тризуб
Торецька міська військово-цивільна адміністрація
Бахмутського району Донецької області

Права неповнолітніх у трудових відносинах.

У період літніх канікул актуальність працевлаштування та організації праці неповнолітніх зростає. Попри карантинні обмеження, це питання буде актуальним. Тому нагадуємо роботодавцям, неповнолітнім та їх батькам про те, що треба врахувати під час прийняття на роботу неповнолітніх.

Відповідно до ст. 187 Кодексу законів про працю України (КЗпП) неповнолітні, тобто особи, які не досягли вісімнадцяти років у трудових правовідносинах прирівнюються у правах до повнолітніх, а в галузі охорони праці, робочого часу, відпусток та деяких інших умов праці користуються пільгами, встановленими законодавством України.

Згідно зі  ст. 188 КЗпП, не допускається прийняття на роботу осіб молодше 16 років. Як виняток, за згодою одного із батьків або особи, що його замінює, можуть прийматись на роботу особи, які досягли 15 років.

На кожному підприємстві, в установі, організації має вестися спеціальний облік працівників, які не досягли вісімнадцяти років, із зазначенням дати їх народження.

Забороняється використовувати працю осіб, які молодше вісімнадцяти років, на важких роботах і на роботах з шкідливими або небезпечними умовами праці, а також на підземних роботах; залучати їх до: підіймання і переміщення речей, маса яких перевищує встановлені для них граничні норми; до нічних, надурочних робіт і робіт у вихідні дні.               Перелік важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, а також граничні норми підіймання і переміщення важких речей особами молодше вісімнадцяти років затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони праці.

Усі особи молодше вісімнадцяти років приймаються на роботу лише після попереднього медичного огляду і в подальшому, до досягнення 21 року, щороку підлягають обов’язковому медичному оглядові.

Пунктом 1 статті 51 КЗпП встановлено скорочену тривалість робочого часу: для працівників віком від 16 до 18 років – 36 годин на тиждень, для осіб віком від 15 до 16 років (учнів віком від 14 до 15 років, які працюють в період канікул) – 24 години на тиждень.

Тривалість робочого часу учнів, які працюють протягом навчального року у вільний від навчання час, не може перевищувати половини максимальної тривалості робочого часу, передбаченої в абзаці першому цього пункту для осіб відповідного віку.

Трудовий договір з неповнолітнім обов’язково укладається в письмовій формі (стаття 187 КЗпП). Для осіб, які не досягли вісімнадцяти років випробування при прийнятті на роботу не встановлюється.