тризуб
Торецька міська військово-цивільна адміністрація
Бахмутського району Донецької області

Постановою Кабінету Міністрів України № 587 від 01.06.2020 затверджено Порядок організації надання соціальних послуг

Постановою Кабінету Міністрів України № 587 від 01.06.2020 затверджено Порядок організації надання соціальних послуг (далі – Порядок).
Вказаним Порядком визначено механізм виявлення осіб/сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах або мають найвищий ризик потрапляння в такі обставини, та організації надання їм соціальних послуг відповідно до індивідуальних потреб.

До осіб/сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, належать особи/сім’ї, які не можуть самостійно подолати негативний вплив обставин, зумовлених такими чинниками:

похилий вік;
часткова або повна втрата рухової активності, пам’яті;
невиліковні хвороби, хвороби, що потребують тривалого лікування;
психічні та поведінкові розлади, у тому числі пов’язані із вживанням психоактивних речовин; інвалідність;
бездомність;
безробіття;
малозабезпеченість;
поведінкові розлади у дітей через розлучення батьків;
ухилення батьками або особами, які їх замінюють, від виконання своїх обов’язків із виховання дитини; втрата соціальних зв’язків, у тому числі під час перебування в місцях позбавлення волі;
жорстоке поводження з дитиною; домашнє насильство; насильство за ознакою статі;
потрапляння в ситуацію торгівлі людьми;
шкода, заподіяна пожежею, стихійним лихом, катастрофою, бойовими діями, терористичним актом, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією.
Суб’єктами виявлення осіб/сімей, які належать до вразливих категорій населення або перебувають у складних життєвих обставинах, є структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчі органи міських рад міст обласного значення, сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад (далі – органи соціального захисту населення), центри соціальних служб, центри надання соціальних послуг, територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг), інші установи/заклади надання соціальних послуг, у тому числі спеціалізовані служби підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, служби у справах дітей, соціальні менеджери, фахівці із соціальної роботи або інші уповноважені посадові особи виконавчих органів сільських, селищних, міських рад, заклади освіти, охорони здоров’я, уповноважені підрозділи органів Національної поліції, центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги, а також підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, громадські об’єднання, благодійні, релігійні організації, фізичні особи – підприємці та фізичні особи, які надають соціальні послуги з догляду без провадження підприємницької діяльності (далі – суб’єкт).
Суб’єкт, в процесі виконання ним службових/посадових обов’язків (вжиття заходів реагування на отримані особисті заяви/звернення, телефонні, письмові, електронні, усні повідомлення про таких осіб/такі сім’ї, матеріали в засобах масової інформації), виявляє осіб/сімей, які належать до вразливих категорій населення або перебувають під впливом чинників, що можуть зумовити потрапляння у складні життєві обставини, про що повідомляє соціального менеджера/фахівця із соціальної роботи, який проводить оцінювання потреб особи/сім’ї у соціальних послугах відповідно до порядку, затвердженого Мінсоцполітики, про що складається відповідний акт, який подається до органу соціального захисту населення для прийняття рішення про надання чи відмову в наданні соціальних послуг.
Більш детально ознайомитись зі змістом Порядку організації надання соціальних послуг можливо за посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/587-2020-%D0%BF#Text.