тризуб
Торецька міська військово-цивільна адміністрація
Бахмутського району Донецької області

Шукаємо патронатні сім’ї!

Відповідно до Закону України від 26.01.2016 року № 936-VІІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення соціального захисту дітей та підтримки сімей з дітьми» запроваджується послуга патронату над дитиною в рамках експерименту у 2016-2018 роках.

Патронат над дитиною – тимчасовий догляд, виховання та соціально-психологічна реабілітація дитини в сім’ї патронатного вихователя на період подолання дитиною, її батьками або іншими законними представниками складних життєвих обставин.

Метою патронату над дитиною є забезпечення та захист прав дитини, яка через складні життєві обставини тимчасово не може проживати разом зі своїми  батьками або іншими законними представниками, надання їй та її сім’ї  комплексу послуг у відповідності до найкращих інтересів дитини.

Патронатний вихователь – це особа, яка за участю членів сім’ї надає послуги з догляду, виховання та соціально-психологічної реабілітації дитини у своїй сім’ї.

Сім’я патронатного вихователя – сім’я, в якій за згоди всіх її членів, повнолітня особа,  яка пройшла спеціальний курс підготовки, виконує обов’язки патронатного вихователя на професійній основі.

Патронатним вихователем може бути громадянин України, який має вищу освіту,  позитивний досвід виховання дітей,  відповідні житлові умови для надання послуг з догляду виховання та соціальної реабілітації дитини в своєму помешканні, добровільного помічника з числа повнолітніх членів сім’ї (далі – помічник патронатного вихователя).Патронатний вихователь не може поєднувати надання послуг патронату над дитиною з іншими видами діяльності, які перешкоджатимуть якісному виконанню умов договору про патронат над дитиною. Патронатними вихователями не можуть бути  особи, зазначені у статті 212 Сімейного кодексу України, а також особи, чиї діти були засуджені, перебувають/перебували у конфлікті з законом. Кандидат у патронатні вихователі подає до міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за місцем проживання такі документи:

заяву;

копії свого паспорта та  кандидата у  помічники патронатного вихователя;

довідку про склад сім’ї (форма № 3);

копію диплома про вищу освіту;

копію трудової книжки (за наявності);

висновки про стан свого здоров’я  та кандидата у  помічники патронатного вихователя, складені за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866 „Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини”;

довідки від нарколога, психіатра та фтизіатра, в т.ч. і для осіб, які проживають разом із кандидатом у патронатні вихователі;

довідки про відсутність судимості, в т.ч. і у повнолітніх членів сім’ї, які проживають разом з кандидатом у патронатні вихователі;

документ, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням;

письмова згода на влаштування дітей до цієї  сім’ї усіх повнолітніх членів сім’ї кандидата у патронатні вихователі, які проживають разом з ним, а також дітей, за умови досягнення ними віку, коли вони спроможні самостійно висловлювати свою думку.

Кандидат у патронатні вихователі, який пройшов первинний відбір, разом з кандидатом у помічники патронатного вихователя, за клопотанням міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді   направляється до обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (далі – регіональний центр)  для обов’язкового проходження навчання за програмою, затвердженою Мінсоцполітики.

За результатами навчання обласний  центр видає кандидату у патронатні вихователі та його помічнику довідку про проходження курсу підготовки та, у разі успішного проходження навчання, рекомендацію про можливість надання послуги патронату над дитиною за формою, встановленою Мінсоцполітики.

При наявності рекомендації орган опіки та піклування  впродовж місяця укладає з кандидатом  у патронатні вихователі договір про надання послуги патронату над дитиною за формою, затвердженою Мінсоцполітики.

Обов’язки, права та відповідальність патронатного вихователя в період перебування дитини у його сім’ї визначаються статтею 253 Сімейного кодексу України та договором про патронат над дитиною, типова форма якого затверджується Кабінетом Міністрів України.

Патронатний вихователь та помічник патронатного вихователя не рідше ніж один раз на рік проходять обов’язкове медичне обстеження, що підтверджується відповідним висновком про стан здоров’я.

Регіональний центр, за направленням міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, забезпечує підвищення кваліфікації патронатного вихователя та помічника патронатного вихователя не рідше ніж один раз на два роки. 

Для забезпечення найкращих інтересів дитини, влаштованої до сім’ї патронатного вихователя, та надання комплексної підтримки у подоланні складних життєвих обставин її батькам або законним представникам створюється міждисциплінарна команда, що функціонує відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 р. № 866 „Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини”. До складу міждисциплінарної команди в обов’язковому порядку входить патронатний вихователь, працівники центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,  служби у справах дітей.

Термін перебування дитини у сім’ї патронатного вихователя не може перевищувати трьох місяців та встановлюється органом опіки та піклування за результатами оцінки рівня безпеки або оцінки потреб дитини та її сім’ї. Орган опіки та піклування у разі необхідності може прийняти рішення про продовження терміну перебування дитини у сім’ї патронатного вихователя не більше, ніж до шести місяців, відповідно до висновку міждисциплінарної команди.

Рішення про вибуття дитини з сім’ї патронатного вихователя приймається органом опіки та піклування за результатами розгляду питання  на Комісії на підставі представлених службою у справах дітей спільно із міським центром соціальних служб для сімї, дітей та молоді  пакету документів, що обґрунтовують його доцільність. 

Підставами для прийняття такого рішення є:

1) заява батьків або законних представників дитини та висновок міждисциплінарної команди про доцільність повернення дитини до батьків або законних представників внаслідок подолання/мінімізації складних життєвих обставин дитиною та її сім’єю;

2) заява патронатного вихователя про неможливість виконання ним своїх обов’язків з тимчасового догляду та виховання дитини у своїй сім’ї внаслідок виникнення  обставин, що об’єктивно унеможливлюють їх виконання;

3) рішення про надання дитині статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, та:

– рішення суду про усиновлення;

– рішення органу опіки та піклування про влаштування дитини на виховання в сім’ю громадян (під опіку чи піклування, на виховання до прийомної сім’ї чи дитячого будинку сімейного типу) або до дитячого закладу, закладу охорони здоров’я, навчального або іншого закладу;

4) неналежне виконання патронатним вихователем своїх обов’язків за договором про патронат над дитиною, що може бути підтверджено:

– обстеженням умов проживання дитини в сім’ї патронатного вихователя, здійсненим службою у справах дітей, за письмовим повідомленням від закладів освіти, охорони здоров’я, соціального захисту населення, інших структурних підрозділів місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, громадських організацій, житлово-експлуатаційних управлінь, батьків дитини, зверненням самої дитини тощо;

– документально засвідченими відомостями, що надійшли від органів Національної поліції України, територіальних органів Державної пенітенціарної служби України, прокуратури та судів;

5) за наявності інших умов, передбачених договором про патронат над дитиною.

У разі досягнення дитиною повноліття або її смерті окреме рішення про вибуття дитини із сім’ї патронатного вихователя  не приймається.

Оплата послуг патронатного вихователя, виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя здійснюються у розмірі та порядку, визначених Кабінетом Міністрів України.

Всіх, кого зацікавила дана інформація, звертайтесь до Торецького міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, за адресою: м. Торецьк, вул. Фрунзе, б. 35 (колишній будинок ДАЇ, 2 поверх).