тризуб
Торецька міська військово-цивільна адміністрація
Бахмутського району Донецької області

Бахмутська ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області інформує (10.05.2017)

Сьогодні останній день подання декларації з податку на прибуток

10.05.2017 р. — граничний термін подання декларації з податку на прибуток підприємств за І квартал 2017 р.

У зв’язку з тим, що зміни до форми податкової декларації з податку на прибуток підприємств не набули чинності, таку декларацію за І квартал 2017 р. слід подавати за формою, затвердженою наказом Мінфіну України від 20.10.2015 р. № 897. Відповідно до п. 46.4 ст. 46 Податкового кодексу  якщо платник податків вважає, що форма податкової декларації, визначена контролюючим органом, збільшує або зменшує його податкові зобов’язання, всупереч нормам Кодексу з такого податку, він має право зазначити цей факт у спеціально відведеному місці в податковій декларації.

У разі необхідності платник податків може подати разом з такою податковою декларацією доповнення до такої декларації, складені за довільною формою, що вважатиметься невід’ємною частиною податкової декларації.

(Лист ДФС України від 05.05.2017 р. № 11293/7/99-99-15-02-01-17)

 

Дивіденди у формі № 1 ДФ: звітуємо правильно

10.05.2017 р. — останній день подання податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку за I квартал (форма № 1ДФ).

Ставку податку на доходи фізичних осіб для доходів у вигляді дивідендів по акціях та/або інвестиційних сертифікатах, корпоративних правах, нарахованих нерезидентами, інститутами спільного інвестування та суб’єктами господарювання, які не є платниками податку на прибуток, встановлено у розмірі 9 %.

Результати перерахунку, по нарахованих доходах у вигляді дивідендів, відображаються у формі № 1ДФ того періоду, в якому було проведено перерахунок сум податку. Уточнююча форма у цьому випадку не подається.

 

Оновлено декларації платників єдиного податку

У Мін’юсті Україні 10.04.2017 р. за № 478/30346 зареєстровано наказ Мінфіну України від 17.03.2017 р. № 369, яким внесено зміни до форм податкових декларацій для платників, які застосовують спрощену систему оподаткування, зараєстрованих власним наказомвід 19.06.2015 р. № 578.

У декларації для фізичних осіб — підприємців ставки податку, що застосовують платники третьої групи, зазначені у розділах ІV та V декларації, змінено з  2 % і 4 % на 3 % та 5 % відповідно.

Рядок 15 розділу VI декларації доповнено виноскою, якою визначено, що якщо підприємець уточнює період, який був до прийняття нової форми декларації, то у цьому рядку потрібно зазначати суму єдиного податку із рядка 29 декларації, затвердженої наказом Мінфіну України від 21.12.2011 р. № 1688 «Про затвердження форм податкових декларацій платника єдиного податку».

 

Як показати в декларації з ПДВ експорт (імпорт) товарів вартістю до 150 євро

Операції з увезення на митну територію України, вивезення за межі митної території України незалежно від обраного митного режиму товарів, митна вартість яких не перевищує еквівалент 150 євро, не є об’єктом обкладення ПДВ (пп. 196.1.16 ПКУ).

Тож у податковій декларації з ПДВ операції з увезення на митну територію України товарів, митна вартість яких не перевищує еквівалент 150 євро, не відображаються, а операції з вивезення за межі митної території України незалежно від обраного митного режиму таких товарів, указуються в рядку 5 з обов’язковим поданням Додатка 6 до декларації з ПДВ.

ідкатегорія 101.20 системи «ЗІР»).

 

Вартість подарунка фізособі-нерезиденту обкладається ПДФО

Вартість подарунка, отриманого платником податку — фізичною особою — нерезидентом від юридичної особи — резидента, включається до загального місячного оподатковуваного доходу платника податку — нерезидента й обкладається ПДФО на загальних підставах. Податковий агент під час нарахування (виплати) на користь фізичної особи — нерезидента доходу у вигляді подарунка, у формі № 1ДФ зобов’язаний відобразити реєстраційний номер облікової картки платника податків (далі — РНОКПП).

