тризуб
Торецька міська військово-цивільна адміністрація
Бахмутського району Донецької області

Інспектор праці повідомляє

Відповідно до положень частини 1 статті 38 Кодексу законів про працю України, працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це власника або уповноважений ним орган письмово за два тижні. У разі, коли заява працівника про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу (переїзд на нове місце проживання; переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість; вступ до навчального закладу; неможливість проживання у даній місцевості, підтверджена медичним висновком; вагітність; догляд за дитиною до досягнення нею чотирнадцятирічного віку або дитиною з інвалідністю; догляд за хворим членом сім’ї відповідно до медичного висновку або особою з інвалідністю I групи; вихід на пенсію; прийняття на роботу за конкурсом, а також з інших поважних причин)  власник або уповноважений ним орган повинен розірвати трудовий договір у строк, про який просить працівник. Якщо працівник після закінчення строку попередження про звільнення не залишив роботи і не вимагає розірвання трудового договору, власник або уповноважений ним орган не вправі звільнити його за поданою раніше заявою, крім випадків, коли на його місце запрошено іншого працівника, якому відповідно до законодавства не може бути відмовлено в укладенні трудового договору. Працівник має право у визначений ним строк розірвати трудовий договір за власним бажанням, якщо власник або уповноважений ним орган не виконує законодавство про працю, умови колективного чи трудового договору.

Згідно з частиною 1 статті 47 КЗпП України власник або уповноважений ним орган зобов’язаний у день звільнення видати працівникові належно оформлену трудову книжку і провести з ним розрахунок у строки, зазначені в статті 116 цього Кодексу. У разі звільнення працівника з ініціативи власника або уповноваженого ним органу він зобов’язаний також у день звільнення видати йому копію наказу про звільнення з роботи. В інших випадках звільнення копія наказу видається на вимогу працівника. Введення на території України карантинних заходів з протидії та профілактики коронавірусної інфекції COVID-19 не є підставою для невиконання вищезгаданих законодавчих норм.

Якщо Вам своєчасно не видають трудову книжку, маєте право звернутися на безкоштовну Урядову гарячу лінію за номером 1545 (працює цілодобово), та озвучити суть порушеного питання, вказати місце роботи та адресу роботодавця. Водночас з питань невидачі трудової книжки можете також звернутися  з відповідною письмовою заявою, оформленою з дотриманням вимог, зазначених у статті 5 Закону України «Про звернення громадян», безпосередньо до спеціалістів Держпраці за місцем знаходження суб’єкта господарювання,  з яким перебували у трудових відносинах».