тризуб
Торецька міська військово-цивільна адміністрація
Бахмутського району Донецької області

Статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів

Військово-цивільна адміністрація міста Торецьк Донецької області доводить до відома мешканців міста Торецьк, що на виконання постанови Кабінету Міністрів України № 268 від 05 квітня 2017 «Про затвердження Порядку надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів», діти та особи із числа мешканців міста та внутрішньо-переміщених осіб, які на момент здійснення антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей не досягли 18 років (повноліття), мають право на отримання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів.

Право на отримання цього статусу мають діти та особи, які під час здійснення антитерористичної операції не досягли 18 років (повноліття) і які внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів :

  1. отримали поранення, контузію, каліцтво ; 
  2. зазнали фізичного, сексуального насильства;
  3. були викрадені або незаконно вивезені за межі України ;
  4. залучалися до участі у діях воєнізованих чи збройних формувань ;
  5. незаконно утримувалися, в тому числі в полоні;
  6. зазнали психологічного насильства.

Дитина, якій виповнилося 14 років, має право самостійно звернутися до служби у справах дітей та подати документи для отримання статусу.

Якщо дитина зазнала психологічного насильства Вам необхідно звернутися до Торецького міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді для здійснення оцінки потреб дитини.

Для отримання консультації з приводу можливості надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, а також прийняття заяв та надання переліку необхідного пакету документів, Ви можете звернутися:

– до  служби у справах дітей військово-цивільної адміністрації міста Торецьк  Донецької області за телефоном 095 215 85 78, (06247) 4-38-48. Прийомні дні  – вівторок та четвер з 08.00 до 16.00 год ;

– до Торецького міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за телефоном (06247) 4-11-18. Прийомні дні понеділк, вівторок, четвер, п’ятниця з 08.00 до 16.00 год.

Адреса служби у справах дітей та Торецького міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді – м. Торецьк, вул. Руднична (колишня будівля ДАІ), буд. 35 (2-й поверх).

Консультації в телефонному режимі щодо отримання вказаного статусу здійснюються спеціалістами служби у справах дітей та Торецького міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді кожного дня з  08.00 до 16.00 години за вказаними номерами телефонів.

 

 

Надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів

Постановою Каінету Міністрів України від 05.04.2017 № 268 затверджено Порядок надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, який визначає механізм надання зазначеного статусу дітям, які зазнали:

1) фізичне насильство, якого зазнала дитина внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів  – отримання дитиною у період її перебування в зоні воєнних дій та збройних конфліктів тілесних ушкоджень різного ступеня, які завдали їй фізичного болю, спричинили розлад її здоров’я;

2) сексуальне насильство, якого зазнала дитина внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, – перенесені дитиною дії сексуального характеру у період її перебування в зоні воєнних дій та збройних конфліктів, зокрема: демонстрування статевих органів; статевий акт у присутності дитини; статеві зносини чи розпусні дії з дитиною, задоволення статевої пристрасті з дитиною; втягнення дитини в зайняття проституцією або примушування її до зайняття проституцією; примушування до участі у виготовленні зображень, кіно- та відеопродукції, комп’ютерних програм, інших предметів порнографічного характеру, а також інші правопорушення проти статевої свободи та статевої недоторканності дитини;

3) психологічне насильство, якого зазнала дитина внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів – моральні та психологічні страждання (травми) дитини, що не потребують доведення, і які вона перенесла внаслідок її проживання/перебування в умовах воєнних дій, збройних конфліктів, тимчасової окупації, її внутрішнього переміщення, залишення свого місця проживання/перебування у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, а також загибелі (зникнення безвісти), потрапляння у полон, смерті внаслідок поранення, контузії або каліцтва, отриманих у населеному пункті, віднесеному допереліку населених пунктів, на території яких здійснювалася антитерористична операція, її батьків або одного з них – із числа цивільних осіб, а також її батьків або одного з них – з числа осіб, визначених пунктом 2 Порядку надання статусу особи, на яку поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», деяким категоріям осіб, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.2015 № 740.

