тризуб
Торецька міська військово-цивільна адміністрація
Бахмутського району Донецької області

Повідомлення про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті містобудівної документації «Детальний план території для будівництва сміттєперевантажувальної станції у м. Торецьк Донецької області»

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та «Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 555 від 25.05.2011 року, військово-цивільна адміністрація міста Торецьк Донецької області інформує про початок процедури розгляду проекту  Детального плану території для будівництва сміттєперевантажувальної станції у м. Торецьк Донецької області.

Проект зазначеної містобудівної документації розроблявся  для визначення параметрів забудови земельної ділянки і її відведення для будівництва сміттєперевантажувальної станції у м. Торецьк, а саме:

– визначення доцільності розміщення об’єкту будівництва;

– визначення параметрів забудові земельної ділянки;

– визначення планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними нормами та санітарно-гігієнічними нормами.

Проект виконано відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Земельного Кодексу України, Закону України «Про землеустрій», ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території», ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень», ГБН В.2.2-35077234-001:2011 «Підприємства сортування та перероблення твердих побутових відходів», ДБН В.2.2-28:2010 «Будинки адміністративного та побутового призначення», ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів», ДБН В.1.1-7-2002 «Пожежна безпека об’єктів будівництва».

До складу проекту входять текстові та графічні матеріали.

Текстові матеріали (пояснювальна записка) включає наступні розділи:

– загальні положення;

– характеристика природних, соціально-економічних умов;

– оцінка існуючої ситуації;

– розподіл території за функціональним використанням. Характеристика видів використання;

– переважні, супутні і допустимі види використання території, містобудівні умови та обмеження;

– основні принципи планувально-просторової організації території,

– транспортне обслуговування, організація руху транспорту і пішоходів;

– інженерне забезпечення,

– інженерна підготовка та інженерний захист території, використання підземного простору;

– комплексний благоустрій та озеленення території;

– перелік вихідних даних;

– техніко-економічні показники

До графічних матеріалів входить:

– Загальні дані. Схема розташування території у планувальній структурі населеного пункту;

– План існуючого використання території;

– Опорний план;

– Схема планувальних обмежень;

– Проектний план;

– План червоних ліній;

– Схема організації руху транспорту;

– Схема інженерної підготовки території та вертикального планування;

– Схема інженерних мереж, споруд.

Основні техніко-економічні показники об’єкта будівництва.

Найменування показників Од. вим. Значення показників
Територія в межах проекту м² 11060
Площа забудови м² 2284,2
Кількість працюючих осіб 49
Інженерне обладнання:
Водоспоживання м³/добу
Протяжність мереж км
Каналізація, об’єм стічних від м³/добу
Протяжність мереж км
Електропостачання кВт/годину
Протяжність мереж км
Теплопостачання Ккал/годину
Інженерна підготовка та благоустрій
Територія забудови, що потребує заходів з інженерної підготовки з різних причин м²
Площа озеленення м² 2279,7
Площа дорожнього одягу, у тому числі: м² 8124,5
В межах відведеної ділянки м² 6495,9
За межами відведеної ділянки м² 1628,5
Охорона навколишнього середовища
Санітарно – захисна зона, всього км 0,1
У тому числі озеленені м² 2880

Проект детального плану території розроблений КП «Інтервітражсервіс», зареєстрованим за адресою: 84331, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Паркова, 64а, код ЄДРПОУ 23770769. Головний архітектор проекту Шоломенцев Ю.В. (кваліфікаційний сертифікат серія АА № 001965),

Підстава для розроблення  – розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області  від 12.09.2017 № 43р «Про розробку детального плану території по  вул. Онезька».

Замовник містобудівної документації – КП «Донецький регіональний центр поводження з відходами», зареєстрований за адресою: 84301, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Танкістів, буд. 176, код ЄДРПОУ 34850326.

З текстовою та графічною частинами зазначеного проекту можна ознайомитись:

– на електронних носіях – на офіційному веб-сайті військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області  toretsk-rada.gov.ua;

– на паперових носіях в приміщенні відділу з питань державного архітектурно-будівельного контролю, містобудування, архітектури та земельних відносин за адресою: м. Торецьк, вул. Маяковського, 33 (понеділок-п’ятниця з 09.00 – 15.00, перерва 12.00-12.48). Телефон для довідок 4-39-75, телефон приймальні керівника ВЦА м. Торецьк 4-10-33.

Зауваження та пропозиції  до проекту подаються з 06.11.2017 по 30.11.2017  на ім’я керівника військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області на поштову адресу: м. Торецьк, вул. Маяковського, 24А.

Відповідальний за організацію розгляду пропозицій в.о. начальника відділу з питань державного архітектурно-будівельного контролю, містобудування, архітектури та земельних відносин військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області – Тимошенко Ніна Іванівна.

Пропозиції будуть розглянуті відповідно до «Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 555 від 25.05.2011 року.

Про час публічного обговорення детального плану території для будівництва сміттєперевантажувальної станції у м. Торецьк Донецької області буде повідомлено додатково у засобах масової інформації.