тризуб
Торецька міська військово-цивільна адміністрація
Бахмутського району Донецької області

Програма капітального ремонту багатоквартирних будинків житлового фонду міста Торецька на 2020 – 2022 роки

                                                                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження керівника   військово-  цивільної адміністрації

                                                                                                    від   02.03.2020   №   104р

     

П Р О Г Р А М А

капітального ремонту багатоквартирних будинків житлового фонду міста Торецька на 2020 – 2022 роки

 

Ι.  Паспорт Програми

 

1.

Ініціатор розроблення Програми

Управління житлово-комунального господарства міста Торецьк Донецької області (далі – УЖКГ)

2.

Розробник Програми

УЖКГ

3.

Відповідальний виконавець програми

УЖКГ

4.

Учасники Програми

Співвласники багатоквартирних будинків, об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, управителі.

5.

Термін реалізації Програми

2020-2022 роки

6.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

міський бюджет

обласний бюджет

державний бюджет

7.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього

в тому числі

9318,00 тис. грн

7.1

кошти міського бюджету

6819,00 тис. грн

7.2

кошти обласного бюджету

 

7.3

кошти державного бюджету

 

7.4

кошти співвласників

2499,00 тис. грн

Програма капітального ремонту багатоквартирних будинків житлового фонду міста Торецька на 2020 – 2022 роки (далі – Програма) розроблена з метою комплексного розвитку житлово-комунального господарства міста, збереження та належного утримання житлового фонду.

Терміни, які застосовуються у Програмі мають наступні значення:

 • капітальний ремонт – комплекс ремонтно-будівельних робіт, який передбачає заміну, відновлення та модернізацію конструкцій і обладнання будівель у зв’язку з їх фізичною зношеністю та руйнуванням, поліпшення експлуатаційних показників, а також покращення планування будівлі і благоустрою території, без зміни будівельних габаритів об’єкта;
 • співвласник багатоквартирного житлового будинку (далі – Співвласник) – власник квартири або нежитлового приміщення у багатоквартирному житловому будинку;
 • дольова участь – сума коштів, що вноситься Співвласниками на умовах співфінансування робіт з капітального ремонту багатоквартирного житлового будинку та його прибудинкової території;
 • спільне майно багатоквартирного будинку – приміщення загального користування (у тому числі допоміжні), несучі, огороджувальні та несуче-огороджувальні конструкції будинку, механічне, електричне, сантехнічне та інше обладнання всередині або за межами будинку, яке обслуговує більше одного житлового або нежитлового приміщення, а також будівлі і споруди, які призначені для задоволення потреб співвласників багатоквартирного будинку та розташовані на прибудинковій території, а також права на земельну ділянку, на якій розташовані багатоквартирний будинок і належні до нього будівлі та споруди і його прибудинкова територія;
 • управитель багатоквартирного будинку (далі – Управитель) – фізична особа – підприємець або юридична особа – суб’єкт підприємницької діяльності, яка за договором забезпечує належне утримання та ремонт спільного майна багатоквартирного будинку і прибудинкової території та належні умови проживання і задоволення господарсько- побутових потреб;
 • ОСББ – об’єднання співвласників багатоквартирного будинку;
 • уповноважений представник Співвласників – юридична особа, яка представляє інтереси Співвласників (уповноваженим представником Cпіввласників може виступати управитель або інша особа визначена зборами співвласників, якщо інше не встановлено договором);
 • УЖКГ – Управління житлово-комунального господарства військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Цивільному кодексі України, Законі України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку».

ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма.

Житловий фонд міста складає 452 багатоквартирних житлових будинків, загальною площею – 749,6 тис.м2, з них:

– управителем є ПП «Техноком – Н» у 419 будинках;

– організовано ОСББ у 33 будинках (управління здійснюється співвласниками самостійно).

Будинки, збудовані в радянський період (так звані “сталінки та хрущовки”), які на сьогодні мають більше ніж, півстолітній вік і потребують комплексного капремонту. 30-ти річними стали також будинки, збудовані останніми в місті, переважна більшість з яких є великопанельними, які потребують проведення капремонту та модернізації електромереж, ремонту та заміни покрівель, заміни вхідних дверей та ремонту підходу до під’їздів, відновлення ліфтів.

Капітальний ремонт конструктивів будинку, виконання яких забезпечує уникнення фізичного та морального зносу будинку, в т. ч.:

 • капітальний ремонт та реконструкція покрівель;
 • капітальний ремонт несучих і не несучих конструкцій (зазвичай огороджувальних);
 • капітальний ремонт під’їздів/сходових клітин, козирків над входами в під’їзд;
 • капітальний ремонт та заміна внутрішніх інженерно-технічних систем в будинку;
 • заміна інженерного обладнання та автоматизація обліку і регулювання витрат енергоресурсів;
 • відновлення ліфтів;
 • заміна вікон та дверей в місцях загального користування;
 • капітальний ремонт вимощення.

