тризуб
Торецька міська військово-цивільна адміністрація
Бахмутського району Донецької області

ДОВІДКА до рішення виконкому міської ради «Звіт про виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Торецька за 2016 рік»

На виконання розпорядження голови Донецької облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 27.04.2016 № 347 підготовлен звіт про виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Торецка за 2016 рік. Звіт розроблений з урахуванням реальних тенденцій розвитку промислового потенціалу і соціальної інфраструктури нашого міста.

В2016 році досягнуті наступні результати:

 • Обсяг реалізації промислової продукції: 678,7 млн. грн. або 76,2% виконання Програми на рік (план – 823,6 млн. грн), до 2015 року – 112,2%;

Найбільшу питому вагу у загальному обсязі реалізації займають:

– вугільнагалузь– 40,9%;

– хімічна промисловість – 36,4% у структуріекономіки.

Даний показник виконанийнаступнимипідприємствами міста:

– ДП «Торецьквугілля» – 90,9% (план – 258 789,9 тис. грн.), що складає 235 357,00 тис. грн.

– ПрАТ «Торецький хлібокомбінат» – 100,5% (план – 25 000 тис.грн.), що складає 25 135,8 тис.грн.

– КТ«Сенсор-Універсал» – у 4,2 рази більше(план – 750,0 тис. грн), що складає 3121,5 тис. грн.;

 • Видобуток вугілля рядового кам’яного склав 279,5 тис.тонн, що становить 92,5% виконання Програми на 2016 рік (302,0 тис.тонн) та 104,8% до 2015 року (266,7 тис.тонн);
 • Випуск готовоївугільної продукції склав 158,2 тис. тонн або 107,4% виконання Програми на рік (план – 147,3 тис. тонн), до 2015 року – 125,4% (126,2 тис. тонн);
  • Обсяг переробки вугілля рядового кам’яного склав 721,3 тис.тонн, що становить 50,1% виконання програми на рік (1440,0 тис.тонн) та 87,2% до 2015 року (827,1 тис.тонн);
  • Випуск хімічної продукції:

– феноло-крезоли – 1681,8 тонн, що становить 46,7% виконання Програми на рік (3 600 тонн) та 83,9% до 2015 року (2004,9 тонн);

– нафталіну – 16 318,3 тонн, що становить 60,4% виконання Програми на рік (27 000 тонн) та 116,4% до 2015 року (14 018,6 тонн);

 • Обсяг виробленої харчової продукції склав 2 498,6 тонн, що становить 88% до Програми  (2 839 тонн) та 93,2% до 2015 року (2 679,8 тонн):
  • торти – 2,8 т. (140,0% та 100,0%);
  • тістечка – 1,7 т. (170,0% та 170,0%);
  • здобні вироби – 176,0 т. (102,3% та 101,7%);
  • солодощі східні борошняні – 6,7 т. (74,4% та 77,9%);
  • пряники – 48,4 т. (88,0% та 86,6%);
  • хлібобулочних виробів – 2 263,0 т. (87,0% та 92,8%).
 • Середньоспискова чисельність штатних працівників: 9 900 чол. або101,1% виконання Програми (план – 9 791 чол.), до 2015 року – 97,3% (знизилася на 279 чол), в тому числі по ДП «Торецьквугілля» – 3 231 осіб (-6,6%), ІНКОР і К – 620 осіб (-4,2%).

увугільній промисловостім. Торецька зайнято 3 795осібабо38,3%відзагальної кількості працюючих, до 2015 року – 4 041 осібскоротилась на 246 осіб або – 6,1%.

 • Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника на 01.01.2017 року склала 4 459,4 грн. (за оперативними даними підприємств основного кола), що становить 114,1% виконання Програми на рік (3 909,5 грн.) та 116,1% до 2015 року (3 840,0 грн.)в тому числі:

– промисловість – 5 580,0 грн. (+18,4% до 2015 року);

– ЖКГ – 3 286,1 грн. (+5,7% до 2015 року);

– транспорт – 3 062,7 грн. (-4,4% до 2015 року);

– освіта – 3 312,6 грн. (+ 16,7% до 2015 року);

– охорона здоров’я – 3058,0 грн. (+9% до 2015 року)

Довідково: середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника за 2016 рік всього по Україні склала 5 183,0 грн., по Донецькій області – 5 989,0 грн., по місту – 4 459,4 грн., (86% відносно до середньомісячної заробітної плати по Україні і 74,4% до середньомісячної заробітної плати по Донецькій області).

