тризуб
Торецька міська військово-цивільна адміністрація
Бахмутського району Донецької області

Звіти про виконання бюджету міста Торецьк за І квартал 2018 року

Звіт про виконання зведеного бюджету міста Торецьк
за І квартал 2018  року

За підсумками звітних даних про виконання зведеного бюджету міста за 1 квартал 2018 року надходження до бюджету склали 153167,2 тис. грн.,  або 31,1% до уточнених річних показників  2018 року,  101,6% (+2456,6 тис. грн.) до уточнених планових показників  1 кварталу 2018 року, у т. ч:

– надходження загального фонду –   149390,3 тис. грн.;

– спеціального фонду – 3776,9 тис. грн.

У порівнянні з аналогічним періодом минулого року доходи загального фонду збільшилися на 19,3%, або на 24210,9 тис. грн., у т.ч.: власні доходи – зросли на 24,0%, або на 5331,3 тис.грн.,  трансферти – зросли на 18,3%,  або 18879,6 тис. грн.

Доходи спеціального фонду у порівнянні з аналогічним періодом минулого року зменшилися на 14,3%, або на 629,9 тис. грн.

У загальному обсязі надходжень найбільшу питому вагу (56,0%) склали трансферти з обласного бюджету   за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 85828,7 тис. грн.  та  трансферти з державного бюджету ( питома вага – 23,2%) – 35566,1 тис. грн. Трансферти обласного бюджету склали ( питома вага – 0,2%) – 332,8 тис.грн., трансферти з бюджету міста Торецьк  бюджету міста Залізне  (питома вага – 0,1%) – 99,3 тис.грн.

Надходження від податків та зборів в структурі дохідної частини зведеного бюджету склали 20,5%, або 31340,3тис.грн., що становить 27,7% до  уточнених річних показників  2018 року, 127,2% (+6704,8 тис. грн.) до планових показників І кварталу 2018 року, у тому числі надходження:

– загального фонду – 27563,4 тис. грн. або 119,0% (+4408,1 тис. грн.) до планових показників І кварталу 2018 року, 103,0% (+806,4 тис.грн.) до середньомісячних планових показників надходжень 1 кв. 2018 року та на 24,0% (+5331,3 тис. грн.) більше рівня 2017 року;

 – спеціального фонду – 3776,9 тис. грн., що у 2,6 рази перевищує планові показники 1 кварталу 2018 року (+2296,7 тис. грн.) та на 14,3% (-629,9 тис. грн.) менше рівня  1 кварталу 2017 року.

В цілому у порівнянні  з 1 кварталом  2017 року надходження зросли на 17,6% (+4701,4 тис. грн.)

Надходження до загального фонду зведеного бюджету міста Торецьк
в розрізі окремих податків та зборів
  Фактичні надходження за І квартал 2018 року
Всього  власні доходи загального фонду, у т.ч. ПДФО Плата за землю Єдиний податок Акцизний податок
тис.  грн.

%,

пит.

вага,

у влас- них дохо- дах

тис.  грн.

%,

пит.

вага,

у влас- них дохо- дах

тис.  грн.

%,

пит.

вага,

у влас- них дохо- дах

тис.  грн.

%,

пит.

вага,

у влас- них дохо- дах

Зведений бюджет, у т.ч.: 27563,4 22721,6 82,4% 667,2 2,4% 2491,6 9,0% 767,9 2,8%
м. Торецьк 25956,5 22721,6 87,5% 82,8 0,3% 1775,7 6,8% 502,7 1,9%
смт. Північне 462,2 0 0,0% 90,7 19,6% 191,4 41,4% 170,8 37,0%
смт. Новгородське 621,5 0 0,0% 162,9 26,2% 361,2 58,1% 69,2 11,1%
смт. Щербинівка 453,2 0 0,0% 317,5 70,1% 117,8 26,0% 15,2 3,4%
м. Залізне 70,0 0 0,0% 13,3 19,0% 45,5 65,0% 10,0 14,3%

Видаткова частина зведеного бюджету міста  профінансована на 29,1%  від річного плану або 149246,5 тис.грн., зокрема по загальному фонду на 145523,5 тис.грн. або 29,5% до уточнених річних планових призначень; по спеціальному фонду –  на 19,8% до уточнених річних планових  призначень,   або 3723,0 тис.грн.

Виконання зведеного бюджету по загальному фонду в розрізі бюджетів територіальних громад:

Військово – цивільна адміністрація міста Торецьк Донецької області: всього доходи – 147684,1 тис. грн., у тому числі власні надходження (від податків та зборів) – 25956,5тис.грн., або 25,5% до річного плану  та 119,2% (+4179,1 тис. грн.) до планових показників 1 кварталу 2018 року (за рахунок перевиконання плану доходів по податку на доходи фізичних осіб та єдиному податку). Видатки за звітний період склали 144220,4тис.грн. (29,6% до уточнених планових призначень 2018 року та 89,7% до планових призначень звітного періоду).

