тризуб
Торецька міська військово-цивільна адміністрація
Бахмутського району Донецької області

ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення проєкту детального плану території земельної ділянки автостанції, орієнтовною площею 1.01 га, яка розташована на території міста Торецьк, по вул. Світла, Донецької області та звіту про стратегічну екологічну оцінку

Повна назва документа державного планування, короткий зміст: 

Проєкт Детального плану території земельної ділянки орієнтовною площею 1.01 га яка розташована на території міста Торецьк, Донецької області, по вул. Світла, розроблений згідно з розпорядженням керівника військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області від 08.08.2019 № 645р, для уточнення положень генерального плану  м. Торецьк (Дзержинськ) та визначення планувальної організації і розвитку частини території.

В проєкті розглянуто планувальне рішення цільового використання земельної ділянки (код 12.04) для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства.

Проєкт розроблений відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», ДБН Б.2.2−12:2018 «Планування і забудова території», ДСП -173 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів», ДБН В.2.3−5-2001″ Вулиці та дороги населених пунктів”, ДБН Б.1.1−14:2012 «Склад та зміст детального плану території».

Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування:

Військово-цивільна адміністрація міста Торецьк Донецької області

Передбачена процедура громадського обговорення:

а) дата початку та строки здійснення процедури

Громадське обговорення починається з 03 березня 2021 року і триває до 01 квітня 2021 року.

б) способи участі громадськості (надання письмових зауважень і пропозицій, громадські слухання тощо)

          Зауваження і пропозиції надаються відповідальній особі, зазначеній у пункті ґ), у письмовому та електронному вигляді. Письмові пропозиції подаються фізичними особами із зазначенням прізвища, імені та по батькові, місця проживання, із особистим підписом. Юридичні особи подають пропозиції із зазначенням найменування та місцезнаходження юридичної особи, анонімні пропозиції не розглядаються.

в) дата, час і місце проведення запланованих громадських слухань (у разі проведення)
         Громадські слухання не передбачені у зв’язку з проведенням карантинних заходів.

г) орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися з проєктом документа державного планування, звітом про стратегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування
          Військово-цивільна адміністрації міста Торецьк Донецької області.

          З проєктом містобудівної документації (пояснювальною запискою, графічними матеріалами, звітом про стратегічну екологічну оцінку), екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується детального плану можна ознайомитись на офіційному веб-сайті військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області, за посиланням: http://www.toretsk-vca.gov.ua/novini

ґ) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, поштова та електронна адреси та строки подання зауважень і пропозицій

Військово-цивільна адміністрації міста Торецьк Донецької області,

поштова адреса: вул. Маяковського, буд. 24 А, м. Торецьк, Донецька обл., 85200  електронна адреса: inbox@toretsk-rada.gov.

Зауваження та пропозиції до проєкту детального плану території та звіту про стратегічну екологічну оцінку можна подавати до 01 квітня 2021 року включно до відділу з питань державного архітектурно-будівельного контролю, містобудування, архітектури і земельних відносин  військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області.

Відповідальна особа: начальник відділу з питань державного архітектурно-будівельного контролю, містобудування, архітектури і земельних відносин  військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області – ТИМОШЕНКО Ніна,

тел. 062-47-40-832.

Усі зауваження і пропозиції до проєкту детального плану та звіту про стратегічну екологічну оцінку, одержані протягом встановленого строку, підлягають обов’язковому розгляду замовником (військово-цивільною адміністрацією міста Торецьк Донецької області).

Необхідності у проведенні транскордонних консультацій щодо проєкту детального плану території – немає.

Проєкт Детального плану території земельної ділянки орієнтовною площею 1.01 га яка розташована на території міста Торецьк, Донецької області, по вул. Світла

ЗВІТ про стратегічну екологічну оцінкупроєкту містобудівної документації«Детальний план території земельної ділянки автостанції, орієнтовноюплощею 1.01 га, яка розташована на території міста Торецьк,по вул. Світла, Донецької області»