тризуб
Торецька міська військово-цивільна адміністрація
Бахмутського району Донецької області

Підсумки роботи відділення Національної служби посередництва і примирення в Донецькій області за 9 місяців 2018 року

Протягом січня-вересня 2018 року Відділенням проводилась робота по врегулюванню 68 випадків ускладнення стану соціально-трудових відносин (далі – СТВ), по яких було взято на облік 81 чинник.

Причиною виникнення випадків ускладнення у звітному періоді стала заборгованість із виплати зарплати в сумі 368 млн. грн.

З початку  2018 року було взято на облік 61 випадок ускладнення стану СТВ, в тому числі за видами економічної діяльності:

– сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство – 6 випадків (9,8%);

– добувна промисловість і розроблення кар’єрів – 14 випадків (23%);

– виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – 1 випадок (1,6%);

– металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів – 2 випадки (3,3%);

– постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 20 випадків 32,8%);

– водопостачання; каналізація, поводження з відходами – 15 випадків (42,9%);

– оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів – 2 випадки (3,3%);

– транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність – 3 випадки (4,9%);

– тимчасове розміщування й організація харчування – 1 випадок (1,6%);

– професійна, наукова та технічна діяльність – 2 випадки (3,3%);

– діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування – 2 випадки (3,3%);

– державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування – 1 випадок (1,6%);

– освіта – 2 випадки (3,3%);

– охорона здоров’я та надання соціальної допомоги – 1 випадок (1,6%);

– мистецтво, спорт, розваги та відпочинок –1 випадок (1,6%);

Причинами виникнення випадків ускладнення стану СТВ  на підприємствах Донецької області з початку 2018 року були 74 чинника, з них:

59 – щодо невиконання вимог законодавства про працю (79,7%);

13 –  щодо виконання колективного договору, угоди  (17,6%);

2 –  щодо укладання або зміни колективного договору, угоди (2,7%).

У звітному періоді, з метою врегулювання чинників ускладнення стану СТВ, фахівцями Відділення по кожному підприємству було складено план заходів по врегулюванню чинників, проведено консультації з представниками органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади, здійснено виїзди на підприємства та проведено 209 узгоджувальних зустрічей зі сторонами соціально-трудових відносин.

В результаті постійної взаємодії зі сторонами СТВ та органами місцевого самоврядування, протягом січня-вересня 2018 року було погашено заборгованості із виплати заробітної плати, що стала чинником дестабілізації, в сумі 103 млн. грн., що складає 28,1% від заборгованості, що стала чинником ускладнення стану СТВ.

Упродовж січня-вересня поточного року знято з обліку 40 випадків, в тому числі 33 – у зв’язку із врегулюванням чинників ускладнення стану СТВ,   2 – у зв’язку з припиненням трудових відносин, 4 – у зв’язку з відсутністю причин або умов для виникнення колективного трудового спору (конфлікту) (далі – КТС(К)),  1 – у зв’язку із реєстрацією КТС(К).

Станом на 01.10.2018 року на обліку Відділення залишилося 28 випадків ускладнення стану СТВ з 31 чинником, по яким в стадії вирішення залишається сума заборгованості із виплати заробітної плати  166 млн. грн.

Протягом січня-вересня 2018 року Відділенням проводилась робота по вирішенню 7 колективних трудових спорів (конфліктів), в тому числі 6 – на виробничому рівні, з яких 3 – на рівні підприємств, установ, організацій (50%),  3 – на рівні структурних підрозділів (50%); 1 – на територіальному рівні.

У 7 КТС(К) найманими працівниками було висунуто 29 вимог, в тому числі:

– щодо встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту – 1 вимога (3,4% від загальної кількості);

–  щодо виконання колективного договору, угоди – 15 вимог (51,7%);

–  щодо невиконання вимог законодавства про працю – 13 вимог (44,8%).

