тризуб
Торецька міська військово-цивільна адміністрація
Бахмутського району Донецької області

Проблеми антибіотикоасоційованої діареї у практиці сімейного лікаря.

Одним із величезних досягнень світової медицини на шляху боротьби з інфекційними захворюваннями було відкриття антибіотиків! Відтоді упродовж багатьох років ці лікарські засоби захищають людство від інфекцій.

Антибактеріальні лікарські засоби настільки міцно увійшли в сучасну терапевтичну практику, що вона немислима без їх застосування. Проте не слід забувати й про негативний бік вживання антибіотиків, а саме про розвиток побічних реакцій, однією з яких є антибіотикоасоційована діарея.

Під терміном антибіотикоасоційованої діареї (ААД) розуміють діарею (це як мінімум 3 або більше епізодів незформованного стула), яка виникла на тлі застосування антибіотиків через кілька днів після початку вживання аж до 4 – тижневого строку після його припинення (у разі виключення інших причин для розвитку діарейного синдрому.

Залежно від того, який саме антибактеріальний засіб та як довго приймає пацієнт, ризик розвитку діареї коливається від 2% до 30%. У пацієнтів груп ризику (особи похилого віку, пацієнти після хірургічних операцій, із імунодефіцитними станами або хронічними захворюваннями) частота розвитку ААД може перевищувати 60%.

ААД частіше виникає при пероральному вживанні антибіотиків, але її розвиток можливий і при ін`єкційному введені.

Незважаючи на наявність загального етіологічного фактора – прийому антибактеріальних засобів, безпосередні причини і механізми розвитку ААД у пацієнтів можуть бути різні. ААД може розвиватися внаслідок стимуляції перистальтики кишківника власне антибіотиком, токсичного впливу препарату на кишковий епітелій, неповного всмоктування деяких антибіотиків з просвіту кишківника, порушення кишкового метаболізму жовчних кислот. Найбільш вагомим чинником виникнення ААД є порушення якісного та кількісного складу мікрофлори кишківника із ростом патогенних та умовно – патогенних мікроорганізмів.

У значної кількості пацієнтів ААД протікає в легкій формі, яка самостійно вирішується, в зв`язку з чим не потребує специфічного лікування і купірується після відміни антибіотиків. Для корекції порушень мікрофлори кишечника на тлі антибіотикотерапії застосовують пробіотики.

Будьте здорові!

Лікар ЗП-СЛ амбулаторії ЗП-СМ № 3

Людмила ДИМОВА