За період 2016-2019 роки фактично виконано:

 1. Відповідно до заходів Міської програми стимулювання створення та підтримки діяльності об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у м. Торецьк на 2017-2019 роки:
 • капітальний ремонт покрівлі в будинку, розташованому за адресою: вул. Є. Седнєва 20 на суму 269000 грн;
 • замінені вікна та вхідні двері в містах загального користування в будинку, розташованому за адресою: вул. Римського-Корсакова, 8а на суму 49995,00 грн;
 • замінені вікна в містах загального користування в будинку, розташованому за адресою: вул. Римського-Корсакова, 8б на суму 49980,00 грн;
 • заміна вхідних дверей в містах загального користування в будинку, розташованому за адресою: вул. Саратовська, 2 на суму 9964,00 грн;
 • капітальний ремонт покрівлі, заміна вікон та дверей в містах загального користування в будинку, розташованому за адресою: вул. Герцена 13 на суму 247660,00 грн;
 • замінені вікна в містах загального користування в будинку, розташованому за адресою: вул. Маяковського, 12 на суму 38000,00 грн;
 • капітально відремонтоване вимощення біля будинку, розташованого за адресою:        вул. В. Сорочука, 12 на суму 100132,00 грн.
 1. Відповідно до заходів Програми економічного і соціального розвитку м. Торецьк на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки:

           – капітальний ремонт та відновлення 5 ліфтів на загальну суму 2999,0 тис. грн.

Потреба в першочерговому капітальному ремонті жилого фонду згідно нормативних строків експлуатації:

             – капітальний ремонт покрівлі –  28 будинків;

             – капітальний ремонт  внутрішньо будинкових систем – 23 будинки;

             – ремонт між панельних швів – 12 будинків;

         – відновлення ліфтового господарства  –  40 ліфтів;

             – капітальний ремонт вимощення – 400 будинків;

             – заміна вікон та дверей в місцях загального користування – 430 будинків.

Також потребують вирішення питання, які стосуються забезпечення доступності людей з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення до житлових будинків. Необхідно проводити облаштування елементами доступності (пандусами, поручнями) багатоквартирних будинків.

Через відсутність господарського ставлення мешканців залишається проблемою ліквідація проявів вандалізму відносно спільного майна багатоквартирних будинків.

Міжнародний досвід використання програм співфінансування дозволяє стверджувати, що мешканці, які залучили власні кошти для виконання робіт, надалі дбайливіше ставляться до спільного майна.

ІІІ. Визначення мети Програми

 

Мета програми – забезпечення збереження житлового фонду м. Торецьк, підвищення ефективності та надійності його функціонування, покращення санітарно – технічного стану будинків, поліпшення комфорту проживання мешканців багатоквартирних будинків на території м. Торецьк

ІV.  Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання програми

Згідно з частиною другою статті 383 Цивільного кодексу України усі власники квартир та нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку є Співвласниками на праві спільної сумісної власності спільного майна багатоквартирного будинку.

Відповідно до пунктів 1 та 2 частини першої статті 7 Закону України « Про особливості здійснення права власності у багатоповерховому будинку» та ч. 2 ст. 10 Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду» власники квартир у багатоквартирному будинку є співвласниками всіх допоміжних приміщень будинку, технічного обладнання, елементів зовнішнього благоустрою і зобов’язані забезпечувати належне утримання та належний санітарний, протипожежний і технічний стан спільного майна багатоквартирного будинку, а також забезпечувати технічне обслуговування та, у разі необхідності, проведення поточного і капітального ремонту спільного майна багатоквартирного будинку.

Для прискорення самоорганізації Співвласників багатоквартирних будинків щодо самостійного утримання своєї спільної власності необхідно створити дієвий та прозорий механізм фінансової підтримки співвласників багатоквартирних житлових будинків, котрі беруть на себе відповідальність за утримання власних будинків.

Для збільшення обсягів та поліпшення якості капітальних ремонтів житлового фонду пропонується створити механізм дольової участі співвласників багатоквартирних житлових будинків у капітальному ремонті житлового фонду м. Торецьк на умовах співфінансування.

Виконання Програми дасть змогу:

 • забезпечити реалізацію державної політики у сфері житлового господарства;
 • зменшити до рівня експлуатаційної безпеки знос основних фондів у житловому комплексі;
 • поліпшити якість житлово-комунального обслуговування населення;
 • створити прозорий механізм взаємодії органів місцевого самоврядування, підприємств та громадськості, спрямований на вирішення проблемних питань у сфері житлового господарства;

–   впровадження заходів з енергозбереження та підвищення комфортності проживання мешканців міста з метою раціонального використання існуючого ресурсного потенціалу.

Програмою передбачено забезпечити виконання комплексу робіт, спрямованих на відновлення та покращення експлуатаційних показників житлових будинків у місті.

Джерелами фінансування заходів Програми є:

 • кошти міського бюджету;
 • кошти державного бюджету;
 • кошти обласного бюджету;
 • кошти співвласників багатоквартирних будинків;
 • інші джерела, не заборонені законодавством України.

Без співфінансування заходів Програми проводяться роботи у повному обсязі за рахунок бюджетних коштів на:

    –    виготовлення проектно-кошторисної документації та капітальний ремонт житлового будинку, якщо роботи фінансуються з обласного чи державного бюджету;

     –    виготовлення проектно-кошторисної документації  та капітальний ремонт житлових будинків, які постраждали в результаті проведення АТО та ООС.