Заборгованість із виплати заробітної плати, яка стала причиною виникнення КТС(К), які залишились невирішеними станом на 01.07.2018 року, відсутня.

Упродовж січня-вересня 2018 року, з метою проведення моніторингу стану вирішення вимог найманих працівників у КТС(К) та на виконання рішень примирних органів зі сторонами СТВ було проведено 86 примирних процедур, в т.ч. 80 –  узгоджувальних зустрічей, 6 – примирних комісій.

У звітному періоді розпорядженням НСПП  зареєстрований 1 колективний трудовий спір (конфлікт) на виробничому рівні.

Розпорядженнями НСПП знято з реєстрації 3 КТС(К) та знято з реєстрації першу вимогу у КТС(К) між найманими працівниками Донецького обласного управління водних ресурсів м. Слов’янська Донецької області та комісією з реорганізації Донецького обласного управління водних ресурсів м. Слов’янська Донецької області як вирішену.

Упродовж січня-вересня 2018 року всього знято з реєстрації 14 вимог найманих працівників. Станом на 01.10.2018 на реєстрації Відділення залишилось 4 КТС(К), в яких в стадії вирішення залишилися 15 вимог, висунутих найманими працівниками.

З метою вирішення спірних питань між сторонами соціально-трудових відносин виключно у правовому руслі, Відділення спрямовувало свої зусилля на попередження проведення страйків і акцій протесту та послаблення соціальної напруги під час проведення найманими працівниками страйків і колективних припинень роботи.

За звітний період Відділенням було зафіксовано проведення 16 акцій соціального протесту, а саме: 1 стихійний страйк, 5 мітингів, 2 невиходи на поверхню, 3 припинення роботи,  5 пікетувань.

Основними вимогами акцій соціального протесту, страйку були:

– погашення заборгованості із заробітної плати;

– виплата поточної заробітної плати;

–  вирішення питання бюджетного фінансування заробітної плати;

– підвищення тарифних ставок на рівень інфляції;

– виділення коштів на технологію та матеріали;

– оснащення та підготовки лав  і очисних вибоїв;

– зниження рівня заробітної плати внаслідок неповного робочого тижня.

19 червня, 5 липня та 10 липня 2018 року наймані працівники ДП «Селидіввугілля» і ДП «Мирноградвугілля» прийняли участь у галузевих акціях протесту – пікетуванні Верховної Ради України у місті Києві в підтримку проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України №8362 від 16.05.2018 року «Про Державний бюджет України на 2018 рік» щодо належного фінансового забезпечення державного сектору вугільної галузі.

Аналіз виробничих та фінансових показників Донецької області у звітному періоді, стану соціально-трудових відносин на підприємствах області та результатів діяльності Відділення свідчить, що за січень-вересень 2018 року в економіці області, особливо в  вугледобувній промисловості, спостерігаються значні фінансові складнощі, які безпосередньо впливають на показники соціальних стандартів, в тому числі рівні оплати праці та строках її виплати.

На підприємствах області продовжують існувати, а в окремих випадках, загострюватися чинники погіршення стану СТВ, зокрема зростання заборгованості із виплати заробітної плати, причиною чого є недофінансування вугільної галузі, відставання реконструкції та технічного переозброєння шахт, старіння основних фондів шахт, скорочення наукового потенціалу галузі, припинення виробничої діяльності окремими підприємствами.

Аналіз динаміки погашення заборгованості із виплати заробітної плати, що стала чинникомускладнення стану СТВ упродовж звітного періоду, свідчить, що спільні заходи Відділення та сторін соціально-трудових відносин направлені на вирішення вимог найманих працівників, в тому числі і щодо погашення заборгованості із виплати заробітної плати, виявились результативними.

Відділенням проводиться цілеспрямована робота з надання консультацій та рекомендацій найманим працівникам та профспілковим організаціям з питань вирішення спірних питань в правовому руслі, в тому числі і шляхом вступу у колективні трудові спори (конфлікти).

Відділення Національної служби посередництва і примирення в Донецькій області