тризуб
Торецька міська військово-цивільна адміністрація
Бахмутського району Донецької області

ЗВІТ про хід виконання програми розвитку малого і середнього підприємництва в м. Торецьк на 2019 – 2020 роки за перше півріччя 2019 року

АНАЛІТИЧНА  ДОВІДКА про виконання місцевої програми розвитку малого і середнього підприємництва на 2019-2020 роки в м. Торецьк станом на 01.07.2019 року

Програму на 2019-2020 роки розроблено відповідно до стратегічних пріоритетів соціально-економічної політики розвитку України в цілому,  Донецької області та міста, що визначені в останніх концептуальних, стратегічних, програмних, законодавчих та нормативних документах, з урахуванням положень відповідно до  Закону  України  «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні», Стратегії розвитку малого   і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року № 504-р.

Основною  метою Програми є створення цілісної та ефективної системи підтримки малого і середнього бізнесу, формування сприятливих умов для його сталого подальшого розвитку, спрямування дій органів місцевого самоврядування, військово-цивільної адміністрації на час її дії,  суб’єктів господарювання, громадських об’єднань на розв’язання актуальних проблем, що стримують розвиток малого і середнього підприємництва в місті,  забезпечення зайнятості населення,   підвищення ролі цього сектору ринкової економіки в структурній перебудові господарського комплексу та вирішенні економічно-соціальних проблем розвитку міста.

Програма розвитку малого  і середнього  підприємництва в м. Торецьк на 2019-2020 роки розроблена відділом розвитку малого бізнесу та підприємництва за участю відділів та управлінь військово-цивільної адміністрації,  Об’єднання громадян «Спілка підприємців» м. Торецьк, Торецького  міського  Центру зайнятості, Костянтинівсько-Дружківського управління ГУ ДФС у Донецькій області, Торецького об’єднаного управління Пенсійного Фонду України Донецької області.

Програма затверджена розпорядженням керівника військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області від 28.11.2018 № 1141.

На реалізацію заходів Програми заплановано 9567, 2 тис. грн., у тому числі кошти міського бюджету – 700,0 тис. грн., кошти ФЗДССУ – 1147,2 тис. грн., кошти суб’єктів підприємництва – 7720, 0 тис. грн.

 

У звітному періоді витрачено 1486,63 тис. грн.

На  фінансову підтримку суб’єктів підприємництва Програмою заплановано 700,0 тис. грн. тис. грн. бюджетних коштів. Після оголошення конкурсного відбору Донецькою ОДА будуть надані заявки на участь у Конкурсі  2 суб’єктів підприємництва.

Мале та середнє підприємництво міста Торецьк станом на 01.07.2019 року представлене 1784 суб’єктами (на 100,5 % більше, ніж станом  на 01.01.2019), у тому числі:

– юридичні особи мікробізнесу – 69

– юридичні особи малого бізнесу – 11

– юридичні особи середнього бізнесу – 10

– фізичні особи-підприємці – 1694

Станом на 01.07.2019 року у сфері малого та середнього підприємництва міста Торецьк зайнято 2042 особи (на 104,1 % більше, ніж станом на 01.01.2019), у тому числі:

–   на підприємствах середнього бізнесу кількість працюючих становить  1111 осіб,

–   на малих – 196 найманих працівників,

–   на мікропідприємствах – 75 осіб,                          

– у фізичних осіб-підприємців – 660 осіб.

За інформацією Торецького об’єднаного управління Пенсійного Фонду України Донецької області у сфері малого бізнесу  за 4 місяці 2019 року  створено 87 нових робочих місць. Очікуваний показник за звітний період становить 150 нових робочих місць.

Суб’єктами малого і середнього бізнесу м. Торецька за 1 півріччя 2019 року  до бюджетів усіх рівнів сплачено 31316,1 тис. грн. Питома вага у загальній сумі надходжень до бюджетів (державного, обласного, місцевого) складає 24,2 %, у тому числі:

– до державного бюджету сплачено 18072,3 тис. грн. (питома вага 39,1%)

– до обласного бюджету сплачено 2352,3 тис. грн. (питома вага  15,2 %)

– до місцевого бюджету  сплачено 10891,5 тис. грн. (питома вага 16,2%)

У виконанні Програми  економічного  та  соціального розвитку  міста у звітному періоді прийняли участь   114 суб’єктів підприємництва.

Обслуговування населення м. Торецьк здійснюють:

– 314 підприємств роздрібної та дрібнороздрібної торгівлі

– 64 підприємства ресторанного господарства                  

– 2 підприємства оптової торгівлі

– 11 ринків

– 220 підприємств побутового обслуговування

– 30 аптек

– 9 АЗС

За 1 півріччя 2019 року розширена мережа:

– магазинів – на 6 од.  (витрати на реалізацію склали 620,0 тис. грн., створено 9 робочих місць); 

– ресторанного  господарства  – на  1 од.  (витрати на реалізацію склали 80,0 тис. грн., створено 2 робочих місця);  

– побутового обслуговування населення – на 6 од.  (витрати на реалізацію склали 315,0 тис.грн., створено  15  нових робочих  місць).

 

Загалом, створено 26 нових робочих місць. Витрати на реалізацію заходів склали1015,0 тис. грн.

За  звітний період проведено 20 заходів  з благоустрою 3-х  ринків  міста, витрачені кошти  власників ринків  у  сумі  32,0 тис.грн.

