тризуб
Торецька міська військово-цивільна адміністрація
Бахмутського району Донецької області

Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

«Реконструкція каналізаційних очисних споруд м. Торецьк зі зменшенням проектної продуктивності з 20 тис.м3/добу до 12 тис.м3/добу»

Відповідно до вимог статті 4 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» у процесі оцінки впливу на довкілля забезпечується інформування громадськості.

Згідно зі статтею 5 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» суб’єкт господарювання інформує про намір провадити плановану діяльність та її оцінку впливу на довкілля шляхом подання повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля.

Протягом 20 робочих днів з дня офіційного оприлюднення повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, громадськість може надати уповноваженому територіальному органу зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності необхідно надсилати до Міністерства екології та природних ресурсів України (відділ оцінки впливу на довкілля), 03035, м.Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35 m.shimkus@menr.gov.ua? тел. +38 (044) 206-20-89.

Додаток – Повідомлення про плановану діяльність для Реєстру