тризуб
Торецька міська військово-цивільна адміністрація
Бахмутського району Донецької області

Проставлення апостиля запроваджено у Торецьку

Останнім часом міжнародні відносини розвиваються дуже стрімко, що тягне за собою велику кількість юридичних питань. Одним з таких, достатньо вагомих питань, є легалізація офіційних документів. На сьогоднішній день існує два способи засвідчення документів: консульська легалізація та проставлення апостиля.

Апостиль – це стандартизований сертифікат чи штамп (який носить назву Apostille), та поставляється на документах. Документи, завірені таким чином не потребують додаткової легалізації. Апостиль визнається на на будь-якому рівні в країнах-учасницях Гаазької Конвенції. Україна приєдналась до Гаазької Конвенції, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів 10 січня 2002 року, і перейшла на спрощену процедуру апостилювання. Для України Конвенція набула чинності22 грудня2003року.

Відповідно до наказу Міністерства юстиції України № 2268/5 від 11.11.2015 «Про впорядкування відносин з проставлення апостиля та підготовки документів для їх консульської легалізації» затверджений Порядок проставлення апостиля на офіційних документах, що видаються органами юстиції та судами, а також на документах, що оформляються нотаріусами України».

Відтепер, електронним сервісом з проставлення апостиля на офіційних документах, що видаються органами юстиції та судами, а також на документах, що оформлюються нотаріусами України наділений і  Торецький міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану.

Проставлення апостиля проводиться за заявою будь-якої особи шляхом її особистого звернення до відділу з пред’явленням наступних документів:

– документ, що посвідчує особу, крім випадку, якщо заява була надіслана поштовим зв’язком;

– оригінал документа, на якому проставляється апостиль, або його копію, засвідчену в установленому порядку;

– документ про оплату послуги з проставлення апостиля.

У разі коли заявник звільнений від оплати послуг з проставлення апостиля, надається документ, що підтверджує право на звільнення від сплати, копія якого додається до поданої заяви.

За результатами розгляду заяви та поданих документів посадова особа відділу проставляє апостиль або відмовляє у його проставлені. Відомості про проставлення апостиля або про відмову у його проставлені вносяться до Реєстру.

Строк розгляду документів для проставляння апостиля або відмова в його проставлені здійснюється у строк до 2 робочих днів.

У разі необхідності отримання зразка підпису, відбитка печатки та/або штампа, а також здійснення перевірки документів про державну реєстрацію актів цивільного стану у випадках відсутності відомостей про них у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян та/або виникнення сумніву щодо їх достовірності строк розгляду документів, поданих для проставляння апостиля, може бути продовжено до 20 робочих днів.

Документі, подані для проставлення апостиля, можуть видаватися також іншій особі на підставі відповідної довіреності, наданої такій особі заявником.

Наказом Міністерства юстиції України від 18 грудня 2003 року № 161/5 встановлено плату за надання послуг у з проставляння апостиля на офіційних документах, що видаються органами юстиції, призначених для використання на території інших держав для:

– громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства – 3 неоподатковувані мінімуми доходів громадян (51 грн.);

– юридичних осіб – 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (85 грн.).

Від унесення плати звільняються інваліди 1-ої і 2-ої груп, інваліди Великої Вітчизняної війни, громадяни, які належать до першої категорії потерпілих унаслідок Чорнобильської катастрофи, та діти – сироти у разі проставляння апостиля на документах, що стосуються безпосередньо цих громадян.

Прийом громадян з питань проставлення апостиля на документах проводиться з вівторка по суботу, згідно графіку прийому громадян у відділі.

Таким чином, із запровадженням Електронного реєстру апостиля в місті Торецьку значно спрощується порядок подачі документів для проставлення апостиля та їх отримання. Громадянам не потрібно їхати до Києва, достатньо звернутися до відділу державної реєстрації актів цивільного стану та через 2-3 робочі дні отримати оформлені документи.

 

Торецький міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Донецькій області