Впроваджено нові види побутового обслуговування, які раніше не надавалися у місті:
– аквапрання (витрати на реалізацію становили 20,0 тис. грн., створено 1 нове робоче місце)
– розтяжка взуття (витрати на реалізацію становили 5.0 тис. грн., створено 1 робоче місце)
– заливка теплої підлоги (витрати на реалізацію становили 15,0 тис. грн., створено 2 робочих місця)

– виготовлення чохлів усіх видів, навісів, тентів тощо (витрати на реалізацію становили 9.0 тис. грн., створено 2 робочих місця)
– послуги з виконання фоторобіт, послуги з оброблення фотоматеріалів (витрати на реалізацію становили   9.0 тис. грн., створено 2 робочих місця)

– виготовлення взуття за індивідуальним замовленням (витрати на реалізацію становили 5.0 тис. грн., створено 1 робоче місце)

– послуги, пов’язані з очищенням та прибиранням приміщень за індивідуальним замовленням (витрати на реалізацію становили    12.0 тис. грн.,  створено  2 робочих місця).

 

Витрати на реалізацію заходів склали   75,0 тис. грн.

У звітному періоді  в  місті  проводилися ярмаркові заходи. В цілому проведено 28 ярмаркових заходів, у тому числі:

– проведено  26 ярмарок «вихідного дня»,

– проведено 2 святкових ярмарків.

 У заходах прийняли участь  30 суб’єктів  підприємництва та  7 виробників. Реалізовано 163,9 т продукції на суму 5,9 млн. грн. До святкових  та урочистих дат проведено 83 виставки-продажу хлібобулочної продукції виробництва   ПрАТ  «Торецький  хлібокомбінат» в торгівельній мережі  ФОП Рибак І.А.  Витрати на реалізацію ярмаркових заходів склали 50,0 тис. грн.

Організовано виїзне торгове та побутове обслуговування населення у 4 віддалені селища, витрати на реалізацію склали   41.0 тис. грн.  Прийняли участь у реалізації заходу 9 суб’єктів, здійснено 71 виїзд.

 

Загалом, на реалізацію всіх заходів суб’єкти підприємництва витратили коштів на суму 1213,0 тис. грн.

Реалізація державної регуляторної політики в місті спрямована на недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, зменшення втручання у діяльність суб’єктів господарювання, забезпечення дотримання процедур підготовки регуляторних актів.  

Координація роботи структурних підрозділів ВЦА щодо виконання ними, як розробниками регуляторних актів, положень вищезгаданого Закону та дотримання встановленої ним процедури, здійснюється  робочою групою  з координації діяльності при розробці проектів регуляторних актів.

В структурних підрозділах військово-цивільної адміністрації визначені особи, відповідальні за здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності.

Розпорядженням керівника військово-цивільної адміністрації від 13.12.2018 № 1200р затверджений План діяльності щодо підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік.

До плану внесені доповнення розпорядженнями керівника ВЦА від 02.04.2019 № 252 р, від 23.04.2019 № 309р, від 08.05.201 № 330р.

На 2019 рік запланована розробка 4 регуляторних актів.

Пріоритетним напрямком нормативного регулювання у діяльності військово-цивільної адміністрації є інформаційна підтримка та висвітлення регуляторної діяльності  на офіційному сайті, постійне оновлення розділів та електронного реєстру регуляторних актів. На офіційному веб-сайті військово-цивільної адміністрації міста Торецьк у розділі «Регуляторна діяльність» розміщені проекти регуляторних актів, реєстр діючих регуляторних актів, інформація про планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, графік та звіти відстежень результативності регуляторних актів.

Проекти регуляторних актів, які надходили на погодження, та аналіз їх регуляторного впливу оприлюднювались в місцевих засобах масової інформації відповідно до Закону України від 11.09.2003 № 1160 «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської  діяльності».

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 02.12.2017 № 1100 на оновленому Єдиному державному  веб-порталі відкритих даних забезпечено оприлюднення  переліку регуляторних актів із зазначенням дати набрання чинності, строку проведення базового, повторного та періодичного відстеження їх результативності та інформації про місце  їх оприлюднення.

На місцевому рівні у 2019 році першочергова увага приділяється регулюванню відносин між владою та суб’єктами господарювання у  питаннях благоустрою, містобудування та архітектури, земельних відносин, пасажирських перевезень міста Торецька, оподаткування.

Дотримується основний принцип державної регуляторної політики – прозорість та врахування громадської думки, відкритість для фізичних і юридичних осіб та їх об’єднань діяльності регуляторних органів, обов’язковий розгляд регуляторними органами зауважень та пропозицій, наданих у встановленому законом порядку фізичними та юридичними особами, своєчасність доведення прийнятих регуляторних актів до відома суб’єктів господарювання, інформування громадськості про здійснення регуляторної діяльності. На даному етапі вивчаються можливості застосування он-лайн сервісу для підготовки рішення щодо проведення аналізу регуляторного впливу регуляторного акта та тесту малого підприємництва.

Розробники продовжують працювати в  тісній співпраці з підприємницьким колом та його громадською організацією щодо активізації останніх у наданні зауважень та пропозицій по конкретних проектах та задля досягнення спільної мети по створенню сприятливих умов для розвитку підприємництва в м. Торецьку.

Протягом 1 півріччя   2019 року проводилися консультації з представниками середнього та малого(мікро) підприємництва та громадськістю щодо оцінки впливу регулювання (при здійсненні аналізу регуляторного впливу проектів регуляторних актів для М-тесту),  завдяки яким зібрано необхідні для розрахунку дані та відомості від суб’єктів господарювання.

