тризуб
Торецька міська військово-цивільна адміністрація
Бахмутського району Донецької області

Зміни у законодавстві з 1 липня 2019 року у сфері будівництва та реєстрації об’єктів нерухомого майна

ДО  УВАГИ  ГРОМАДЯН!

Присвоєння або зміна адрес об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого майна з 1 липня 2019 р. здійснюється виключно відповідно до Тимчасового порядку реалізації експериментального проекту з присвоєння адрес об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.03.2019 № 367 (далі Порядок).

 

Новий Порядок передбачає можливість присвоєння адрес об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого майна за єдиними процедурами та на безоплатній основі:

– під час отримання будівельного паспорта забудови земельної ділянки або містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки;

–  після отримання документа, що надає право на виконання будівельних робіт;

–  після прийняття об’єкта в експлуатацію.

У цьому Порядку термін “адреса об’єкта будівництва, адреса об’єкта нерухомого майна” означає унікальну структуровану сукупність реквізитів, що використовуються для ідентифікації об’єкта та визначення місця його розташування на місцевості. Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в  Цивільному кодексі України, Законах України “Про регулювання містобудівної діяльності”, “Про архітектурну діяльність”, “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”.

Адреса об’єкта будівництва, об’єкта нерухомого майна не присвоюватиметься тимчасовим спорудам. Для реєстрації прав власності /користування земельною ділянкою  достатньо наявності кадастрового номеру земельній ділянці в  Державному земельному кадастрі. За присвоєння адреси об’єкту будівництва, об’єкту нерухомого майна плата не стягується.

Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України  №137 від 21.06.2019 затверджено Перелік об’єктів будівництва та об’єктів нерухомого майна, яким не присвоюється адреса об’єкта будівництва, об’єкта нерухомого майна  (далі Перелік). До Переліку віднесені земельні ділянки, автомобільні дороги та вулиці, залізниці, мости, водні споруди, магістральні трубопроводи, комунікації та лінії електропередачі, місцеві трубопроводи та комунікації.

Рішення про присвоєння або зміну адреси об’єкта будівництва, об’єкта нерухомого майна відповідно до цього Порядку приймає  уповноважений орган з присвоєння адреси.

Уповноваженим органом з присвоєння адреси може бути виконавчий орган  селищної, міської ради (військово-цивільна адміністрація) – якщо об’єкт розташований у межах території, на яку поширюються його повноваження.

Рішення (розпорядження) про присвоєння або зміну  адреси об’єкту будівництва за зверненням замовника будівництва, надається у паперовій формі.

Особливості присвоєння адреси об’єкту будівництва та об’єкту нерухомого майна, яким надано будівельний паспорт або містобудівні умови та обмеження до набрання чинності цим Порядком та  самочинно збудованому об’єкту нерухомого майна, на яке визнано право власності за рішенням суду.

У разі коли замовнику будівництва надано будівельний паспорт або містобудівні умови та обмеження до набрання чинності цим Порядком, такий замовник може звернутися до відповідного уповноваженого органу з присвоєння адреси із заявою (із зазначенням прізвища, імені, по батькові замовника будівництва – фізичної особи або найменування та ідентифікаційного коду замовника будівництва – юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, кадастрового номера земельної ділянки, на якій споруджується (споруджено) об’єкт нерухомого майна) про присвоєння адреси:

об’єкту будівництва (до прийняття закінченого будівництвом об’єкта в експлуатацію);

об’єкту нерухомого майна (після прийняття об’єкта в експлуатацію).

 Індивідуальні (садибні) житлові будинки, садові, дачні будинки, які будуються (збудовані) на земельній ділянці, право власності на яку зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та яким не присвоєно адресу об’єкта будівництва під час надання будівельного паспорта або містобудівних умов та обмежень у порядку, визначеному цим Порядком, не потребують прийняття рішення про присвоєння адреси. Адресою такого об’єкта вважається місце розташування земельної ділянки, на якій споруджено відповідний будинок згідно з відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Замовник будівництва може звернутися до відповідного уповноваженого органу з присвоєння адреси відповідно до порядку, визначеного цим розділом, із заявою про присвоєння адреси:

об’єкту будівництва (до прийняття закінченого будівництвом об’єкта в експлуатацію);

об’єкту нерухомого майна (після прийняття об’єкта в експлуатацію).

 До заяви про присвоєння адреси об’єкту будівництва або об’єкту нерухомого майна додаються:

копія документа, що посвідчує право власності або користування земельною ділянкою, на якій споруджується (споруджено) об’єкт нерухомого майна, – якщо таке право власності або користування земельною ділянкою не зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно;

викопіювання з топографо-геодезичного плану у масштабі М 1:500 із зазначенням місця розташування запланованих об’єктів будівництва, а також головного входу до будинку (для будинків);

копія документа, що дає право на виконання будівельних робіт, – у разі присвоєння адреси об’єкту будівництва та якщо такий документ не внесений до єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів;

копія документа, що засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта, – у разі присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна та якщо такий документ не внесений до єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів.

Копії документів, які подаються для присвоєння адреси об’єкту будівництва, об’єкту нерухомого майна, засвідчуються замовником будівництва (його представником).

Документи для присвоєння адреси об’єкту будівництва, об’єкту нерухомого майна подаються замовником будівництва (його представником) відповідно до частини и першої  та абзацу другого частини четвертої статті 9 Закону України “Про адміністративні послуги”.

Присвоєння адреси самочинно збудованому об’єкту нерухомого майна, на яке визнано право власності за рішенням суду, здійснюється згідно  до  Порядку після прийняття об’єкта в експлуатацію.

Консультацію з питання Присвоєння або зміни  адрес об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого майна на території міста Торецьк можна отримати за телефоном (06247) 40832 у відділі з питань державного архітектурно-будівельного контролю, містобудування, архітектури та земельних віносин військово-цивільної адміністрації.