тризуб
Торецька міська військово-цивільна адміністрація
Бахмутського району Донецької області

«Муніципальна няня»: деталі, умови та розмір виплат

Постановою Кабінету Міністрів України від 30.01.2019 № 68 «Деякі питання надання послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня»» з 1 січня 2019 року передбачено відшкодування вартості послуг за дитиною до трьох років «муніципальна няня».

Хто може стати нянею?

Муніципальною нянею може бути будь-яка фізична особа-підприємець (КВЕД 97.00, КВЕД 88.91) чи юридична особа яка надає послугу з догляду за дітьми (КВЕД 78.20, КВЕД 85.10), крім державних і комунальних закладів дошкільної освіти, та з якою укладено договір про здійснення догляду за дитиною до трьох років.

Хто може скористатися послугою?

Право на отримання нової державної допомоги мають громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які є батьками (усиновлювачами), опікунами дитини віком до трьох років і на законних підставах проживають на території України та уклали у письмовій формі договір про здійснення догляду з муніципальною нянею.

Що необхідно зазначити у договорі?

Договір укладається у письмовій формі між отримувачем послуги “муніципальна няня” та муніципальною нянею.

У договорі має бути визначено, зокрема, назву послуги, її обсяг із зазначенням конкретних заходів, умови та строк її надання, вартість, періодичність оплати, відповідальність сторін.

Що та куди потрібно подати для призначення допомоги?

Отримувач послуги подає управлінню соціального захисту населення за місцем свого проживання у паперовій або електронній формі  такі документи:

– заяву про надання компенсації послуги “муніципальна няня”;

– заяву про перерахування коштів для компенсації послуги “муніципальна няня” із зазначенням рахунка в установі банку;

– копію договору між отримувачем послуги “муніципальна няня” та муніципальною нянею;

– документи, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні  послуги “муніципальна няня” (чек, розрахункова квитанція, виписка з банківського рахунка).

До заяви додаються копії:

– свідоцтва про народження дитини;

– паспорта отримувача компенсації послуги “муніципальна няня” з даними про прізвище, ім’я та по батькові, дату його видачі та місце реєстрації;

– документа, що посвідчує проживання на території України (для іноземця та особи без громадянства);

– документа про присвоєння реєстраційного номера  облікової картки платника податків отримувача компенсації послуги “муніципальна няня”.

Який розмір допомоги?

Допомога призначається у розмірі прожиткового мінімуму для дітей віком до шестирічного віку на термін визначений у договорі. З нового року ця сума становить 1626,00 гривень.

Як та коли здійснюватиметься призначення та виплата компенсації?

Компенсація послуги “муніципальна няня” призначається на строк здійснення догляду за дитиною до трьох років, визначений у договорі, укладеному між отримувачем послуги “муніципальна няня” та муніципальною нянею.

Виплата компенсації послуги “муніципальна няня” здійснюється щомісяця на підставі поданих отримувачем послуги “муніципальна няня” документів, за умови подання заявником до 5 числа місяця в управління соціального захисту населення підтверджуючих документів про витрати на оплату послуги з догляду за дитиною “муніципальна няня”.

 

Додаткову інформацію щодо призначення компенсації можна отримати в Управлінні соціального захисту населення військово-цивільної адміністрації м. Торецьк Донецької області за адресою: м. Торецьк, вул. Є.Седнєва, 1.