З метою недопущення прийняття регуляторних актів, які є непослідовними, неефективними або економічно недоцільними, всі проекти регуляторних актів військово-цивільної адміністрації розглядались на засіданнях робочої групи з координації діяльності при розробці проектів регуляторних актів.

По регуляторних актах, які були прийняті у попередні роки, послідовно проводяться повторні та періодичні відстеження їх результативності. Відстеження результативності регуляторних актів здійснюється їх розробниками згідно з відповідним графіком. Згідно зі статтею 11 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» робочою групою з координації діяльності при розробці проектів регуляторних актів рішення про скасування регуляторних актів не приймалися.

 

У 1 півріччі 2019  прийнято 3 регуляторних акта.

Станом на 01.07.2019  у військово-цивільній адміністрації діє  14 регуляторних актів.

В грудні 2018 року завершено проект «Підвищення якості і доступності надання адміністративних послуг у м. Торецьку шляхом реконструкції частини будівлі під Центр надання адміністративних послуг». З січня 2019 року Центр надання адміністративних послуг розміщується за адресою:  м. Торецьк, вул. Дружби, 24. 

Розпорядженням керівника ВЦА м. Торецьк від 28.01.2019 № 76р внесено зміни до Положення про Центр надання адміністративних послуг в частині складу структури ЦНАП. Так, до структури Центру надання адміністративних послуг входять: відділ організації надання адміністративних послуг; відділ  реєстрації речових прав, юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців; сектор реєстрації місця проживання.

Центром надання  адміністративних  послуг забезпечена  якісна та ефективна робота з надання адміністративних послуг суб’єктам звернення. На веб-сайті ВЦА м. Торецьк створена сторінка ЦНАП, на якій розміщено інформацію про послуги, які надаються у ЦНАП, інформаційні та технологічні картки, звіти про роботу, місцерозташування, контактні телефони тощо. Щомісячно звіти ЦНАП розміщуються на офіційному сайті військово-цивільної адміністрації міста Торецьк.  На виконання листа облдержадміністрації від  08.02.2019 в приміщені ЦНАП розміщено інформаційні плакати МінТОТ.

Наразі Центром надається 100 адміністративних послуг, перелік послуг затверджено розпорядженням керівника ВЦА від 10.06.2019 № 484р. Даним розпорядженням затверджено послуги з видачі паспорта громадянина України у формі картки та видачі паспорта громадянина  України для виїзду за кордон. Для якісного надання послуг населенню укладено угоди про співпрацю з головним управлінням Держгеокадастру у Донецькій області та з Головним управлінням Державної служби  України з надзвичайних ситуацій у Донецькій області та регіональним сервісним центром МВС в Донецькій області. 

З січня 2019 року у Центрі надання адміністративних послуг м. Торецька щопонеділка та щосереди проводиться консультування мешканців міста з питань підприємництва.

05.03.2019 в м.Київі відбулось урочисте підписання угоди про партнерство між ВЦА м.Торецьк та  Проектом  «U-LEAD з Європою».

Предметом цієї угоди є :

-інституційна модернізація ЦНАП,

-проведення заходів з підвищення кваліфікації персоналу ЦНАП та інших спеціалістів громади,

-методологічна підтримка щодо підвищення проінформованості населення щодо адміністративних послуг і пов’язаних з ними прав, а також щодо ефективної участі громадян в надані та контролі за наданням послуг на місцевому рівні.

В рамках реалізації Проекту “U-Lead з Європою” прийнято рішення щодо надання ЦНАП м. Торецька системи е-документообігу “Вулик” в зв’язку з тим, що робота  ЦНАП потребує автоматизації з метою поліпшення якості та оперативності надання адміністративних послуг. 

За 1 півріччя 2019 року надана 8444 послуг (з них 347 послуг з реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців), 735 консультацій адміністраторами з питань отримання документів, видано 23 дозволи юридичним особам.

Протягом 1 півріччя 2019 року суб’єктам бізнесу надано: 

– послуги з надання повідомлення щодо місця розташування тимчасових споруд,

– 1 послуга з присвоєння (зміни) поштової адреси,

– 9 послуг з надання в оренду земельної ділянки,

– 2 послуги з надання містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва,

– 66 послуг стосовно земельних питань,

– 1 послуга з надання дозволу на розробку документації із землеустрою,

– 18 послуг з надання відомостей з ДЗК,

– 16 послуг з видачі витягу з технічної документації про нормативно-грошову оцінку землі. 

Центром зайнятості надано 56 консультацій відвідувачам ЦНАП, відділом ДАБК та ЗВ надано 2 консультації суб’єктам бізнесу.  

Протягом звітного періоду  державні реєстратори  прийняли участь в семінарах-навчаннях, вебінарах-навчаннях, тренінгах.

В місті працюють міська робоча група з питань реалізації рішень, спрямованих на підвищення рівня оплати праці та дотримання норм законодавства в частині мінімальної заробітної плати  і робоча група з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення.

На засіданнях Робочих груп за поданням членів заслуховуються  звіти керівників підприємств, фізичних осіб підприємців, до яких є питання щодо дотримання законодавства з питань праці та заробітної плати, приймаються відповідні рішення. На засіданнях проводиться роз’яснювальна робота щодо своєчасності виплати заробітної плати та негативного впливу тіньової зарплати та нелегальної зайнятості на рівень життя населення; роз’яснюються норми законодавства з питань оформлення трудових відносин, видів трудових договорів, відповідальності за порушення законодавства про працю.