Залізна міська рада: всього доходи – 169,3 тис. грн., в тому числі трансферти з бюджету міста м.Торецьк – 99,3тис.грн.; власні доходи – 70,0тис.грн. Виконання  планових призначень власних доходів склало 28,1% до річного плану та 113,6% (+8,4 тис. грн.) до планових показників І кварталу 2018 року (за рахунок перевиконання  плану доходів по податку на майно). Видатки по загальному – фонду- 169,7тис.грн.(25,2% до уточнених планових призначень 2018 року та 83,8% до планових призначень звітного періоду).

Північна селищна рада: власні доходи всього – 462,2тис.грн., або 21,4% до річного плану  та 85,7% (-77,1 тис. грн.) до  планових показників 1 кварталу 2018 року  ( за рахунок невиконання планових призначень з акцизних податків та плати за землю). Видатки – 414,4тис.грн.(18,4% до уточнених планових призначень 2018 року та 71,0% до планових призначень звітного періоду).

Новгородська селищна рада: власні доходи всього – 621,5тис.грн., або 40,1% до річного плану та 127,9% (+135,6тис. грн.) до планових показників 1 кварталу 2018 року (за рахунок перевиконання плану доходів по єдиному податку). Видатки – 454,8тис.грн. (22,7% до уточнених планових призначень 2018 року та 73,3% до планових призначень звітного періоду).

Щербинівська селищна рада: власні доходи всього – 453,2тис.грн., або 38,9% до річного плану та 155,7% (+162,2тис.грн.) до планових показників 1 кварталу 2018 року (за рахунок перевиконання плану доходів по платі за землю та єдиному податку). Видатки – 264,2тис.грн.(22,7% до уточнених планових призначень 2018 року та 87,1% до планових призначень звітного періоду).

 

Звіт про виконання  бюджету міста Торецьк
за І квартал 2018  року

Виконання бюджету міста Торецька  за 1 квартал 2018 року за надходженнями до бюджету склало 151438,8тис.грн., або 31,1% до уточнених річних показників 2018 року, 101,9% (+2882,7 тис.грн.) розпису доходів 1 кварталу 2018 року, у т. ч:

– надходження загального фонду –   147684,1тис.грн.;

– надходження спеціального фонду – 3754,7тис.грн.

Доходи загального фонду у порівнянні з аналогічним періодом минулого року збільшилися на 19,5% (+ 24075,9 тис. грн.), у т.ч.: власні доходи – зросли 25,6%, або на 5295,6 тис.грн.,  трансферти – зросли на 18,2%,  або на 18780,3 тис.грн.

Доходи спеціального фонду у порівнянні з аналогічним періодом минулого року зменшилися на 13,9%, або на 604,8 тис. грн., у тому числі за рахунок власних надходжень бюджетних установ на 573,5 тис.грн.

Структура доходів бюджету міста Торецьк за 1 квартал 2018  року

                                                                                                    тис. грн.

Найменування доходів План на 2018 рік Фактичні надходження  за 1 кв. 2018  року % викон. річного плану Фактичні надходження  за 1 кв. 2017  року % 1 кв. 2018 до 1кв. 2017  
Загальний фонд          
Податки та збори 101900,6 25956,5 25,5% 20660,9 125,6%
Трансферти з державного бюджету 136188,6 35566,1 26,1% 102947,3 34,5%
Трансферти з обласного бюджету за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 238585,2 85828,7 36,0% 0
Трансферти з обласного бюджету 4242 332,8 7,8% 0
Всього Загальний фонд 480916,4 147684,1 30,7% 123608,2 119,5%
Спеціальний фонд          
Екологічний фонд 226,9 42,9 18,9% 39,8 107,8%
Власні надходження бюджетних установ 5633,7 3711,8 65,9% 4285,3 86,6%
Бюджет розвитку 0 0   34,4 0,0%
Всього Спеціальний фонд 5860,6 3754,7 64,1% 4359,5 86,1%
Разом 486777 151438,8 31,1% 127967,7 118,3%

Надходження податків та зборів до загального фонду бюджету міста Торецьк

Доходи загального фонду  міського бюджету м. Торецька за рахунок податків та зборів за 1 квартал 2018 року склали 25956,5 тис.грн., що відповідає 25,5% річного плану, або 119,2% (+4179,1тис.грн.) до розпису доходів 1 кварталу та 101,9% (+481,3 тис.грн.) до середньомісячних планових показників надходжень 1 кварталу  2018 року. У порівнянні з 2017 роком доходи збільшилися на 25,6%, або 5295,6 тис.грн.

