тризуб
Торецька міська військово-цивільна адміністрація
Бахмутського району Донецької області

Про заміну посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Урядом 11.07.2018 прийнято  постанову №551 «Деякі питання видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та іншим категоріям  громадян», якою затверджено новий порядок видачі  посвідчень  особам, які  постраждали  внаслідок  Чорнобильської  катастрофи,  та іншим категоріям  громадян (далі Порядок). У зв’язку з цим повідомляємо наступне:

Відповідно до пункту 7 зазначеної постанови передбачено провести заміну посвідчень:

– особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорія 1);

– учасникам ліквідації наслідків  аварії на Чорнобильській АЕС (категорії 2 та 3) з числа громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, складанні ядерних зарядів та проведенні на них регламентних робіт;

– особам, які потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорія 2), з числа постраждалих від радіаційного опромінення за інших обставин не з власної вини.

Не потребують заміни і є дійсними посвідчення :

– учасника ліквідації наслідків  аварії на Чорнобильській АЕС (категорії 2 та 3);

– особи, яка  потерпіла  внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорія 2);

– потерпілого від  Чорнобильської катастрофи (категорія 3);

– потерпілого від  Чорнобильської катастрофи (серія Г);

– дитини,  яка потерпіла  від  Чорнобильської катастрофи (серія Д);

– дружині (чоловіку) померлого громадянина, смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою.

Обласним, Київській міській державним адміністраціям надано повноваження провести заміну зазначених посвідчень та утворити комісії з визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Слід зазначити, що пунктом 6 статті 34 Закону України « Про місцеве самоврядування» до повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у сфері соціального захисту  населення  належать делеговані повноваження, зокрема, вирішення питань про надання компенсацій і пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Враховуючи викладене, до повноважень  органів місцевого самоврядування належить організаційне забезпечення надання адміністративних послуг.

На сьогодні  виникають питання  щодо  пенсійного забезпечення  потерпілих від Чорнобильської катастрофи (категорія 4).

Статтею 55 Закону передбачене зменшення пенсійного віку особам, які  постійно  проживали або постійно  працювали на території зони посиленого радіоекологічного контролю, можливе за умови, якщо вони станом на 1 січня  1993 року прожили або відпрацювали  в цій  зоні не менше 4-х років. При цьому, для додаткового зменшення пенсійного віку  на 1 рік  враховується  проживання (робота)  на  території  зони посиленого  радіоекологічного  контролю  по 31 грудня 2014 року (відповідно до прийнятих норм Закону України «Про  внесення змін та  визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих  актів України» від 28.12.2014 № 76-VІІІ  у статті 2 Закону України «Про  правовий  режим  території, що зазнала радіоактивного  забруднення внаслідок  Чорнобильської   катастрофи» абзац п’ятий  частини  другої, у  якому надається  визначення  зони  посиленого  радіоекологічного  контролю, виключено).

Періоди проживання (роботи) на території  зони посиленого  радіоекологічного  контролю підтверджуються документально у відповідності до Порядку  подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове  державне  пенсійне страхування», затвердженого  постановою правління Пенсійного  фонду України від 25.11.2005 №  22-1.

За інформацією Пенсійного фонду України, до цього Порядку опрацьовуються зміни, якими передбачається, що посвідчення  потерпілого  від Чорнобильської катастрофи категорії 4 надається за його наявності.

 

Управління соціального захисту населення ВЦА м.Торецьк