На виконання Протоколу № 1 засідання міжвідомчої робочої групи з питань забезпечення реалізації рішень, спрямованих на підвищення рівня оплати праці та дотримання норм законодавства в частині мінімальної заробітної плати на території Донецької області від 06.06.2018 військово-цивільна адміністрація міста Торецьк постійно контролює  хід виконання Плану заходів щодо забезпечення дотримання законодавства з питань праці та заробітної плати, затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 04.05.2018 № 565/5-18 «Про заходи щодо забезпечення дотримання законодавства з питань праці та заробітної плати»:

За січень-червень2019 року  проведено 7 засідань робочої групи, на яких заслухано 34 суб’єкта господарювання. В результаті проведеної роботи легалізована праця 20 осіб.

Відділом розвитку малого бізнесу та підприємництва військово-цивільної адміністрації міста Торецьк за січень-червень 2019 року проведено 9 семінарів-нарад з питань легалізації  найманої праці та виплати заробітної плати на належному рівні, в яких прийняло участь 260 осіб та 5 семінарів із загальних питань зайнятості населення та стану ринку праці, в яких прийняло участь 155 осіб. Із 175 суб`єктами підприємництва проведені індивідуальні профілактичні заходи щодо виявлених порушень трудових відносин та оплати праці.  В результаті проведеної роботи відділом розвитку малого бізнесу та підприємництва суб`єктами підприємницької діяльності, зареєстровано  73 фізичні особи-підприємці, оформлені трудові відносини з 21 найманим працівником.

Торецьким об’єднаним управлінням Пенсійного фонду України  Донецької області постійно проводиться робота та надається інформація відповідним органам  згідно Плану заходів щодо координації спільних дій по виявленню фактів використання праці неоформлених працівників, та наказу Пенсійного фонду України «Про заходи щодо організації обміну інформацією про відомості, що містять ознаки використання праці неоформлених працівників та порушень законодавства про працю». Протягом звітного періоду відбулись зустрічі з трудовими колективами 14 підприємств (установ) міста, на яких були присутні 267 осіб, з питань легалізації трудових відносин та сплати заробітної плати не нижче мінімального рівня.  З метою повного охоплення страхувальників та застрахованих осіб роз’яснювальною роботою, відділом адміністрування, супроводження інформаційних систем, електронних реєстрів та захисту інформації Торецького об’єднаного управління Пенсійного фонду України Донецької області щомісяця проводяться семінари-навчання  зі страхувальниками, які мають ознаки порушення законодавства про працю.

Щодо переваг офіційного оформлення трудових відносин Торецьким об’єднаним управлінням Пенсійного фонду України  Донецької області розповсюджено   біля 550  листівок в транспортних засобах пасажирського транспорту; на ринках міста; автостанції; в поштових відділеннях, тощо; розміщується зазначена інформація в соціальній мережі Facebook – 14 статей.;  надрукована    3 статті в місцевій пресі; проведено 3 виступи на радіо Центрального ринку міста, надано до 250 роз’яснень під час звернення громадян до управління або проведених зустрічей. В  квітні п. р. за участю студентів Торецького професійного ліцею проведен флешмоб на тему:  „Зарплата в «конверті» – майбутнє без пенсії!”

Роз’яснювальна робота для населення щодо легалізації трудових відносин Торецьким міським Центром зайнятості проводиться постійно. З початку року проведено  6 семінарів «Легальна зайнятість», в якому прийняли участь 71 особа;  24 семінари із загальних питань зайнятості населення та стану ринку праці, де прийняло участь  309 осіб;  щоп’ятниці проводяться семінари для роботодавців, на яких обов’язково розглядається питання щодо легалізації зайнятості та збільшення розміру заробітної плати. З початку року  проведено 22 семінари, в яких прийняло участь 231 представник роботодавців.

Протягом звітного періоду відбулись зустрічі з трудовими колективами 14 підприємств (установ) міста, на яких були присутні 267 осіб, з питань легалізації трудових відносин та сплати заробітної плати не нижче мінімального рівня.

Костянтинівсько-Дружківським управлінням Головного управління ДФС у Донецькій області постійно проводиться роз’яснювальна робота щодо необхідності легалізації трудових відносин та оплати праці.  Протягом 1 півріччя 2019 року фахівці Костянтинівсько-Дружківського управління ГУ ДФС у Донецькій області брали участь у проведенні засідань міської робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення. Проведено 18  співбесід з виявленими можливими  порушниками. Складено 9 протоколів.

За результатами проведеної роботи по легалізації населення офіційно працевлаштовано 120 осіб, зареєстровано та взято на облік 78 ФОП, додатково до бюджету надійшло –- ПДФО – 131,5 тис.грн., – ЄСВ – 228,3 тис.грн.,- військового збору – 13,7 тис.грн., – єдиного податку – 32,8 тис.грн.

Головний спеціаліст-інспектор праці здійснює аналіз показників праці. На підставі п.33 Постанови КМУ № 295 проведено відвідування 4-х СПД, за результатами яких легалізовано 3 найманих працівників.