Найбільшу питому вагу в доходах загального фонду міського бюджету займає податок на доходи фізичних осіб (1 кв. 2018 – 87,5%, 1кв.  2017 – 87,9%), що відповідає 22721,6тис.грн., або 24,4% річного плану та 116,8% (+3269,5тис.грн.) до розпису доходів, середньомісячний план надходжень  в 1 кв. не виконано на 529,6 тис.грн., або  на 2,3% .

У порівнянні з відповідним періодом 2017 року надходження збільшилися на 4564,0 тис.грн., що відповідає 125,1%.

Із загальної суми надходжень ПДФО в 1 кв. 2018 року понад 38,1%, або 8648,8 тис.грн. забезпечили підприємства вугільної галузі, зростання надходжень податку по даній категорії платників у порівнянні з 1 кварталом 2017 року склало 763,4 тис.грн. (16,7% від загальної суми додаткових надходжень).

Бюджетні установи сплатили в 1кв.2018 року понад 25,9%, або 5882,3 тис.грн. ПДФО, у порівнянні з 1 кв. 2017 року надходження зросли на 1380,5 тис.грн. (30,2% від загальної суми додаткових надходжень).

Підприємства житлово-комунального господарства сплатили в 1кв.2018 року майже 10,0%, або 2162,0 тис.грн. ПДФО, у порівнянні з 1 кв. 2017 року надходження зросли на  1000,2тис.грн. (21,9% від загальної суми додаткових надходжень).

Динаміка надходжень ПДФО  в 2017-2018 роках.

  1кв. 2017р., тис.грн. 1кв. 2018р., тис.грн. Відхилення (+/-, тис.грн.)

Приріст 2018 до 2017

(%)

Всього надходження ПДФО 18157,6 22 721,5 4563,9 125,1%
Вугільна промисловість  7 885,4 8 648,8 763,4 109,7%
у тому числі ДП «Торецьквугілля» 7 626,4 7 255,4 -371,0 95,1%
Бюджетні установи 4501,8 5 882,3 1380,5 130,7%
у тому числі Міський відділ освіти 1503,5 1 658,7 155,2 110,3%
Хімічна промисловість 1 295,5 1 784,1 488,6 137,7%
Житлово- комунальне господарство 1 161,8 2 162,0 1000,2 186,1%
Податок з сум військового забезпечення 879,3 1 189,8 310,5 135,3%
Харчова промисловість 164,7 169,6 4,9 103,0%
Разом по видах економічної діяльності 15 888,5 19 836,6 3948,1 124,8%
Інші  платники – юрособи 1 768,6 2 184,4 415,8 123,5%
Платники СПД та фізособи 500,5 700,5 200,0 140,0%

Друге місце в структурі власних доходів загального фонду займають місцеві податки (питома вага – 7,2%), які надійшли у розмірі 1869,0 тис.грн або 140,5% до розпису доходів 1 кварталу  2018 року (+538,5 тис.грн.).

В структурі місцевих податків надходження податку на майно склали 93,3 тис.грн., або 168,7% до розпису звітного кварталу (+38,0 тис.грн.), у т.ч.: податок на нерухоме майно – 10,5тис.грн., або 92,1% до плану періоду (-0,9тис.грн); плата за землю – 82,8 тис.грн., або 188,6% від плану періоду (+38,9тис.грн. ).

У порівнянні з  1 кв.2017 року платежі скоротилися на 227,5 тис.грн., або на  70,9%. Основною причиною зменшення надходжень є зміни до законодавства щодо порядку оподаткування податком на майно на території населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення.

Єдиний податок надійшов в розмірі 1775,7 тис.грн., або 139,2% до плану звітного періоду (+500,5тис.грн.). У порівнянні з 1 кварталом 2017 р. платежі збільшилися на 445,1 тис.грн., або 33,5% переважно за рахунок зміни кола платників та доходів платників податку 3 групи.

Акцизні податки (питома вага у власних доходах бюджету – 1,9%)  надійшли у розмірі 502,7 тис. грн.,або 87,5% до розпису звітного періоду (-72,1тис.грн.) та на 3,2% (-16,5 тис.грн.) менше 1 кварталу 2017 року  у зв’язку зі зміною переліку об’єктів оподаткування.

Плата за оренду комунального майна (питома вага у власних доходах – 1,3%) надійшла у розмірі 332,9 тис.грн., або 133,5% до розпису звітного періоду (+83,6тис.грн.) та на 50,2% (+111,2 тис.грн.) більше 1 кварталу 2017 року  за рахунок погашення заборгованості минулих років.

Надходження інших податків та зборів  склали  530,3тис. грн.

Негативним чинником наповнення дохідної частини бюджету є заборгованість по податках, зборах і платежах до бюджету м. Торецька, яка  станом на 01.04.2018 складає 5291,3тис. грн.