        Фінансування робіт з капітального ремонту не здійснюється, якщо за технічним висновком відповідної спеціалізованої організації проведення ремонтних робіт є недоцільним.

Ресурсне забезпечення Програми наведено в додатку 1 до Програми.

Фінансування Програми здійснюється в межах наявного фінансового ресурсу міського бюджету, відповідно до затверджених щорічних бюджетних призначень та за рахунок залучених коштів співвласників квартир житлових будинків.

 1. V. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники

Завданням Програми є проведення капітального ремонту житлових будинків, конструктивних елементів та систем, покращення технічного стану житлового фонду у місті.

Пріоритетні завдання Програми:

–   підвищення ефективності споживання енергоресурсів;

–   покращення умов проживання мешканців та технічного стану житлових будинків міста.

Реалізація Програми передбачає здійснення наступних завдань для досягнення поставлених цілей:

 • залучення співвласників багатоквартирних будинків до спільного утримання майна;
 • термомодернізація житлового фонду;
 • реконструкція / капітальний ремонт житлового фонду.

До складу заходів Програми враховуються всі роботи з капітального ремонту багатоквартирних будинків, які передбачені Наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 10.08.2004 р. № 150 «Про затвердження Примірного переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд».

Програма дозволить соціально мобілізувати мешканців, виховувати відповідальність співвласників житлових будинків за утримання власних будинків та необхідність приймати участь у проведенні ремонтних робіт, здійснювати контроль за якістю проведення ремонтних робіт при їх співфінансуванні.

Дія цієї Програми поширюється на багатоквартирні житлові будинки у м. Торецьк, Співвласникам яких надається послуга з управління багатоквартирним будинком управителем (на підставі укладеного договору) та ОСББ.

 1. VI. Напрямки діяльності та заходи програми

 

Основними напрямками діяльності Програми є забезпечення зростання комфортності проживання, покращення санітарно-технічного стану житлових будинків, впровадження енергозберігаючих заходів у м. Торецьк (додаток 2).

VII.  Координація та контроль за виконанням Програми

 

Організаційне забезпечення, моніторинг та контроль за виконанням завдань Програми здійснює УЖКГ.

УЖКГ здійснює обґрунтовану оцінку результатів Програми по закінченні її дії, та у разі потреби розробляє пропозиції щодо доцільності продовження тих чи інших завдань, включення додаткових завдань, уточнення показників, обсягів і джерел фінансування.

На основі моніторингу та аналізу результативності Програми визначаються причини її неефективного чи недостатньо ефективного її виконання та пропонуються заходи, необхідні для поліпшення організації виконання.

За підсумками року звіт про виконання програми заслуховується на нараді під головуванням керівника військово-цивільної адміністрації.

Заступник  керівника військово-

цивільної адміністрації                                                                                         С. С. Винник

Програма капітального ремонту багатоквартирних будинків житлового фонду міста Торецька на 2020-2022 роки підготовлена Управлінням житлово-комунального господарства військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області

Начальник УЖКГ                                                                                                   М. В. Герт   

                                                                                                                                          

                                                                            

Додаток 1

 до Програми капітального   ремонту багатоквартирних будинків житлового фонду міста Торецька на 2020 – 2022 роки

Ресурсне забезпечення

Програми капітального ремонту багатоквартирних будинків житлового фонду міста Торецька на 2020 – 2022 роки

 

 

                                                                                                                                                                                                               

Обсяг коштів,

 які пропонується залучити на виконання програми

Етапи виконання Програми,

2020 рік

Етапи виконання Програми,

2021 рік

Етапи виконання Програми,

2022 рік

Усього витрат,

тис.грн.

 

Обсяг ресурсів, в тому числі:

1318,00

4000,00

4000,00

9318,00

           – міський бюджет

1219,00

2800,00

2800,00

6819,00

            –  кошти співвласників

99,0

1200,00

1200,00

2499,00

Заступник  керівника військово-

цивільної адміністрації                                                                              С. С. Винник

Ресурсне забезпечення підготовлене Управлінням житлово-комунального господарства військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області

Начальник УЖКГ                                                                                            М. В. Герт          

Додаток 2

 до Програми капітального   ремонту багатоквартирних будинків житлового фонду міста Торецька на 2020 – 2022 роки

 

 

 

Напрямки діяльності та заходи

Програми капітального ремонту багатоквартирних будинків житлового фонду міста Торецька на 2020 – 2022 роки

 

№ зп

Назва заходу

Розмір співфінансування (%)

  Кошти міського       

 (обласного, державного) бюджету

Кошти співвласників багатоквартирного будинку

1

Капітальний ремонт покрівлі багатоквартирного будинку з використанням нових матеріалів або суцільна заміна їх іншими матеріалами

 до 70%

від 30%

2

Капітальний ремонт інших конструктивів багатоквартирних житлових будинків

до 70%

від 30%

3

Відновлення ліфтового господарства

95 %

5 %

4

Облаштування пандусами входів у під`їзди багатоквартирних будинків та сходів від вхідних дверей до 1-го поверху у під`їздах багатоквартирних будинків.