З метою сприяння розвитку діалогу між бізнесом і владою у 1 півріччі 2019 року проведено 5 зустрічей з представниками бізнесу міста Торецьк (125учасників), проведено 2  засідання “круглого столу” щодо встановлення ставок єдиноко податку  та впровадження дуальної освіти ( 20 учасників),  2 засідання Об’єднання громадян «Спілка підприємців», на  якому  визначені  цілі  та  завдання  роботи громадської  організації, розглянуті  організаційні  питання, питання взаємодії з військово-цивільною адміністрацією та міськселрадами, питання впровадження дуальної освіти,  проаналізовано  розмір   єдиного  податку,  рівня  виплати  заробітної  плати  найманим  працівникам,   питання легалізації, вирішувалися   проблемні  питання  при  впровадженні  господарської  діяльності. Представники підприємницького середовища залучені до роботи Робочих груп, Комісій військово-цивільної адміністрації. Підприємці  залучаються до розробки та обговорення проектів нормативних актів з питань підприємництва і публічного обговорення проектів регуляторних актів, які мають суттєвий вплив на права та інтереси підприємців, ринкове середовище, що забезпечує прозорість процесу впорядкування нормативного регулювання і дозволяє більш ефективно управляти процесами регулювання підприємницької діяльності на місцевому рівні. Представники бізнесу приймають активну участь у розробці Стратегії розвитку майбутньої Торецької ОТГ до 2027 року. У виконанні Програми  економічного  та  соціального розвитку  міста за  1 півріччя 2019 року прийняли участь  114 суб’єктів підприємництва. З метою ефективної комунікації запроваджена система розсилки через електронну пошту для інформування підприємців щодо важливих рішень, які впливають на діяльність бізнесу. З метою інформаційної підтримки, консультаційної допомоги, взаємодії   створена Оnline-група «Бізнес-влада» у соціальній мережі Viber, учасниками якої є 500 суб’єктів підприємництва.

Підприємницька спільнота регулярно інформується про успішні бізнес-проекти Донеччини та кейси українських підприємців,  про регіональні та національні  виставки.
Підприємці  Шатравка В.І. та Кулик Н.М. є активними членами  комітетів Донецької Торгово-промислової палати.

Три  представники бізнесу м. Торецьк прийняли участь  у міжнародному Експо-Конгресі «Бізнес для розумних міст» у м. Києві 29-31.01.2019. П’ять представників бізнесу міста Торецьк 16-17.03.2019  у м. Львові відвідали  бізнес-форум UKRAINIAN BUSINESS MARATHON. Три представники бізнесу м. Торецьк прийняли участь  у міжнародному Експо-Конгресі «Бізнес для розумних міст» у м. Києві 29-31.01.2019. П’ять представників бізнесу   м. Торецьк приймали участь  у Міжнародному ярмарку грантів, кредитів та інвестицій у м. Києві 16 квітня 2019 року.

Підприємницьке коло м. Торецьк регулярно інформується  щодо розвитку бізнес-ідей соціального підприємництва в Україні.

Суб’єкти підприємництва приймають участь у вебінарах щодо соціального підприємництва. 08.06.2019 року один підприємець міста взяв участь у Форумі «Соціальне підприємництво: ветеранський бізнес» у м. Київ. Щомісячно проводяться  семінари з роботодавцями, на яких доводиться до їх відома інформація щодо розширення бізнесу з використанням бізнес-ідей соціального підприємництва.

В.о. начальника відділу розвитку малого бізнесу та підприємництва Євстигнеєва В.О. в рамках Програми ООН з відновлення та розбудови миру  здійснила навчальний візит з обміну досвідом  до Львівської області за проектом «Ефективні місцеві практики в сфері зниження адміністративного навантаження на бізнес та зменшення місцевої бюрократії. Успішні інструменти підтримки розвитку підприємництва на місцевому рівні», пройшла тренінги «Добре врядування: чітке та прозоре звітування органів місцевого самоврядування перед громадою» за Програмою ООН із відновлення та розбудови миру (UN RPP), «Основи проектного дизайну та управління проектом».

У 1 півріччі 2019 року  проведено 5 зустрічей з представниками бізнесу міста Торецьк, у тому числі ВПО,  щодо розвитку соціального підприємництва в Україні та впровадження напрямків соціального підприємництва   у м. Торецьк. Здійснювався обмін думками, ознайомлення із кращим досвідом соціального підприємництва. Суб’єкти підприємництва приймають участь у вебінарах щодо соціального підприємництва. 08.06.2019 року один підприємець міста взяв участь у Форумі «Соціальне підприємництво: ветеранський бізнес» у м. Київ. Два підприємця м. Торецьк з 08.07 по 12.07 2019 приймуть участь у Літній школі #SocialBusinessInUA у м. Одесі, яке відбуватиметься в межах проекту «Соціальне підприємництво: досягнення соціальних змін за ініціативою «знизу» за фінансової підтримки Європейського Союзу. 

Надання фінансової підтримки суб’єктам підприємницької діяльності – це один з основних заходів Програми розвитку МСП. Відділом розвитку малого бізнесу та підприємництва регулярно здійснюється моніторинг грантових програм для розвитку МСП та поширюється інформація у підприємницькому середовищі.