Видатки

Виконання бюджету міста Торецька за 1 квартал 2018 року склало 147941,4 тис.грн. (29,3%), в тому числі за загальним фондом – 144220,4 тис.грн. (або 29,6 % до уточнених планових призначень 2018 року) та за спеціальним фондом – 3721,0 тис.грн.(або 21,3%)  

Обсяг видатків загального фонду бюджету міста Торецька порівняно з відповідним показником минулого року збільшився на 19,9% (+23926,1тис.грн.).

Основна частина видатків бюджету спрямована у звітному періоді на соціально-культурну сферу (освіта, охорона здоров’я, соціальний захист і соціальне забезпечення, культура та мистецтво, фізична культура і спорт). У звітному періоді сукупна частка цих видатків у структурі видатків бюджету склала 97,5%, або 57542,1тис.грн. Серед видатків на соціально-культурну сферу найбільшу питому вагу займають витрати на освіту –      49,4 % ( 28712,8 тис.грн.), охорону здоров’я – 33,8% (19455,6 тис.грн.).

У структурі видатків загального фонду бюджету з урахуванням трансфертів з усіх рівнів бюджету захищені статті витрат складають 144220,4тис.грн. і займають найбільшу питому вагу (99,3%), зокрема:

– оплата праці  і нарахування на неї – 44307,9тис.грн. або 30,7%;

– оплата енергоносіїв – 11460,4тис.грн. або 7,9%;

– медикаменти – 243,2тис.грн. або 0,2 %;

– продукти харчування – 807,2тис.грн. або 0,6 %;

– витрати на соціальне забезпечення – 86364,5тис.грн.  або 59,9%;

– поточні трансферти органам державного управління інших рівнів – 99,3тис.грн. або 0,1%;

Інші витрати (придбання матеріалів, устаткування, інвентарю, оплата послуг (окрім комунальних), витрати на відрядження) склали 937,9тис.грн. або 0,6%.

Фінансування галузі «Освіта» здійснювалося:

–   за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету -11 100,6тис.грн.;

–   за рахунок власних доходів міського бюджету -17 612,2тис.грн.

Фінансування видатків по галузі «Охорона здоров’я» проводилося:

–   за рахунок коштів медичної субвенції з державного бюджету – 15902,8тис.грн.;

–   за рахунок субвенції з державного бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань – 393,4тис.грн.;

–   за рахунок субвенції з державного бюджету  на централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет – 87,2тис.грн.;

–   за  рахунок власних доходів  міського бюджету – 3072,1тис.грн.

Найбільшу питому вагу (97,6%) в видатках на соціальний захист населення за 1 квартал 2018 року займають трансферти з державного бюджету – 85232,9 тис.грн., в тому числі:

– видатки, пов’язані з наданням пільг та житлових субсидій населенню по оплаті енергоносіїв та житлово-комунальних послуг профінансовано у сумі 62690,0тис.грн, або 46,0% річних планових призначень.

– для надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу протягом звітного періоду отримано і використано субвенцію з державного бюджету у сумі 1525,7тис.грн., або 22,0% річного плану.

– на виплату допомоги сім‘ям з дітьми, малозабезпеченим сім‘ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям, допомоги по догляду за інвалідом внаслідок психічного розладу використано 21769,8тис.грн., або 23,0 % до річного плану;

– на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною», оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя отримано і використано субвенцію з державного бюджету у сумі 306,4тис.грн., або 25,6% річного плану.

За рахунок коштів загального фонду міського бюджету профінансовані соціальні видатки на суму 2049,4тис.грн.

Видатки на розвиток житлово-комунального господарства за 1 квартал 2018 року склали 825,0 тис.грн. Фінансування витрат проводилося відповідно до заходів, затверджених Програмою розвитку житлово-комунального господарства м.Торецьк на 2018 рік.

За рахунок коштів екологічного фонду (спеціального фонду) профінансовані роботи з кронування дерев на загальну суму 14,9тис.грн.

У звітному періоді надана дотація з місцевого бюджету бюджету Залізної міської ради у сумі 99,3тис.грн.  на покриття втрат частини доходів бюджету.

Кредиторська заборгованість станом на 01.04.2018 склала 63817,6тис.грн., в тому числі:

– за загальним фондом 63807,8тис.грн., з неї термін оплати якої не настав – 63082,2тис.грн.;

–  за спеціальним фондом 9,8тис.грн., з неї термін оплати якої не настав 1,8тис.грн.

Найбільшу частку (майже 92,6 % від загальної заборгованості)складає заборгованість державного бюджету місцевому бюджету – 59093,3 тис.грн..

Дебіторська заборгованість станом на 01.04.2018 року склала  527,8 тис.грн., в т.ч.:

– за загальним фондом – 321,9 тис.грн.;

– за спеціальним фондом – 205,9 тис.грн.

 

Начальник фінансового управління
військово – цивільної адміністрації
міста Торецьк Донецької області
Т.І.Чуєва