100 %

0 %

5

Капітальний ремонт багатоквартирних житлових будинків, які постраждали внаслідок проведення АТО та ООС

100%

0%

6

Виготовлення ПКД на капітальний ремонт багатоквартирних будинків, роботи яких у повному обсязі виконуються за кошти міського, державного або обласного бюджетів

100%

0%

Заступник  керівника військово-

цивільної адміністрації                                                                                        С. С. Винник

Напрямки діяльності та заходи підготовлені Управлінням житлово-комунального господарства військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області

Начальник УЖКГ                                                                                                М. В. Герт      

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження керівника

військово-  цивільної адміністрації

                                                                                                   від   02.03.2020   №   104р

Порядок співфінансування капітальних ремонтів багатоквартирних житлових будинків  

Виділення коштів з міського бюджету на проведення капітального ремонту житлового фонду буде проводиться на умовах співфінансування, в межах бюджетних призначень на відповідний бюджетний рік, відповідно до таблиці 1.

Головним розпорядником бюджетних коштів щодо реалізації Програми  є Управління житлово-комунального господарства військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області.

Відбір об’єктів на виконання робіт базується на принципах конкуренції та прозорості, і проводиться для забезпечення високої якості виконання робіт.

Додаткові критерії відбору об’єктів:

– актуальність і змістовність кошторисної документації;

– інноваційність запропонованих підходів і технологій;

– впровадження заходів з енергозбереження;

– залучення додаткових джерел фінансування;

– позитивний вплив запропонованих технологій на навколишнє середовище.

Сума співфінансування на один об’єкт визначається комісією з розгляду заяв на співфінансування для проведення капітального ремонту та затверджується розпорядженням керівника військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області.

Без співфінансування заходів Програми проводяться роботи у повному обсязі за рахунок бюджетних коштів на:

    –    виготовлення проектно-кошторисної документації та капітальний ремонт житлового будинку, якщо роботи фінансуються з обласного чи державного бюджету;

     –    виготовлення проектно-кошторисної документації  та капітальний ремонт житлових будинків , які постраждали в результаті проведення АТО та ООС.

У разі надання Управителем / ОСББ заяви про виділення матеріалів для самостійного виконання робіт з капітального ремонту, придбання матеріалів здійснюється за рахунок коштів міського бюджету в розмірі 100 %.

При розподілі бюджетних призначень на капітальні ремонти житлового фонду першочергово плануються роботи з ремонту багатоквартирних житлових будинків, які постраждали внаслідок проведення АТО/ООС, або Співвласники яких погодились на проведення робіт на умовах співфінансування та гарантують сплату необхідної суми коштів для фінансування частки робіт за рахунок Співвласників.

Співфінансування робіт з капітального ремонту житлового будинку не проводиться, коли житловий будинок у відповідності до технічних висновків визначений непридатним для проживання.

Будинки, яким надавалося співфінансування на капітальний ремонт із міського бюджету в рамках цієї Програми, можуть повторно приймати участь в Програмі не раніше ніж через 3 (три) роки по іншому пріоритетному напрямку, а по тому ж напрямку – через 10 (десять) років.

Механізм співфінансування капітальних ремонтів багатоквартирних житлових будинків для Управителів

Обсяг робіт з капітального ремонту багатоквартирного житлового будинку та його конструктивних елементів, технічних пристроїв, внутрішньобудинкових систем визначається Управителем з врахуванням відповідних заяв та звернень Співвласників або за результатами щорічних оглядів технічного стану будинку. Управитель складає акт огляду, який є обґрунтуванням для замовлення проектно-кошторисної документації на виконання робіт, у разі якщо ПКД на той момент немає в наявності.

Для здійснення капітального ремонту спільного майна багатоквартирного будинку шляхом співфінансування ініціативна група Співвласників багатоквартирного будинку (далі-ініціативна група), сформована відповідно до Закону України «Про особливості здійснення права власності в багатоквартирному будинку», управитель ініціюють загальні збори Співвласників, на яких приймається рішення щодо згоди співвласників на виконання робіт з капітального ремонту будинку на умовах співфінансування та при обов’язковій наявності договору з управителем.

Протоколами загальних зборів Співвласників повинні бути вирішені наступні питання:

 • про участь в Програмі на умовах співфінансування;
 • визначення виду та складу робіт, по яких буде проводитись співфінансування;
 • визначення дольової участі кожного Співвласника багатоквартирного будинку у фінансуванні робіт;
 • порядок накопичення коштів на рахунку Управителя для участі в Програмі;
 • надання повноважень Управителю для подання заяви для участі у Програмі, укладення договору на виготовлення проектно-кошторисної документації, якщо такої немає в наявності, на виконання робіт та представлення інтересів Співвласників багатоквартирного будинку щодо питань, пов’язаних із здійсненням робіт (у тому числі при підписанні актів виконаних робіт).

Після прийняття на загальних зборах Співвласниками багатоквартирного житлового будинку рішення щодо проведення робіт з капітального ремонту житлового будинку на умовах співфінансування, Управитель надає до УЖКГ в термін до 01 липня наступні документи:

 • заяву на ім’я керівника військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області про участь в Програмі (додаток 2) від управителя;
 • копію протоколу загальних зборів Співвласників та список поіменного голосування, завірений підписом Управителя (разом з оригіналом для підтвердження достовірності даних);
 • акт огляду за підписом Управителя.