З метою сприяння підприємництву щодо можливості співпраці та підтримки, які пропонує Європейський Союз місцевому бізнесу, підприємницьке коло м. Торецьк постійно отримує інформацію щодо програм підтримки бізнесу COSME, Горизонт-2020, “EU4BUSINESS”. За допомогою «Карти можливостей», яка розроблена проектом «Комунікації Європи в Україні» в межах кампанії «Прямуємо разом», підприємці моніторять інформацію та  дізнаються, як вийти на міжнародні ринки, де знайти фінансові ресурси та як розвинути навички ведення бізнесу і покращити діловий клімат. Регулярно презентуються грантові програми: 

– Данської Ради («Гранти на професійне навчання», «Гранти на мікробізнес», «Гранти на малий та середній бізнес»);

– «Людина в біді» («Гранти для створення робочих місць»);

– Міжнародна організація з міграції (МОМ) («Грантова програма для внутрішньо переміщених осіб та представників уразливих категорій населення за напрямком мікропідприємництво», «Грантова програма для внутрішньо переміщених осіб та представників уразливих категорій населення за напрямком само зайнятість»),

– проект «Зміцнення самозабезпечення переміщених осіб та громад, що постраждали від конфлікту в Україні» (участь у тренінгах, у разі успішного захисту бізнес-планів – грантова допомога, програма підтримки мікроекономічних ініціатив  від Міжнародного комітету Червоного хреста).

– програма «EU4Youth» (Підвищення рівня освіти, зайнятості та соціальної інтеграції молоді в постраждалих від конфлікту районах Грузії та України), яку реалізує Маріупольська Спілка Молоді спільно з Данською радою у справах біженців за фінансової підтримки Європейського Союзу,  програми USAID “Конкурентоспроможна економіка України” КЕУ.

За період січень-червень 2019 року  здійснено 36 заходів щодо інформування населення  щодо діючих грантових програм. Проінформовано 570 осіб, у тому числі окремі категорії населення (ВПО, звільнені у запас або відставку, молодь, старше покоління) щодо можливості участі у грантових програмах, від таких організацій, як  «Данська Рада», «Людина в біді», «МОМ», МО Червоний Хрест. Проведено 8  виїзних акцій селищами міста в рамках роботи центру розвитку підприємництва, з метою інформування щодо можливостей служби зайнятості у сфері підприємництва осіб, які не перебувають на обліку у центрі зайнятості.  Від Міжнародної організації міграції  1 фізична особа-підприємець отримала грантову допомогу на створення  1 робочого місця. Від міжнародного Комітету Червоного  Хреста отримали допомогу 4 особи  на створення  3 робочих місць.

П’ять представників бізнесу м. Торецьк приймали участь  у Міжнародному ярмарку грантів, кредитів та інвестицій у м. Києві 16 квітня 2019 року.

На офіційному сайті військово-цивільної адміністрації міста Торецьк регулярно висвітлюється інформація щодо залучення фінансування;  наявності програм підтримки малого і середнього підприємництва;  участі нашої держави у європейських програмах підтримки малого і середнього бізнесу; постійно висвітлюється набір тематичних проектів та програм, інформація про отримання допомоги на розвиток бізнесу. Регулярно проводиться інформаційно-мотиваційна  робота по залученню суб’єктів господарювання до участі в обласній програмі щодо фінансової підтримки суб’єктам підприємництва на реалізацію проектів. Проводиться постійна робота щодо інформування діючих підприємців та залучення їх до грантових проектів, спрямованих на підтримку підприємництва, систематично проводяться заходи у рамках роботи Центру розвитку підприємництва: Дні відкритих дверей «Презентація грантових програм, в тому числі «Український донецький куркуль»», семінари «Як розпочати свій бізнес», тренінги щодо основ бізнес-планування за участю соціальних партнерів. З метою консультативної допомоги, підприємницької обізнаності та задля фінансової підтримки реалізації бізнес-проектів відділом розвитку малого бізнесу та підприємництва  та Центром зайнятості постійно здійснюються індивідуальні консультації підприємців щодо ведення підприємницької діяльності. За 1 півріччя 2019 року  надано 260 індивідуальних консультацій.

З метою підтримки підприємницьких ініціатив населення проведено 25 тренінгів щодо основ бізнес-планування в рамках роботи центру розвитку підприємництва, учасниками яких було 304 особи. На тренінгах учасників знайомлять з діючими грантовими програмами, знайомлять з азами написання  бізнес-плану, в якому потрібно визначити пріоритетні цілі та напрями діяльності, обґрунтувати необхідні ресурси та засоби їх використання. Упродовж І півріччя 2019 року  на тренінгах з основ бізнес планування в рамках роботи Центру розвитку підприємництва «Ініціатива» були залучені 3  успішних підприємця міста, до того ж, демонструються відеоролики з прикладами успішного ведення підприємництва у Донецькій області. Підприємницьке коло м. Торецьк регулярно інформується  щодо бізнес-ідей в Україні та кордоном. У тренінгах систематично приймають участь соціальні партнери: відділ розвитку малого та середнього бізнесу та підприємництва ВЦА м. Торецька, 22 державний пожежно-рятувальний загін ГУДНС України у Донецькій області, благодійний фонд “Право на захист”, Торецьке бюро правової допомоги Краматорського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

На 2019-2020  роки у м. Торецьк заплановано проведення конкурсу проектів, що можуть реалізуватися за рахунок коштів громадського бюджету (бюджет участі). Конкурс буде оголошено протягом 2019 року.

З метою стимулювання заінтересованості роботодавців у створенні нових робочих місць та сприяння зайнятості населення, спрямованій на підвищення його рівня життя, соціальний захист зареєстрованих безробітних у звітному періоді 14 роботодавцям  направлено на працевлаштування 22 безробітних, що потребують соціального захисту. За січень-червень 2019 року виплачено компенсацію єдиного соціального внеску в сумі 103,1 тис. грн. (план витрат на 2019 рік складає 159,3 тис.грн.).