 • Фонд оплати праці штатних працівників за 2016 рік склав 529 776,7 тис.грн. (за оперативними даними підприємств основного кола),що на 12,9% більше в порівнянні з відповідним періодом 2015 року (469 048,3 тис.грн.) та склав 115,3% виконання Програми на рік (459 333,6 тис.грн.);
 • Заборгованість із виплати заробітної плати на 01.01.2017 року склала 7 767,7 тис.грн. (-9548,8 тис. грн. або на 55,1% до аналогічного періоду 2015 року):

– на 01.01.2016 року – 17 316,5 тис. грн.;

– на 01.01.2017 року – 7 767,7 тис.грн.;

За інформацією Управління Пенсійного фонду у м. Торецьку:

 • за 2016 рік чисельність пенсіонерів склала 27 310 осіб або 89,7% виконання Програми на рік (план – 30 448 осіб), до 2015 року – 83,9% (була 35 541осіб);
 • Середньомісячний розмір пенсіїзафіксований на рівні2319,6 грн. або85,1% виконання Програмина рік (план 2 726,57 грн.), за 2015 ріксклав 108,9% (була 2129,4 грн.);
 • Власні доходи Пенсійного фонду склали3005,6тис. грн.,абоу 2,6 рази більше виконання Програми на рік (план 1 138,76 тис. грн.)
 • Загальна сума боргудо бюджету Пенсійного фонду на 01.01.2017 склала147,1 млн. грн., в тому числі недоїмка по Єдиному соціальному внеску –1 191,1 тис. грн.
 • Забезпеченість потреби на віплату пенсійігрошовоїдопомогивласнимикоштами склала0,4%, по Програмі на рік0,1%.

Заінформацією  Дзержинського відділення Артемівської ОДПІі Департаменту фінансів:

 • Мобілізовано податків і зборів до бюджетів усіх рівнів: 146 751,2 тис. грн., що становить 119,1% виконання Програми на рік (123 240,0 тис.грн.) та на 36,1% більше до 2015 року (107 832,8 тис. грн.):
 • Податковий боргдо бюджетів всіх рівнівсклав 33976,2 тис. грн., в тому числі:

– державний бюджет – 20 840,6 тис. грн.;

– місцевий бюджет – 13135,6 тис. грн.

 • Всього доходів місцевого бюджету (з урахуванням трансфертів з обласного бюджету та внутрішні трансферти): 278 503,10 тис.грн або 117,1% виконання Програми на рік та 116,3% до 2015 року (239 389,9 тис.грн.);
 • Власні доходи місцевого бюджету: 98,5 млн. грн. – 126,4% виконання Програми (план 77,9 млн. грн), до  2015 року – 144,1% (68 352,9 тис. грн.):

– загальний фонд – надійшло 81 317,4 тис.грн. що відповідає 113,1% до розпису доходів звітного періоду. Додатково отримано до плану періоду 9 417,6 тис.грн.

– спеціальний фонд – надійшло 17200,2 тис.грн. (+10154,3 тис.грн) або 255,8% до уточненого річного плану (6 725,1 тис.грн.).

 • За 2016 рік видатки бюджету міста склали 368 868,8 тис.грн., або 93,6% до уточнених річних призначень (394 229,7 тис.грн.), в тому числі

     – загальний фонд – 340 594,6 тис.грн., або 96,2% при плані 353 954,0 тис.грн.;   

     – спеціальний фонд – 28 274,0 тис.грн., або 70,2% при плані 40 275,7 тис.грн.

ЗаінформацієюТорецькогоміського центру зайнятості:

 • Зареєстровано 146 безробітних, що становить – 32,4% виконання Програми на рік (план 450 чол.) і33% до  2015 року (442 чол.);

В рамках Програмиекономічногоі соціального розвиткумістаТорецька діють:

– Програма «Енергозбереження»;

– Програма «Капітального будівництва»;

– Програма «Охоронинавколишнього природногосередовища».

