тризуб
Торецька міська військово-цивільна адміністрація
Бахмутського району Донецької області

До власників, орендарів та користувачів земельних ділянок, на яких розташовано полезахисні лісові смуги

Відповідно до абзацу другого частини сьомої статті 37-1 Земельного кодексу України Кабінетом Міністрів України 22 липня 2020 року прийнято постанову № 650, якою затверджено Правила утримання та збереження полезахисних лісових смуг, розташованих на землях сільськогосподарського призначення, а також внесено зміни до Типового договору оренди землі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 березня 2004 року № 220.

Ці Правила визначають основні вимоги щодо утримання та збереження полезахисних лісових смуг, розташованих на землях сільськогосподарського призначення, проведення комплексу заходів з метою забезпечення виконання функцій з агролісотехнічної меліорації та є обов’язковими для виконання усіма власниками, орендарями та користувачами земельних ділянок, на яких розташовано полезахисні лісові смуги.

Текст вищезазначеного документу доступний за посиланням:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/650-2020-п#Text.