За 1 півріччя 2019 року надано 3 компенсації роботодавцям, які працевлаштували за направленням центру зайнятості зареєстрованих безробітних з числа внутрішньо-переміщених осіб – у сумі 96,83 тис. грн. (план витрат на 2019 рік складає 150,3 тис.грн.).

Проведено 2 засідання комісії з питань одноразової виплати допомоги по безробіттю. З метою орієнтації безробітних осіб на розширення бізнес-мислення, упродовж січня-червня  2019 направлено на курси підвищення кваліфікації «Основи підприємницької діяльності»  2 особи. Одноразову виплату допомоги по безробіттю для здійснення підприємницької діяльності видано 2 особам: “Надання юридичних послуг”, ” Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами” на суму 73.7 тис. грн.

За період січень-червень 2019 року направлено на професійне навчання основам підприємницької діяльності 2 особи до «Донецького національного університету імен Василя Стуса» (дистанційне навчання) за рахунок Державної служби зайнятості.

Торецький професійний ліцей – це державний заклад освіти другого атестаційного рівня, що забезпечує реалізацію права громадян на здобуття професійної (професійно-технічної освіти)  та повної загальної середньої освіти. Ліцей здійснює підготовку кваліфікованих робітників за 18 професіями, а саме: офіціант, бармен, перукар (перукар-модельєр), манікюрник, кухар, калькулятор, електрогазозварник, контролер зварювальних робіт,  слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, рихтувальник кузовів, газосварник, лицювальник-плиточник, продавець продовольчих товарів, продавець непродовольчих товарів, штукатур. Станом на  01.07.2019 планується випуск 108 осіб. З метою збереження контингенту учнів ліцею та забезпечення їх першими робочими місцями  укладені договори з представниками  малого і середнього бізнесу м. Торецьк. Пріоритетними напрямками освітнього закладу є посилення роботи щодо соціального партнерства  щодо «дуальної освіти» з підприємствами бізнесу. 24.04.2019 у Торецькому профліцеї проводилося засідання «круглого столу» за темою: «Соціальне партнерство – як складова впровадження дуальної освіти в Торецькому професійному ліцеї» за участю представників бізнесу.

З метою заохочення соціально-відповідальних підприємців до Центру розвитку малого і середнього підприємництва Донецької торгово-промислової палати для участі в Одинадцятому регіональному конкурсі «Підприємець року Донецької області – 2019» були  надані необхідні пакети документів на трьох учасників:

  1. ТОВ «АТП -11407» – комерційний директор Шапран С.М. у номінації «Підприємець року в галузі послуг»
  2. Фізична особа-підприємець П’ятченко М.О. у номінації «Кращий український донецький куркуль»
  3. Фізична особа-підприємець Ленко О.В. у номінації «Підприємець року в галузі послуг».

Готується План заходів щодо  святкування Дня підприємця у м. Торецьку. До свята будуть проведені заходи з висвітлення роботи малого і середнього бізнесу у м. Торецьк.

З метою підприємницької  обізнаності,  інформаційної підтримки, консультаційної допомоги, взаємодії бізнесу та влади, обміну інформації, популяризації підприємництва у 1 півріччі 2019 року проведено:

– 93 навчальних семінарів та тренінгів,  

– 35 зустрічей

– 8 виїзних акцій

– 2 засідання «круглого столу

– 7 засідань робочої групи

– 2 спільних засідання Об’єднання громадян «Спілка підприємців м. Торецька»

– 6 сеансів «гарячого» телефонного зв’язку

– 9 нарад

– 36 заходів Центру розвитку підприємництва

– 6 заходів Школи підприємництва

– 18 співбесід

– 515 індивідуальних консультацій.

Кількість учасників цих заходів становила 3127 осіб.

Задля інформаційно-консультативної допомоги суб’єктам підприємницької діяльності впроваджено он-лайн додатки «Центр розвитку підприємництва», «Центр професійної орієнтації», «Донецький Центр професійно-технічної освіти», он-лайн платформу «Prometheus», навчання англійської мови «Lingva skills», створена Оnline-група  «Бізнес-влада» у соціальній мережі, учасниками якої є понад 500 суб’єктів підприємництва.

 Щодо популяризації підприємництва серед молоді проведена 10 зустрічей  школярів з загальноосвітніх шкіл  з успішними підприємцями (понад 300учнів мали нагоду отримати цінні рекомендації від відомих підприємців). Відділом розвитку малого бізнесу та підприємництва проведено 6 семінарів з молоддю на тему:  «Як розпочати свій бізнес», де прийняли участь 90 осіб, надано 60 індивідуальних консультацій щодо започаткування власної справи.

В рамках роботи “Школи молодого підприємця” проводилось  4 заходи для загальноосвітніх навчальних закладів на виявлення підприємницьких ідей, у яких взяли участь 29 дітей учнів ЗЗСО міста. З 2019 року впроваджені виїзні акції до загальноосвітніх навчальних закладів для освітлення теми “Підприємництво” для молоді. Проведено  8 заходів.  В рамках  проведення «Тижня підприємництва»  відбулося 5 заходів, направлених на розширення кругозору у питанні професійного самовизначення молоді.  Молодь ознайомили з новинками Центру зайнятості, як «Атлас  професій майбутнього з доповненою реальністю», лайн-додатками «Центр розвитку підприємництва», «Центр профорієнтації».  17 квітня 2019 року у Торецькому міському центрі зайнятості, в рамках роботи центру розвитку підприємництва «Ініціатива», відбувся конкурс бізнес-ідей серед учнів 8-11 класів загальноосвітніх учбових закладів «Твоє майбутнє місто».  Було представлено 10 проектів. Було проведено10 зустрічей успішних підприємців міста з учнями шкіл міста на тему «Як розпочати свою справу». З початку 2019 року Торецьким міським Центром зайнятості  проведено 6 заходів для загальноосвітніх навчальних закладів на виявлення підприємницьких ідей, у яких взяли участь 56 учнів.