За 2016 рік економічний ефект від впровадження заходів по місту склав  4408,1 тис. грн. (82,9% до Програми), витрати на реалізацію  склали 749,8 тис. грн. Економія ПЕР – 0,826 тис. т.у.п. (58,3% до Програми), вартість зекономлених ПЕР – 4540,93 тис. грн. (63,5% до Програми).

Виконання Програми енергоефективності по економії ПЕР на 63,5% відбулось за рахунок вимушених простоїв шахт ДП «Торецьквугілля». У цілому енергозбереження здійснювалося по заходам, спрямованим на скорочення енерговитрат за рахунок резервів економії у всіх ланках технологічного процесу вугільного виробництва, особливо на енергоємному стаціонарному обладнанні, а саме:

– концентрація гірничого господарства (скорочення протяжності гірничих виробок, ліквідація витоків стисненого повітря); 

– удосконалення шахтних водовідливів за рахунок регулярного очищення водозбірників, використання тиску стовпа води головного ставу на зрошення, зменшення втрат напору в трубопроводі;

– удосконалення системи вентиляції за рахунок скорочення наднормативних зовнішніх та внутрішніх витоків повітря. Робота вентиляторів головного провітрювання на штучній характеристиці двигуна;

– удосконалення компресорного господарства за рахунок чищення проміжних охолоджувачів, чищення повітряних порожнин для зниження опору руху стисненого повітря;

– підвищення ефективності роботи підйомів.

Протягом 2016 року зекономлено:

– природного газу – 0,029 млн. куб.

– вугілля – 0,239 тис. т.;

– електроенергії – 1,966 млн. кВт.

Інвестиційна діяльність.

У липні 2016 року проект «Реконструкція автодорожнього металевого мосту  через р. Залізна Балка по вул. Желізній у м. Торецьк, с. Новгородське» пройшов відбір конкурсної комісії для фінансування із ДФРР у 2016 році в рамках другого етапу фінансування, загальна вартість проекту складає 2 077,3 тис. грн. Проте, через довготривалість тендерної процедури, погіршення погодних умов та невиконання підрядною організацією своїх зобов’язань проект реалізовано не було.

Розроблено та захищено на співбесіді з губернатором Перелік інфраструктурних проектів міста Торецька, які планувалось реалізувати у 2016 році за рахунок бюджетних та позабюджетних коштів. 18.03.2016 було підписано розпорядження голови Донецької облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації № 213 «Про затвердження переліку інфраструктурних проектів». До Переліку було включено 10 проектів по м. Торецьку на загальну суму інвестицій 59 222,04 тис.грн. Проте, відповідно до Закону України № 1406-19 від 02.06.2016 «Про внесення змін до підпункту 4 пункту 24 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України», об’єкти і заходи на територіях міст, розташованих на лінії зіткнення, не можуть входити до Переліку, тому проекти м. Торецька було виключено.

З метою отримання фінансування по вказаним проектам, подані форми пропозицій ідей проектів до Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку Донецької області на період до 2020 року.

Також, для участі у «Надзвичайній кредитній програмі по відновленню України» від Європейського інвестиційного банку направлені анкети за проектами з термомодернізації НВК «Школа-ліцей» та хірургічного і терапевтичного корпусів Центральної міської лікарні м. Торецька. На кінець 2016 року вказані проекти були попередньо відібрані конкурсною комісією для реалізації у 2017 році.

Протягом 2016 року з обласного екологічного фонду були виділені кошти на реалізацію 2 проектів, а саме:

– «Реконструкція центрального міського парку в м. Торецьк» – загальна вартість 3 738,6 тис.грн., засвоєно 1 973,9 тис.грн.;

– «Будівництво сміттєперевантажувальної станції, в т.ч. розробка ПКД» – загальна вартість 16 000 тис.грн. засвоєно на розробку ПКД 500,0 тис.грн.

У 4 кварталі 2016 року за рахунок коштів субвенції з державного бюджету – місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку територіальних громад реалізовано наступні заходи:

 1. Капітальний ремонт амбулаторії сімейної медицини № 5 в смт Новгородське м. Торецька на суму 867,1 тис. грн.;
 2. Встановлення пластикових вікон в ДНЗ № 15 в смт Новгородське м. Торецька – 233,6 тис. грн.;
 3. Капітальний ремонт шкільної їдальні в ЗОШ № 17 смт Новгородське м. Торецька – 818,5 тис. грн.;
 4. Придбання медичного обладнання для КЗ «ЦПМСД» м. Торецька (Донецька обл., м. Торецьк, вул. Центральна, 55г) – 1 001,0 тис. грн.;
 5. Придбання вуличних світлодіодних світильників для поточного ремонту мереж зовнішнього освітлення – 198,6 тис. грн.;
 6. Придбання матеріалів для монтажу вуличних світлодіодних світильників – 120,6 тис.грн.

