тризуб
Торецька міська військово-цивільна адміністрація
Бахмутського району Донецької області

Управління Пенсійного фонду України в м Дзержинську Донецької області інформує

ЗВІТ ЗА НАЙМАНИХ ПРАЦІВНИКІВ – ВИМОГИ Й  ПОРЯДОК ЗАПОВНЕННЯ

Управління Пенсійного фонду України в м Дзержинську Донецької області звертає увагу бухгалтерів юридичний осіб та фізичних осіб-підприємців на правильність заповнення звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі Звіт за формою № Д4).

Звіт за формою № Д4 Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі ЄСВ) затверджено наказом Міністерства фінансів України від 14 квітня 2015 року № 435. Звітним періодом, за який роботодавці подають зазначену форму до органів ДФС, є календарний місяць. Роботодавці зобов’язані щомісяця подавати звіт з ЄСВ за найманих працівників. Звіт подається протягом 20 календарних днів, що настають за останнім днем звітного періоду.

Форма № Д4 повинна містити такі обов’язкові реквізити:

– тип форми («додаткова», «початкова», «ліквідаційна», «скасовуюча», призначення пенсії»);

– звітний період, за який подається форма  № Д4;

– повне найменування (прізвище, ім’я, по батькові) страхувальника згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також інші категорії страхувальників, на яких не поширюється дія Закону про держреєстрацію;

– код за ЄДРПОУ або податковий номер/серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта);

– код основного виду економічної діяльності;

– клас професійного ризику виробництва (у разі подання форми №Д4 за період до 01.01.2016);

– місцезнаходження (місце проживання) страхувальника;

– код органу ДФС до якого подається форма № Д4;

– дата подання форми № Д4;

– ініціали, прізвища, податкові номери або серії та номери паспортів посадових осіб страхувальника;

– середньооблікова кількість штатних працівників за звітний період (за наявності);

– кількість застрахованих осіб у звітному періоді, яким нараховані виплати (за наявності);

– штатна чисельність працівників (за наявності);

– кількість створених нових робочих місць у звітному періоді (за наявності);

– підписи страхувальника – фізичної особи та/або посадових осіб страхувальника, засвідчені печаткою страхувальника (за наявності).

Важливо!  Зазначені реквізити мають бути обов’язково заповнені в усіх таблицях додатків до форми № Д4, де вони передбачені.

Частиною п’ятою ст.8 Закону України від 08.07.2010 № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі Закон про ЄСВ) встановлено, що якщо база нарахування ЄСВ не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід, сума єдиного внеску розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід (прибуток), та ставки ЄСВ. При нарахуванні заробітної плати (доходів) фізичним особам не за основним місцем роботи ставка ЄСВ застосовується до визначеної бази нарахування незалежно від ії розміру.

Особливі випадки застосування вимоги щодо сплати єдиного внеску з мінімальної зарплати:

– сума єдиного внеску розраховується з фактично нарахованої у поточному місяці заробітної плати незалежно від ії розміру (у разі звільнення або прийняття працівника на основне місце роботи);

– при оподаткуванні доходів внутрішніх сумісників, осіб які отримують винагороди за договорами ЦПХ (до уваги береться загальна сума оподатковуваного доходу);

– якщо відпустка припадає на майбутній місяць і сума відпускних нараховується не за повний місяць та після відпустки працівникові нараховуватиметься заробітна плата, то в поточному місяці єдиний внесок нараховується на суму фактичної оплати відпустки за майбутній період, оскільки загальна сума доходу ще не відома. Якщо у наступному місяці загальний дохід (заробітна плата та сума відпускних) за місяць менше мінімальної зарплати, єдиний внесок розраховуватиметься з мінімальної заробітної плати;

– якщо у працівника початок та закінчення лікарняного припадають на різні місяці, єдиний внесок у місяці початку лікарняного нараховується за фактично відпрацьований час, оскільки загальна сума доходу ще не відома (суму лікарняних буде визначено після надання листка непрацездатності). Якщо після розподілу лікарняного у наступному місяці загальний дохід за місяць становить менше мінімального розміру, єдиний внесок нараховується виходячи з мінімальної заробітної плати.

На суму допомоги по вагітності та пологах за останній місць, якщо ця ії частина менше мінімальної зарплати, у місці нарахування допомоги єдиний внесок нараховується на фактичну суму допомоги, адже остаточний дохід за останній місяць ще не відомий.

Норма ч.5 ст.8 Закону про ЄСВ не поширюється на заробітну плату інваліда, працевлаштованого за основним місцем роботи на підприємстві, де застосовується ставка 8.41%, 5,5% або 5,3%. Для зазначених працівників сума єдиного внеску розраховується з фактично нарахованої заробітної плати незалежно від ії розміру.  

Коли ставити ознаку «неповний робочий час»: ознака «непоний робочий час» проставляється у разі, якщо особа працює:

– неповний робочий день (тобто зменшення тривалості щоденної роботи на обумовлену кількість годин);

– неповний робочий тиждень (зберігається нормальна тривалість робочого дня, але зменшується кількість робочих днів на тиждень);

– у разі поєднання неповного робочого дня і неповного робочого тижня (наприклад, тривалість робочого дня 5 годин при 4 робочих днях на тиждень).

Управління Пенсійного фонду України в м.Дзержинську ще раз наголошує та звертає увагу бухгалтерів та керівників підприємств на вірне заповнення звітності по ЄСВ, адже надана інформація потрапляє до Державного реєстру застрахованих осіб.