Головною метою проведення цих зустрічей  є підвищення рівня обізнаності учнівської молоді в питаннях започаткування розвитку власної справи,  розвитку підприємництва, ознайомлення учнів із ринковими механізмами прийняття підприємницьких рішень, формування в учнів вміння орієнтуватися на сучасному ринку товарів і послуг, виховання громадянської позиції та усвідомлення власної ролі у підвищенні якості життя. 

Підприємницьке середовище міста Торецьк вважає  та вказує на необхідність «створення єдиного інформаційного ресурсу, де можна дізнатися про правила та умови ведення бізнесу, зміни законодавства». Тому, постає питання вдосконалення інформаційного забезпечення підприємців, а відтак і загального розвитку системи об’єктів інфраструктури підтримки МСП, що безпосередньо надають послуги підприємцям.

Місто Торецьк отримало сертифікат на участь в пілотуванні модульного навчання за темою Smart, що надасть можливість отримати інноваційний розвиток шляхом впровадження електроних сервісів. На даний час визначено електронні сервіси, які необхідно впровадити в рамках пілотної програми “SMART CITY”, проекту “Київський діалог” за підтримки Донецької облдержадміністрації:

– впровадження та розвиток проекту «Громадський бюджет міста»

– в електронного сервісу «Консультації з громадськістю»

– впровадження онлайн – платформи контактного центру міста

– розробка та впровадження системи «Безпечне місто».

Крім того,  в рамках проекту планується:

– здійснювати придбання, модернізацію технічних пристроїв, обладнання та ліцензій, забезпечити розгортання і взаємодію нових технологій в інформаційній інфраструктурі

– розробка та побудова надійної системи безпеки інформаційних систем

– розробка та впровадження нової версії офіційного сайту військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області

– створення мобільного додатку міста.

Впровадження проекту передбачає створення сервісів та зручних додатків для представників бізнесу та потенційних підприємців. Наразі, відділом розвитку малого бізнесу та підприємництва веде підбірку кейсу для розділу «Малий бізнес», який заплановано розмістити найближчим часом на сайті ВЦА.

На  офіційному веб-сайті військово-цивільної адміністрації у розділі «Житлово-комунальне господарство» розміщено та постійно оновлюється реєстр об’єктів комунальної власності, інших активів, які можуть бути надані в оренду або відчужені на конкурсній основі суб`єктам підприємництва для ведення бізнесу. Станом на 01.07.2019 року кількість  вільних приміщень складає 12 одиниць загальною площею 3525,7 тис. кв. м . У звітному періоді суб’єктам  підприємництва  надано  в  оренду  10 приміщень  загальною площею 321,4 кв. м для здійснення підприємницької  діяльності. У м. Торецьк зарезервовано 5 ділянок комерційного призначення загальною площею 9 га.

Через ЗМІ, офіційний сайт ВЦА роз’яснюється  правова система управління державною політикою в сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального природокористування і екологічної безпеки; характеризується правова відповідальність за екологічні злочини; пояснюється  суть організаційної системи управління в сфері охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та екобезпеки; висвітлюється зарубіжний досвід «зелених технологій». До «зелених» практик залучаються представники бізнесу:

– у більшості торговельних закладах організовано збір використаних  батарейок;

– на території міста здійснює  діяльність  9  пунктів з прийому вторинної сировини.

Проведений аналіз стану підприємницького середовища міста Торецьк дозволив визначити основні проблеми, які перешкоджають подальшому розвитку підприємництва та на усунення яких спрямовано Програму на 2019 – 2020 роки, а саме:

–   зниження платоспроможності населення;

–   скорочення внутрішнього споживчого попиту;

–   дефіцит власних фінансових ресурсів у суб’єктів малого та середнього підприємництва;

–   низький рівень соціальної активності та відповідальності бізнесу;

–   недосконалість законодавчої бази;

–   недостатня правова обізнаність суб’єктів підприємництва.

–   недостатній розвиток інфраструктури підтримки підприємництва;

–   податковий тиск;

–   відсутність знань, навичок і розуміння у суб’єктів підприємництва щодо реалізації планів розвитку на майбутнє, в першу чергу через непередбачувані зміни в законодавстві;

–   висока вартість кредитних ресурсів для суб’єктів малого та середнього підприємництва

–   наявність високого рівня «тінізації» бізнесу.

В цілому політика міської влади щодо сприяння розвитку підприємництва спрямована на ведення конструктивного діалогу між владою та бізнесом з метою покращення підприємницького середовища та підвищення соціальної відповідальності бізнесу, на загальне підвищення кваліфікаційної складової галузі, поряд зі зниженням адміністративних бар’єрів і фіскального тиску, має на меті сприяти поступовому збільшенню питомої ваги чисельності зайнятих у малому  та  середньому  бізнесі в загальному обсязі працездатного населення міста, що повинно збільшити надходження до бюджетів усіх рівнів.

Відділ розвитку малого бізнесу та підприємництва військово-цивільної адміністрації міста Торецьк