За 2016 рік обсяг капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел фінансування за оперативними статистичними даними зафіксовано на рівні 26,26 млн.грн., що складає 11,4% від запланованих на рік видатків (229,4 млн.грн.), в т.ч.:

– на будівництво (реконструкцію) важливих виробничих об’єктів спрямовано 4 588,0 тис.грн.,

– на будівництво (реконструкцію) об’єктів соціальної сфери – 4 099,7 тис.грн.,

– на інші об’єкти виробничого та невиробничого призначення – 1 113,14 тис.грн.,

– на капітальні ремонти – 16 463,82 тис.грн.

Програмою «Охорона навколишнього природного середовища» на 2016 рік заплановано 4 заходи у сфері поводження з відходами, на фінансування яких планувалося витратити 847,0 тис.грн., у тому числі:

місцевого бюджету 297,0 тис. грн.
кошти підприємств 550,0 тис. грн.

У 2016 році на заходи з раціонального використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів фінансування не виділялося у зв’язку з нестачею коштів.

ПІДПРИЄМСТВА:

По ДП «Торецьквугілля» отримані наступні показники:

– обсяг реалізації готової вугільної продукції за 2016 рік склав 235 357,0 тис.грн. або 90,9% до Програми на рік (258 789,9 тис.грн.), що 116,6% в порівнянні з 2015 роком (201 875,0 тис.грн.).

– видобуток рядового вугілля складає 279,5 тис.тонн, що становить 92,5% до Програми на 2016 рік (302,0 тис.тонн) та 149,3% до відповідного періоду 2015 року   (187,2 тис.тонн);

– видобуток готової вугільної продукції склав 158,2 тис. тонн або 107,4% виконання Програми на рік (план – 147,3 тис. тонн), до  2015 року – 125,4% (126,2 тис. тонн);

Собівартість 1 тони видобутої вугільної продукції за 2016 рік склала – 3609,16 грн. або 115,4 % до Програми на 2016 рік (3 125,13 грн.) та на 9,2% менше до в. п. 2015 року (3 972,25 грн.). Ціна реалізації вугільної продукції за  2016 рік склала – 1034,44 грн. або 115,8 % до плану (892,9 грн.).

Залишок рядового вугілля на складах станом на 01.01.2017 року склав 8,730 тис.тонн.

Середньодобовий видобуток виконаний на 92,1 % і складає 779,0 тонн на добу, що на 67,0 тонн на добу менше планового показника (було заплановано 846,0  тонн на добу).

Зольність видобутого вугілля покращилась на 1,1% (при плані 36,9% фактично зольність за 2016 рік склала 35,8 %).

Чисельність працюючих на 01.01.2017 року склала 3204 осіб або 85,2% до Програми на рік (3 762 чол.) та на 223 чол. або 6,5% менше, в порівнянні з 2015 роком (3 427 чол.).

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника на 01.01.2017 року склала 6 526,1 грн. або 98,9% до Програми на рік (6 596,2 грн.) та на 932,7 грн. або 16,7% більше в порівнянні з 2015 роком (5 593,4 грн.).

Показники філії «ЗФ “Торецька” ТОВ “Енергоімпекс”:

– Обсяг переробки вугілля рядового кам’яного склав 721,3 тис. тонн, що становить 50,1% виконання Програми на рік (1440,0 тис.тонн) та 87,2% до 2015 року (827,1 тис. тонн). Зменшення обсягів переробки рядового вугілля пояснюється тим, що зменшились надходження від постійних постачальників сировини на переробку.

Обсяг реалізації  промислової  продукції за  2016 рік склав   41 945,3 тис. грн.,  що становить 53,0% виконання Програми на рік (79 200,0 тис.грн.) та 59,9% до 2015 року.