Комісією з технічного обстеження багатоквартирного житлового будинку спільно з Управителем до 01 серпня поточного бюджетного року проводиться обстеження житлового багатоквартирного будинку (за заявленим видом робіт). Акт обстеження житлового багатоквартирного будинку (додаток 1) підписується всіма особами, які проводили обстеження. Інформація про результати розгляду комісії направляються  на адресу  Управителя до 10 серпня.

В разі погодження комісією з технічного обстеження багатоквартирного житлового будинку визначених видів робіт, Управитель замовляє виготовлення проектно-кошторисної документації на виконання робіт капітального ремонту житлового будинку або окремих його конструктивних елементів, або експертне обстеження ліфтів та надає її до документів, наданих раніше в УЖКГ, не пізніше 10 вересня поточного бюджетного року.

На підставі наданих документів та акту обстеження УЖКГ готує та подає на розгляд комісії з розгляду заяв на співфінансування для проведення капітального ремонту повний пакет документів. Комісія засідає не пізніше 01 жовтня поточного бюджетного року. Після погодження пропозицій щодо співфінансування комісією в порядку черговості, з урахуванням додаткових критеріїв відбору, перелік заходів (з визначеними об’єктами та переліком робіт ) фінансування на відповідний рік затверджується окремим розпорядженням керівника військово-цивільної адміністрації не пізніше 15 жовтня.

Позитивне рішення про співфінансування робіт з капітального ремонту багатоквартирного житлового будинку приймається за наявності коштів в міському бюджеті та належним чином оформлених документів. Інформація про результати розгляду комісії направляється  на адресу  Управителя.

В разі позитивного рішення, для отримання співфінансування капітального ремонту управителю необхідно надати до УЖКГ:

 1. Копію договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком управителем (завірений управителем та скріплений печаткою);
 2. Витяг або виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань управителя;
 3. Копію протоколу засідання загальних зборів Співвласників про згоду на дольову участь співвласників житлових і нежитлових приміщень будинку у розмірі визначеної частки від загальної вартості робіт;
 4. Копію виписки з банківського рахунку про наявність необхідної суми коштів або копію укладеного кредитного договору з банківською установою на суму, що дорівнює частині співфінансування сукупних витрат  на реалізацію заходів.
 5. Копію повідомлення про відкриття рахунку в Держказначейській службі України.

У визначеному чинним законодавством порядку Управитель визначає виконавця робіт з капітального ремонту будинку і укладає з ним договір на виконання робіт з капітального  ремонту будинку. Визначення  виконавця робіт з капітального ремонту багатоквартирного будинку в умовах співфінансування здійснюється із застосуванням електронної системи закупівель PROZORRO.

Після укладання договору на виконання робіт з капітального  ремонту будинку Управитель надає до УЖКГ копію договору з усіма додатками протягом 3 днів.

З метою контролю за відповідністю робіт та матеріальних ресурсів установленим вимогам здійснюється технічний нагляд за виконанням робіт шляхом укладення договору про надання послуг з технічного нагляду із суб’єктом господарювання, який має відповідний сертифікат.

Здійснення виконання робіт виконавцем робіт з капітального ремонту багатоквартирного будинку розпочинається після отримання на його розрахунковий рахунок попередньої оплати від Управителя  за рахунок коштів співвласників у розмірі згідно з договором.

Роботи вважаються виконаними та прийнятими після підписання акта виконаних робіт. Акт виконаних робіт підписують:

 • підрядник;
 • підприємство, установа, організація (особа), що здійснює технічний нагляд;
 • управитель.

 Оплата підрядній організації проводиться за фактично виконані роботи відповідно до проектно-кошторисної документації, що підтверджується формами КБ-2в, КБ-3, шляхом перерахування Управителем коштів місцевого бюджету (відсоток співфінансування) на рахунок підрядника відповідно до договору.

У разі надання Управителем заяви про виділення матеріалів для самостійного виконання робіт з капітального ремонту Управитель у визначеному чинним законодавством порядку здійснює закупівлю матеріалів згідно ПКД із застосуванням електронної системи закупівель PROZORRO.

Після укладання договору, Управитель надає до УЖКГ копію договору з усіма додатками протягом 3 днів.

З метою контролю за відповідністю робіт та матеріальних ресурсів встановленим вимогам здійснюється технічний нагляд за виконанням робіт шляхом укладення договору про надання послуг з технічного нагляду. Послуга з технічного нагляду здійснюється за рахунок фінансування Співвласників.

За результатами проведеного капітального ремонту Управитель звітує перед УЖКГ про використання матеріалів актом виконаних робіт за формою КБ-2в, КБ-3, підписаним  Управителем та підприємством, установою, організацією (особою), що здійснює технічний нагляд. Цей документ є підставою для перерахунку коштів місцевого бюджету на рахунок Управителя (згідно укладеного договору на придбання матеріалів).

Як виняток у 2020 році співфінансування заходів Програми здійснюється в межах планових призначень, затверджених розпорядженням керівника військово – цивільної адміністрації міста Торецька Донецької області від 18.12.2019 № 952 р «Про міський бюджет на 2020 рік».

