тризуб
Торецька міська військово-цивільна адміністрація
Бахмутського району Донецької області

Статус внутрішньо переміщеної особи – як його отримати

З квітня 2014 наш край зіткнувся з такою страшною проблемою – як збройний конфлікт. Громадяни України змушені були залишити, покинути свої  місця проживання з метою врятувати власне життя, зберегти здоров’я  дітей і близьких, залишити свої домівки, роботу, друзів і родичів, змінити спосіб і стиль життя, поїхати подалі від  жаху бойових дій. З жовтня в нашій мові все частіше стало звучати таке слово як внутрішньо переміщені особи. Цей статус встановлено Законом України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» для громадян України, іноземців або осіб без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах та мають право на постійне проживання в Україні, яких змусили залишити або покинути своє місце проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07.11.2014 № 1085-р. затверджений перелік населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та перелік населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення.

Документом, який підтверджує факт внутрішнього переміщення і взяття на облік внутрішньо переміщеної особи є довідка, видача якої врегульована Порядком оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 509.

Для отримання довідки повнолітня або неповнолітня внутрішньо переміщена особа звертається особисто, а малолітня дитина, недієздатна особа або особа, дієздатність якої обмежена, – через законного представника із заявою про взяття на облік до управління соціального захисту населення військово-цивільної адміністрації міста Торецьк. З даного питання прийом здійснюється щоденно з 8.30 до 14.00.

У заяві внутрішньо переміщена особа надає інформацію про фактичне місце проживання/перебування.

Як фактичне місце проживання/перебування не можуть зазначатися адреси (місцезнаходження) органів державної влади, місцевого самоврядування, юридичних осіб публічного права, їх підрозділів, будь-яких інших приміщень, за якими внутрішньо переміщені особи фактично не проживають.

Заява про взяття на облік підписується особисто заявником. При цьому заявник надає згоду на обробку, використання, зберігання та надання Адміністрації Держприкордонслужби, Мінфіну для верифікації персональних даних відповідно доЗакону України“Про захист персональних даних”. Під час подання заяви про взяття на облік заявник пред’являє документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або документ, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус, або свідоцтво про народження дитини.

У разі відсутності в документі, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або документі, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус, відмітки про реєстрацію місця проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення, заявник надає докази, що підтверджують факт проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення, на день виникнення обставин, що спричинили внутрішнє переміщення (військовий квиток з відомостями щодо проходження військової служби; трудова книжка із записами про трудову діяльність; документ, що підтверджує право власності на рухоме або нерухоме майно; свідоцтво про базову загальну середню освіту; атестат про повну загальну середню освіту; документ про професійно-технічну освіту; документ про вищу освіту (науковий ступінь); довідка з місця навчання;  рішення районної, районної у мм. Києві чи Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської чи районної у місті ради про влаштування дитини до дитячого закладу, у прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу, встановлення опіки чи піклування; медичні документи; фотографії; відеозаписи тощо).

З метою обліку внутрішньо переміщених осіб впроваджена Єдина інформаційна база даних про внутрішньо переміщених осіб України. У день подання заяви про взяття на облік безоплатно видається довідка за встановленою формою.

У випадках коли у заявника відсутня  відмітка про реєстрацію місця проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення і він надає докази, що підтверджують факт проживання,  заява розглядається протягом 15 робочих днів та приймається рішення про видачу довідки або відмову в її видачі.

Також довідку отримує кожна дитина, в тому числі та, що прибула без супроводження батьків, законного представника, а також дитина, яка народилася у внутрішньо переміщеної особи.

Довідка є безстроковою.

У видачі довідки може бути відмовлено, коли:

– відсутні обставини, що спричинили внутрішнє переміщення, зазначені у статті 1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньопереміщенихосіб»;

– у державних органів наявні відомості про подання завідомо неправдивих відомостей для отримання довідки;

– заявник втратив документи, що посвідчують особу (до їх відновлення);

– у документі заявника, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або документі, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус, немає відмітки про реєстрацію місця проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення, та відсутні докази, що підтверджують факт проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення, визначені абзацом другим пункту 4 цього Порядку;

– докази, надані заявником для підтвердження факту проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення, не підтверджують такого факту.

Рішення про відмову у видачі довідки з обов’язковим зазначенням підстав для відмови, видається  в день подання заяви про взяття на облік, а у випадку надання доказів, що підтверджують факт проживання на території, з якої здійснюється внутрішнє переміщення,- не пізніше ніж через 15 робочих днів після її подання.

Діючим законодавством передбачені підстави скасування дії довідки про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб. Рішення про скасування дії довідки відповідно достатті 12 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» приймається начальником управління соціального захисту населення та протягом трьох днів з дати прийняття такого рішення надсилається на адресу місця проживання внутрішньо переміщеної особи, зазначену в довідці. Інформація про скасування дії довідки невідкладно вносить до Єдиної інформаційноїбазиданих про внутрішньопереміщенихосіб.

Управління соціального захисту населення військово-цивільної адміністрації м. Торецьк Донецької області