Чисельність працюючих за 2016 рік склала 421 осіб, що становить 92,5% виконання Програми на рік (455 осіб) та 95,7% до 2015 року. Показник середньооблікової чисельності працівників знизився  внаслідок звільнення робітників за власним бажанням.

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника за 2016 рік склала 3 508 грн.,  що становить 92,6% виконання Програми на рік (3 787,6 грн.) та 95,6% до 2015 року (3 670,2 грн.)

Заборгованість із виплати заробітної плати станом на 01.01.2017 року складає 1 303,0 тис. грн.

По підприємству ТОВ НВО “Інкор і К” (Фенольний завод) обсяг реалізованої промислової продукції –247 152,3 тис. грн., що становить 65,0% виконання Програми на рік (380 000,0 тис.грн.) та 109,2% до 2015 року (226 343,6 тис. грн.);

– виробництво промислової продукції по номенклатурі:

 • феноло-крезоли – 1 681,8 тонн, що становить 46,7% виконання Програми на рік (3 600 тонн) та 83,9% до 2015 року (2 004,9 тонн);
 • нафталіну – 16 318,3 тонн, що становить 60,4% виконання Програми на рік (27 000 тонн) та 116,4% до 2015 року (14 018,6 тонн).

Чисельність працюючих за 2016 року склала 620 осіб,  що становить 97,9% виконання Програми на рік (633 особи) та 95,8% до в. п. 2015 року (647 осіб).

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника за 2016 рік склала 6158,7 грн., що на 11% більше запланованого .на .рік (5 547,5 грн.) та 6,4% до відповідного періоду 2015 року (5 789,1 грн.).

Впроваджуються в життя проекти підтримки, відповідності обладнання, технології, капремонти.

Командитне товариство “Сенсор – Універсал”.

За 2016 рік підприємство:

– виготовило промислової продукції на суму 2096,6 тис.грн, що у 2,6 рази більше. до Програми на рік та 140,8% до 2015 року (1489,4 тис.грн.);

– реалізувано промислової продукції на суму 3121,5 тис.грн, що у 4,2 рази більше до Програми на рік та у 2,4 рази більше до відповідного періоду 2015 року (1288,9 тис.грн.);

Чисельність працюючих за 2016 рік склала 47 особи, що становить 85,5% виконання Програми на рік (55 осіб) та 78,3% до відповідного періоду 2015 року (60 осіб).

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника за 2016 рік склала 2818,0 грн., що становить 131,9% виконання Програми на рік (2 136,0 грн.) та 93,6% до відповідного періоду 2015 року (3010,0 грн.).

Приватне акціонерне товариство “Торецький хлібокомбінат”.

У 2016 році підприємством вироблено 2 498,6 тонн продукції, що становить 88,0% виконання Програми (2 839,0 тонн) та 93,2% до відповідного періоду 2015 року (2 679,8 тонн).

Обсяг реалізованої продукції у 2016 році склав 25 135,8 тис.грн.,що становить 100,5% виконання Програми (25 000,0 тис.грн.) та 100,9% до відповідного періоду 2015 року (24 917,5 тис.грн.).

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника склала 3 211,5 грн., що становить106,1% виконання Програми (3 027,0 грн.)та 106,2% до відповідного періоду 2015 року (3 023,4 грн.).

Середньоспискова чисельність штатних працівників склала 165 осіб, що становить 92,2% виконання Програми (179 осіб) та 96,5% до відповідного періоду 2015 року (171 осіб).

Підприємство «Дзержинська виправна колонія управління Державної Пенітенціарної служби України в Донецькій області (№ 2)».

Реалізовано промислової продукції на суму 1 327,6 тис. грн., що склало 88,5% (1 500,0 тис.грн.) виконання Програмних зобов’язань на рік і в 2,2 рази більше до аналогічного періоду 2015 року (616,4 тис. грн.).

Керівництво підприємства вживає заходів по укладанню договорів і розширенню ринків збуту.

Середньооблікова чисельність працюючих на підприємстві становить 7 осіб, що склало 87,5% (8чел.) виконання Програми на рік і 87,5% до 2015 року (8 чол.).

Середньомісячна заробітна плата – 2 626,0 грн., що на19,9% більше аналогічного періоду 2015 року (2 189,6 грн.) і склало 136,1% виконання Програми на рік (1929,0 грн.).