Механізм співфінансування капітальних ремонтів багатоквартирних будинків для управителя, надання документів та проведення засідань комісій проводяться за скороченими термінами, а саме:

 1. В термін до 15 березня 2020 року Управитель, після прийняття на загальних зборах Співвласниками багатоквартирного житлового будинку рішення щодо проведення робіт з капітального ремонту житлового будинку на умовах співфінансування, надає до УЖКГ наступні документи:
 • заяву на ім’я керівника військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області про участь в Програмі (додаток 2) від Управителя;
 • копію протоколу загальних зборів Співвласників та список поіменного голосування, завірений підписом Управителя (разом з оригіналом для підтвердження достовірності даних);
 • акт огляду за підписом Управителя.
 1. До 01 квітня 2020 року комісією з технічного обстеження багатоквартирного житлового будинку спільно з Управителем проводиться обстеження житлового багатоквартирного будинку (за заявленим видом робіт). Акт обстеження житлового багатоквартирного будинку (додаток 1) підписується всіма особами, які проводили обстеження. Інформація про результати розгляду комісії направляється на адресу Управителя до 10 квітня 2020 року.
 2. Не пізніше 20 квітня 2020 року, в разі погодження комісією з технічного обстеження багатоквартирного житлового будинку визначених видів робіт, Управитель замовляє виготовлення проектно-кошторисної документації на виконання робіт капітального ремонту житлового будинку або окремих його конструктивних елементів, або експертне обстеження ліфта та надає її до документів, наданих раніше в УЖКГ.
 3. Не пізніше 10 травня 2020 року, на підставі наданих документів та акту обстеження УЖКГ готує та подає на розгляд комісії з розгляду заяв на співфінансування для проведення капітального ремонту повний пакет документів.
 4. Не пізніше 01 червня 2020 року, після погодження комісією пропозицій щодо співфінансування, затверджується перелік заходів (з визначеними об’єктами та переліком робіт ) фінансування на відповідний рік окремим розпорядженням керівника військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області.

Механізм співфінансування капітальних ремонтів багатоквартирних житлових будинків для ОСББ

Обсяг робіт з капітального ремонту багатоквартирного житлового будинку та його конструктивних елементів, технічних пристроїв, внутрішньобудинкових систем визначається головою правління ОСББ з врахуванням відповідних заяв та звернень Співвласників або за результатами щорічних оглядів технічного стану будинку. Голова правління складає акт огляду, який є обґрунтуванням для замовлення проектно-кошторисної документації на виконання робіт або експертне обстеження ліфта, у разі якщо ПКД на той момент немає в наявності.

Для здійснення капітального ремонту спільного майна багатоквартирного будинку шляхом співфінансування ініціативна група Співвласників багатоквартирного будинку (далі-ініціативна група), сформована відповідно до Закону України «Про особливості здійснення права власності в багатоквартирному будинку», голова правління ОСББ  ініціюють загальні збори Співвласників, на яких приймається рішення щодо згоди співвласників на виконання робіт з капітального ремонту будинку на умовах співфінансування.

Протоколами загальних зборів Співвласників повинні бути вирішенні наступні питання:

 • про участь в Програмі на умовах співфінансування;
 • визначення виду та складу робіт, по яких буде проводитись співфінансування;
 • визначення дольової участі кожного Співвласника багатоквартирного будинку у фінансуванні робіт;
 • порядок накопичення коштів на рахунку ОСББ для участі в Програмі;
 • надання повноважень голові правління на укладення договору на виготовлення проектно-кошторисної документації, якщо такої немає в наявності, на виконання робіт та представлення інтересів Співвласників багатоквартирного будинку щодо питань, пов’язаних із здійсненням робіт (у тому числі при підписанні актів виконаних робіт).

Після прийняття на загальних зборах Співвласниками багатоквартирного житлового будинку рішення щодо проведення робіт з капітального ремонту житлового будинку на умовах співфінансування, голова правління надає до УЖКГ в термін до 01 липня наступні документи:

 • заяву на ім’я керівника військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області про участь в Програмі (додаток 2);
 • копію протоколу загальних зборів Співвласників та список поіменного голосування, завірений підписом голови правління ОСББ та скріплений печаткою (разом з оригіналом для підтвердження достовірності даних);
 • акт огляду за підписом голови правління.

Комісією з технічного обстеження багатоквартирного житлового будинку спільно з головою Правління до 01 серпня, проводиться обстеження житлового багатоквартирного будинку (за заявленим видом робіт). Акт обстеження житлового багатоквартирного будинку (додаток 1) підписується всіма особами, які проводили обстеження. Інформація про результати розгляду комісії направляються  на адресу  голови правління до 10 серпня.

В разі погодження комісією з технічного обстеження багатоквартирного житлового будинку визначених видів робіт, голова правління замовляє виготовлення проектно-кошторисної документації на виконання робіт капітального ремонту житлового будинку або окремих його конструктивних елементів, або експертне обстеження ліфта та надає до документів, наданих раніше в УЖКГ, не пізніше 10 вересня поточного бюджетного року.

