тризуб
Торецька міська військово-цивільна адміністрація
Бахмутського району Донецької області

До відома суб’єктів малого і середнього підприємництва! МОМ набирає учасників нового проекту зі зміцнення економічного потенціалу, що фінансується Німеччиною!

Міжнародна організація з міграції (МОМ) в рамках Проекту «Зміцнення самозабезпе-чення переміщених осіб та громад, що постраждали від конфлікту в Україні», який фінансується Федеративною Республікою Німеччина,продовжує набір зацікавлених підприємців до участі у тренінгах з масштабування власного бізнесу.

До подання заявок на участь у тренінгах запрошуються особи із числа внутрішньо переміщених осіб та членівмісцевих громад, жінки та чоловіки, віком від 18 до 60 років, бізнес яких відповідає наступним критеріям:

– Безперервна операційна діяльність та офіційна реєстрація бізнесу протягом

останнього року;

– Заявник має бути зареєстрованим як ФОП або володіти офіційно зареєстрованою

компанією (ТОВ або іншого типу).Перевага віддаватиметься компаніям, 100% прав власності на які належать заявнику. Водночас, допускаєтьсятакож співвласність, але при цьому частка власності заявника повинна бути не менше 50%. Інша частка праввласності повинна належати особі чи особам, які відповідають критеріям уразливості МОМ. Якщо компаніяналежить членам одного домогосподарства, це також допускається. У будь-якому разі, заявник повинен бутибезпосередньо залучений до бізнесу та керування ним.

–  Фізичне розташування в орендованому / власному виробничому чи офісному приміщенні протягом принаймніодного року, що має бути підтверджено відповідним договором оренди або актом на право власності наприміщення;

– Категорії бізнесів: виробництво, сільське господарство, послуги (підприємства

у сфері роздрібної та оптовоїторгівлі не допускаються);

– Кількість офіційно працевлаштованих найманих працівників – не менше чотирьох;

трудові угоди мають бутизаключенні не менш ніж за шість місяців до подання заявки на участь у програмі;

–    Річний валовий дохід (обсяг продажів) не менше ніж 900 000 гривень, що має

бути підтверджено у податковійдекларації за 2017 рік або іншим документальним чином.

Розмір грантової допомоги у вигляді профільного обладнання у разі успішного захисту бізнес-планів – до 5 000Евро.

В рамках програми допускається участь осіб, які стали бенефіціарами проектів МОМ не менш ніж за 24 місяці доподання заявки на участь у цій програмі.

Зацікавлених осіб прохання подавати заявки на електронну пошту:

arr.eastdonbass@gmail.com

Додаткова інформація за тел.: моб. 0992335523 – ассистент проекту Валерія

 

Відділ розвитку малого бізнесу та підприємництва