тризуб
Торецька міська військово-цивільна адміністрація
Бахмутського району Донецької області

Порядок надання комплексної послуги “е-малятко”

З 1 січня 2020 року набирає чинності Постанова Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 р. № 691, якою затверджено Порядок надання комплексної послуги “е-малятко”.

Порядок визначає процедуру надання комплексної послуги “е-малятко”, що забезпечить створення сприятливих умов для належної реалізації прав дитини та складається з таких послуг:

– державна реєстрація народження та визначення походження дитини;

– реєстрація місця проживання;  

– призначення допомоги при народженні дитини;

– призначення допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях;

– внесення відомостей про дитину до Реєстру пацієнтів, що ведеться у центральній базі даних електронної системи охорони здоров’я;

– реєстрація у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків;

– видача посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї;

– визначення належності новонародженої дитини до громадянства України;

– внесення інформації про новонароджену дитину до Єдиного державного демографічного реєстру з присвоєнням унікального номера запису в ньому.

Комплексна послуга “е-малятко” надається виключно за бажанням батьків дитини чи одного з них (далі – заявник) шляхом подання заяви про державну реєстрацію народження, що містить відомості, необхідні для надання послуг, визначених Порядком.

Відповідальність за достовірність відомостей, що містяться в заяві про державну реєстрацію народження, несе заявник, якщо інше не встановлено судом.

Заява про державну реєстрацію народження, що містить відомості в обсязі, необхідному для надання послуг, визначених Порядком, подається до відділу державної реєстрації актів цивільного стану в паперовій або електронній формі з використанням кваліфікованого електронного підпису за місцем народження дитини або проживання заявника, зокрема через центр надання адміністративних послуг.

За бажанням заявника заяву про державну реєстрацію народження може бути подано у закладі охорони здоров’я, в якому народилася дитина, за умови співробітництва відділу державної реєстрації актів цивільного стану та закладу охорони здоров’я на основі відповідного меморандуму.

Надання комплексної послуги “е-малятко” здійснюється органами державної влади, органами місцевого самоврядування в межах повноважень, визначених законом, виключно на підставі відомостей, що містяться у заяві про державну реєстрацію народження, та відомостей, необхідних для надання послуг, визначених Порядком, що містяться в Державному реєстрі актів цивільного стану громадян, отриманих у порядку інформаційної взаємодії із зазначеним Реєстром.

Складення та/або подання будь-яких додаткових заяв чи документів для отримання послуг, визначених цим Порядком, під час надання комплексної послуги “е-малятко” не вимагається, крім:

– медичного свідоцтва про народження (форма № 103/о);

– документа, що підтверджує сплату адміністративного збору у випадках, визначених законом;

– письмової згоди другого з батьків (у разі реєстрації місця проживання батьків за різними адресами) щодо реєстрації місця проживання новонародженої дитини разом з одним із них (у випадку подання документів у паперовій формі та звернення одного із батьків) або згоди батьків на реєстрацію місця проживання новонародженої дитини, підтвердженої їх кваліфікованими електронними підписами або засвідченої кваліфікованим електронним підписом нотаріуса (у випадку подання документів в електронній формі) відповідно до Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 207 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 28, ст. 1108).

У разі коли отриманню послуг, визначених Порядком, відповідно до законодавства має передувати отримання іншої послуги, визначеної цим Порядком, такі послуги під час надання комплексної послуги “е-малятко” надаються в порядку черговості їх надання.

Внесення інформації про новонароджену дитину до Єдиного державного демографічного реєстру з присвоєнням унікального номера запису в ньому та визначення належності новонародженої дитини до громадянства України під час надання комплексної послуги “е-малятко” здійснюється:

– у разі, коли батьки новонародженої дитини на момент її народження є громадянами України та інформація про яких чи одного з них внесена до Єдиного державного демографічного реєстру;

– без проведення ідентифікації такої дитини.

Відомості про присвоєння унікального номера запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (УНЗР) та реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП) в режимі реального часу передаються до Державного реєстру актів цивільного стану громадян та відображаються у відповідному актовому записі та свідоцтві про народження.

Реєстрація місця проживання новонародженої дитини здійснюється на підставі відомостей, які надійшли з Державного реєстру актів цивільного стану громадян через інформаційно-телекомунікаційну систему ДМС в результаті їх інформаційної взаємодії.

За умови подання заяви про державну реєстрації народження в електронній формі із сплатою адміністративного збору за реєстрацію місця проживання новонародженої дитини через Інтернет з використанням платіжних систем документ, що підтверджує сплату адміністративного збору за реєстрацію місця проживання новонародженої дитини, не подається.

 

Управління соціального захисту населення ВЦА м.Торецьк