На підставі наданих документів та акту обстеження УЖКГ готує та подає на розгляд комісії з розгляду заяв на співфінансування для проведення капітального ремонту повний пакет документів. Комісія засідає не пізніше 01 жовтня поточного бюджетного року. Після погодження пропозицій щодо співфінансування комісією в порядку черговості, з урахуванням додаткових критеріїв відбору, перелік заходів (з визначеними об’єктами та переліком робіт ) фінансування на відповідний бюджетний рік в термін не пізніше 15 жовтня затверджується розпорядженням керівника військово-цивільної адміністрації.

Позитивне рішення про співфінансування робіт з капітального ремонту багатоквартирного житлового будинку приймається за наявності коштів в міському бюджеті та належним чином оформлених документів. Інформація про результати розгляду комісії направляється  на адресу  голови правління ОСББ.

В разі позитивного рішення, для отримання співфінансування капітального ремонту голові правління ОСББ необхідно надати до УЖКГ:

 1. Копію Статуту (завірений підписом голови правління ОСББ та скріплений печаткою);
 2. Витяг або виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань
 3. Довідка про ОСББ:
 • назва вулиці, номер будинку, рік введення в експлуатацію
 • назва ОСББ
 • дата створення;
 1. Копію протоколу засідання загальних зборів Співвласників про згоду на дольову участь співвласників житлових і нежитлових приміщень будинку у розмірі визначеної частки від загальної вартості робіт;
 2. Копію виписки з банківського рахунку про наявність необхідної суми коштів або копію укладеного кредитного договору з банківською установою на суму, що дорівнює частині співфінансування сукупних витрат на реалізацію заходів;
 3. Копію повідомлення про відкриття рахунку в Держказначейській службі України.

У визначеному чинним законодавством порядку голова правління ОСББ визначає виконавця робіт з капітального ремонту будинку і укладає з ним договір на виконання робіт. Визначення  виконавця робіт з капітального ремонту багатоквартирного будинку в умовах співфінансування здійснюється із застосуванням електронної системи закупівель PROZORRO.

Після укладання договору на виконання робіт з капітального  ремонту будинку Управитель надає до УЖКГ копію договору з усіма додатками протягом 3 днів.

З метою контролю за відповідністю робіт та матеріальних ресурсів установленим вимогам здійснюється технічний нагляд за виконанням робіт шляхом укладення договору про надання послуг з технічного нагляду із суб’єктом господарювання, який має відповідний сертифікат.

Здійснення виконання робіт виконавцем робіт з капітального ремонту багатоквартирного будинку розпочинається після отримання на його розрахунковий рахунок попередньої оплати від ОСББ у розмірі згідно з договором.

Роботи вважаються виконаними та прийнятими після підписання акта виконаних робіт. Акт виконаних робіт підписують:

 • підрядник;
 • підприємство, установа, організація (особа), що здійснює технічний нагляд;
 • голова правління ОСББ.

 Оплата підрядній організації проводиться за фактично виконані роботи відповідно до проектно-кошторисної документації, що підтверджується формами КБ-2в, КБ-3 шляхом перерахування ОСББ коштів місцевого бюджету (відсоток співфінансування) на рахунок підрядника відповідно до договору.

У разі надання головою правління ОСББ заяви про виділення матеріалів для самостійного виконання робіт з капітального ремонту голова правління ОСББ у визначеному чинним законодавством порядку здійснює закупівлю матеріалів із застосуванням електронної системи закупівель PROZORRO.

Після укладання договору голова правління надає до УЖКГ копію договору з усіма додатками протягом 3 днів.

З метою контролю за відповідністю робіт та матеріальних ресурсів встановленим вимогам здійснюється технічний нагляд за виконанням робіт шляхом укладення договору про надання послуг з технічного нагляду. Послуга з технічного нагляду здійснюється за рахунок фінансування Співвласників.

За результатами проведеного капітального ремонту голова правління звітує перед УЖКГ про використання матеріалів актом виконаних робіт за формою КБ-2в, КБ-3 підписаним  головою правління ОСББ та підприємством, установою, організацією (особою), що здійснює технічний нагляд. Цей документ є підставою для перерахунку коштів місцевого бюджету на рахунок ОСББ (згідно укладеного договору на придбання матеріалів).

Копія акту разом з пакетом документів, наданих раніше, зберігається в УЖКГ протягом 3 років.

Істотні умови договору на виконання робіт з капітального  ремонту будинку

Перелік істотних умов:

 • • строки оплати;
 • • відповідальність за прострочення;
 • • порядок проведення робіт;
 • • ціна;
 • попередня плата;
 • • обсяг і якість робіт;
 • строк виконання робіт.

 

Заступник  керівника військово-цивільної

адміністрації                                                                                                      С. С. Винник

Порядок співфінансування капітальних ремонтів багатоквартирних житлових будинків підготовлений Управлінням житлово-комунального господарства військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області

Начальник УЖКГ                                                                                                  М. В. Герт

                                                                                                                   

                                                                                                      Додаток  1 

до Порядку співфінансування капітальних ремонтів багатоквартирних житлових будинків

АКТ

технічного обстеження/ огляду багатоквартирного житлового будинку, розташованого за адресою:

__________________________________________________________________________

Комісія у складі:

_____________________________________________________________________________

(посада, ПІБ членів комісії)

_____________________________________________________________________________

(дата початку та завершення обстеження/огляду)

Провела обстеження/огляд ______________________ за адресою______________________

і встановила таке:

 1. Загальні характеристики будинку: _________________________________________

_______________________________________________________________________________

На прибудинковій території розміщується___________________________________________

                                                                                                       (перелік елементів благоустрою)

 1. Технічний стан фасаду житлового будинку та його прибудинкової території ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(короткий опис технічного стану житлового будинку з зазначенням адреси, територій, інші відомості).

