2 тис.грн.).

В цілому спостерігається зменшення видатків бюджету в порівнянні з минулим роком на 36,1% за рахунок наступних факторів:

 • реалізації заходів реформи системи охорони здоров’я відповідно до Закону України “Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення ” – перехід на фінансування за договорами з НСЗУ;
 • переходу на фінансування безпосередньо з державного бюджету пільг, субсидій та надання допомоги населенню (отримувачу);
 • встановлення карантинних заходів у зв’язку з поширенням корона вірусної хвороби COVID-19.

Найбільшу питому вагу у 85,9% у видатках загального фонду з урахуванням трансфертів займають видатки на соціально – культурну сферу – 252 772,3 тис.грн.

У звітному періоді 2020 року економічний ефект від впровадження заходів з енергозбереження складає – 5 589 тис. грн., економія ПЕР – 0,976 т. у. п., вартість зекономлених ПЕР – 6 131,5 тис. грн.

Економія ПЕР відбулось за рахунок підприємств промисловості ДП «Торецьквугілля» та ТОВ «НВО «ІНКОР і К», а саме у звітному періоді зекономлено:

 • природного газу – 0,130 млн. м. куб.;
 • електричної енергії – 2,135 млн. кВт год;
 • вугілля – 0,196 тис. т.
 • теплової енергії – 1,387 тис.гКл.

Інвестиційний розвиток

В рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України Європейського інвестиційного банку протягом 2020 року реалізуються проєкти:

 • «Капітальний ремонт (термомодернізація). Заміна вікон та дверей, утеплення фасадів та покрівлі лікувально-терапевтичного корпусу «Центральної міської лікарні» (п’ятиповерховий). Адреса: Донецька обл. м. Торецьк, вул. Центральна, 55» загальною вартістю 31,4 млн.грн.

Станом на 01.12.2020 року продовжуються будівельні роботи: відновлення даху (виконано 30% обсягів робіт), встановлено 123 віконних блока (виконано 41% обсягів робіт), проведено гідроізоляцію цоколю будівлі (виконано 80% обсягів робіт).

Станом на 01.01.2021 року виконані роботи на загальну суму 3,4 млн.грн., що складає 10% від суми договору (31,3 млн.грн.).

 • «Капітальний ремонт будівлі закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №3 «Спеціалізована школа з поглибленим вивченням англійської мови» військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області за адресою: Донецька область, м. Торецьк, вул. Євгена Седнєва,3» загальною вартістю 34,6 млн.грн.

Станом на 01.12.2020 виконано роботи із демонтажу цегляних перегородок та розпочато монтаж електричної мережі.

За рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку реалізується проєкт «Капітальний ремонт будівлі Опорного закладу «Торецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6» військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області за адресою: Донецька обл., м. Торецьк, вул. Маяковського, 15» загальною вартістю 59,7 млн.грн.

Проєкт реалізується із співфінансуванням з обласного бюджету в розмірі 10% від загальної вартості. У 2020 році фактично виконано робіт на загальну суму 14,2 млн.грн. Будівельна готовність об’єкту станом на 01.01.2021 року складає 85%.

У 2021 році заплановано утеплення фасаду будівлі, встановлення металевої огорожі, завершення внутрішнього оздоблення (актова та спортивна зали, їдальня), завершення укомплектування класів та кабінетів меблями, укомплектування їдальні кухонною технікою, обладнанням та меблями.