Право на отримання статусу має дитина, а також особа, яка під час здійснення антитерористичної операції не досягла 18 років (повноліття), які внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів:

1) отримали поранення, контузію, каліцтво;

2) зазнали фізичного, сексуального насильства;

3) були викрадені або незаконно вивезені за межі України;

4) залучалися до участі у діях воєнізованих чи збройних формувань;

5) незаконно утримувалися, у тому числі в полоні;

6) зазнали психологічного насильства.

Статус надається органом опіки та піклування військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області.

Дитина, якій виповнилося 14 років, має право самостійно звернутися до служби у справах дітей військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області та подати документи.

Якщо дитина зазнала психологічного насильства, у першу чергу необхідно звернутись до Торецького міського Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді для здійснення оцінки потреб.

Служба у справах дітей військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області (тел. 4-38-48) та Торецький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (тел.. 4-11-18) розташовані за адресою:

м. Торецьк, вул. Руднична, б. 35, 2-й поверх (колишня будівля ДАІ).

 

 

Перелік
документів, необхідних для надання статусу дитини,
яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів

Для надання статусу законний представник дитини або у разі, коли дитина переміщується без супроводження батьків або осіб, які їх замінюють, її родичі (баба, дід, прабаба, прадід, тітка, дядько, повнолітні брат або сестра), вітчим, мачуха, представник органу опіки та піклування подають до служби у справах дітей військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області (м. Торецьк, вул. Руднична, б. 35 (колишня будівля ДАЇ, 2-й поверх, тел. 4-38-48) заяву про надання статусу, згоду на обробку персональних даних і засвідчені в установленому порядку копії таких документів:

– свідоцтва про народження дитини або іншого документа, що посвідчує особу дитини;

– документа, що посвідчує особу заявника;

– документа, що підтверджує повноваження законного представника дитини або родинні стосунки між дитиною та заявником;

– довідки про взяття дитини на облік як внутрішньо переміщеної особи або документа, що підтверджує проживання/перебування дитини в місті Торецьку.

У разі відсутності відомостей про реєстрацію місця проживання/перебування дитини в місті Торецьку, доказами підтвердження її місця проживання/перебування можуть бути відомості, які містяться в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, або документи про право власності батьків або дитини на рухоме чи нерухоме майно, або свідоцтво про базову загальну середню освіту, або атестат про повну загальну середню освіту, або документ про професійно-технічну освіту, або табель успішності, або учнівський квиток, або медичні документи, або свідоцтво про народження дитини.

Якщо дитина отримала поранення, контузію, каліцтво, також подаються виписки з медичної картки дитини або консультаційного висновку спеціаліста, видані після медичного обстеження та лікування дитини в закладах охорони здоров’я із зазначенням діагнозу.

Якщо дитина зазнала  фізичного, сексуального насильства, була викрадена або незаконно вивезена за межі України, залучалася до участі у діях воєнізованих чи збройних формувань,  незаконно утримувалася, у тому числі в полоні, також подаються копії:

– заяви про вчинення щодо дитини кримінального правопорушення або про залучення дитини до провадження як потерпілої, зареєстрованої в установленому порядку у відповідних правоохоронних органах;

– витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань про відкриття кримінального провадження;

– висновку експерта за результатами судової експертизи (за наявності), проведеної в ході досудового розслідування в кримінальному провадженні, якою встановлено факти фізичного, сексуального насильства щодо дитини внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів

Якщо дитина зазнала психологічного насильства, також подаються:

– висновок оцінки потреб сім’ї (особи) у соціальних послугах, підготовлений Торецьким міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (м. Торецьк, вул. Руднична, б. 35 (колишня будівля ДАІ, 2-й поверх, тел.. 4-11-18));

– копія посвідчення з написом “Посвідчення члена сім’ї загиблого”, якщо дитина отримала статус відповідно до Порядку надання статусу особи, на яку поширюється чинність Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, деяким категоріям осіб, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2015 р. № 740;

– копія свідоцтва про смерть та копія документа, що підтверджує загибель особи в населеному пункті, на території якого здійснювалася антитерористична операція, або копія документа, що підтверджує смерть особи внаслідок поранення, контузії, каліцтва, отриманих у зазначеному населеному пункті у період здійснення антитерористичної операції, у разі загибелі батьків дитини або одного з них – із числа цивільних осіб.

 

Завантажити бланки заяв