 

             Висновки комісії:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ .

Члени комісії:

_______________________________________                                   __________________ _______________________________________                                                    __________________

_______________________________________              __________________  _______________________________________                                                    __________________

(ПІБ уповноваженої особи)                                                                                                                                       (підпис)

«___»_________________20__р.

Примітка.

Переліки виявлених несправностей, недоліків та інші відомості можуть бути оформлені у вигляді додатка до акта.

Заступник  керівника військово-цивільної

 адміністрації                                                                                             С. С. Винник

Акт підготовлений Управлінням житлово-комунального господарства військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області

Начальник УЖКГ                                                                                     М. В. Герт      

                                             

                                                                                                     Додаток  2         

до Порядку співфінансування капітальних ремонтів багатоквартирних житлових будинків

        

                                                                                            Керівнику військово-цивільної

                                                                                      адміністрації міста Торецьк

                                                                     Донецької області

                                                                                                    _____________________________ 

                                                                                                                                           

                                                                                                              ПІБ уповноваженої особи

                                                                                                   що проживає за адресою:

                                                                                                    __________________________

                                                                                                    ____________________________

                                                                                                   контактний телефон ______________

ЗАЯВА

про участь в програмі капітального ремонту багатоквартирних будинків житлового фонду міста Торецька на 2020-2022 роки

             На підставі ст. 10 Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду», постанови Кабінету Міністрів України від 08.10.1992 № 572 «Про механізм впровадження Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду», відповідно до ст. 12 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» прошу передбачити дольову участь у проведені робіт з капітального ремонту, а саме:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

             Останній капітальний ремонт проводився у ______________році.

___________________                        ____________________                 _____________

(посада)                                            (підпис)                                  (дата)

Заступник  керівника військово-цивільної

адміністрації                                                                                                  С. С. Винник

Заява підготовлена Управлінням житлово-комунального господарства військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області

Начальник УЖКГ                                                                                           М. В. Герт

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження керівника

військово –  цивільної адміністрації

                                                                              від   02.03.2020   №   104р

Склад комісії з

розгляду заяв на співфінансування для проведення капітального ремонту

Винник

Сергій Сергійович

заступник керівника військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області, голова комісії

Герт

Микола Володимирович

начальник Управління житлово-комунального господарства  військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області (далі – УЖКГ), заступник голови комісії

Кожухова

Тетяна Василівна

спеціаліст 1-ї категорії загального відділу УЖКГ, секретар комісії

Члени комісії

Іванова

Ольга Петрівна

головний спеціаліст відділу з питань державного           архітектурно – будівельного контролю,містобудування, архітектури та земельних відносин військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області 

Нємкова

Олена Василівна 

головний спеціаліст відділу економіки та інвестиційного розвитку військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області

Погоріловська

Ірина Іванівна

головний спеціаліст загального відділу УЖКГ

Філіппова

Ірина Олександрівна

заступник начальника Управління – начальник загального відділу УЖКГ  

Чуєва

Тетяна Іванівна

начальник фінансового управління військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області

Щербина

Роман Олексійович

директор комунального підприємства «Торецьккомсервіс» Торецької міської ради

Заступник  керівника військово-цивільної

 адміністрації                                                                                                С. С. Винник

Склад комісії з розгляду заяв на співфінансування для проведення капітального ремонту підготовлений Управлінням житлово-комунального господарства військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області

Начальник УЖКГ                                                                                            М. В. Герт                                     

                                                

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження керівника військово-  цивільної адміністрації

                                                                                   від   02.03.2020   №   104р

Склад комісії з

технічного обстеження багатоквартирного житлового будинку

 

Герт

Микола Володимирович

Клеймьонова

Майя Миколаївна

 начальник Управління житлово-комунального господарства військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області (далі – УЖКГ), голова комісії

інспектор по житлу комунального підприємства        

«Торецьккомсервіс» Торецької міської ради, секретар комісії

Члени комісії

Зінченко

Анатолій Іванович

начальник відділу капітального будівництва Торецької міської ради

Іванова

Ольга Петрівна

головний спеціаліст відділу з питань державного           архітектурно – будівельного контролю,містобудування, архітектури та земельних відносин військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області

Погоріловська

Ірина Іванівна

головний спеціаліст загального відділу УЖКГ

Щербина

Роман Олексійович

директор комунального підприємства «Торецьккомсервіс» Торецької міської ради
 

уповноважена особа Співвласників

 

Заступник  керівника військово-цивільної

 адміністрації                                                                                             С. С. Винник

Склад комісії з технічного обстеження багатоквартирного житлового будинку підготовлений Управлінням житлово-комунального господарства військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області

Начальник УЖКГ                                                                                        М. В. Герт