Лист ДФС від 26.04.2017 р. № 9030/6/99-99-13-02-03-15

 

Отримали часткову передоплату за послуги,

а податкову накладну склали на повне постачання: що з ПДВ

Податкова накладна складається на кожне повне або часткове постачання товарів/послуг, а також на суму коштів, що надійшли на поточний рахунок як попередня оплата (аванс). Така вимога передбачена п. 201.7 ПКУ та п. 18 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Мінфіну України від 31.12.2015 р. № 1307.

Водночас податкова накладна повинна містити ідентичні показники (номенклатуру товарів/послуг продавця, одиниці виміру товару/послуги, кількість, ціну постачання одиниці товару/послуги) тим, що вказані в первинних документах і в частині, яка оплачена контрагентом-покупцем або яка фактично виконана постачальником послуг.

Тобто в графі 2 податкової накладної «Номенклатура товарів/послуг продавця» указуються дані в розрізі номенклатури постачання товарів/послуг, а саме повинен бути відображений перелік наданих послуг.

До графи 6 «Кількість (об’єм, обсяг)» податкової накладної вносяться дані щодо кількості (об’єму, обсягу) постачання товарів/послуг. У разі складання податкової накладної на повне постачання послуги чи на суму коштів, що надійшла на поточний рахунок як попередня оплата (аванс) у повному обсязі, у графі 6 податкової накладної зазначається «1». У разі складання податкової накладної на часткове постачання послуги або в разі отримання суми попередньої оплати в частковому розмірі договірної вартості послуги в графі 6 зазначається відповідна частка наданої (оплаченої) послуги у вигляді десяткового дробу.

Тому складання податкових накладних на повне постачання послуги в разі отримання часткової попередньої оплати послуг не відповідає нормам ПКУ та не надає можливості ідентифікувати операції. У разі складання таких податкових накладних постачальником покупець не має підстав для віднесення зазначених у них сум ПДВ до податкового кредиту, оскільки такі податкові накладні не відповідають первинним документам згідно з п. 44.1 ПКУ.

Тобто порушенням порядку заповнення податкової накладної є невідповідність показників, які зазначені в податковій накладній, умовам їх фактичного постачання (номенклатурі, кількості товарів/послуг тощо), які підтверджені первинними документами.

Таке роз’яснення наведено в листі ГУ ДФС у Чернігівській області від 20.04.2017 р. № 1464/10/25-01-12-01-09.

 

ДФС поінформувала про зміни в

Порядку ведення Реєстру неприбутківців

Кабмін постановою від 29.03.2017 р. № 195 (даліПостанова № 195) уніс зміни до постанови від 13.07.2016 р. № 440 і затвердженого нею Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру.

У зв’язку із цим ДФС було видано лист від 26.04.2017 р. № 10382/7/99-99-15-02-01-17, у якому перелічено основні нововведення.

Постановою № 195 було збільшено з 10-ти робочих до 30-ти календарних днів строк для подання до контролюючого органу реєстраційної заяви з позначкою «зміни» і копій документів у разі зміни організаційно-правової форми неприбуткової організації чи внесення змін до її установчих документів, у т.ч. установчих документів організації вищого рівня, на підставі яких вона діє.

Таке подовження строку для подання заяви стосується лише уточнення даних у Реєстрі неприбуткових установ й організацій у випадку, коли мали місце відповідні зміни, але НЕ поширюється на загальний порядок реєстрації платників податків у контролюючих органах.

 

Договір у «спрощеній» формі не є підставою

вважати господарську операцію фіктивною

З позицій оподаткування не має значення, чи має в господарській операції дефект форми укладеного правочину (окрім випадків, коли в законі прямо вказано, що правочин, який не відповідає формі закону, є нікчемним чи правочин визнаний судом недійсним), а має значення господарська операція, що вчинена платником, яка й повинна бути предметом аналізу в податковому спорі.

Зокрема законодавством передбачена можливість укладення договорів у спрощеному порядку через ділову переписку — шляхом обміну документами, у т.ч. електронними, у вигляді прийняття замовлення до виконання. При цьому договори, укладені зазначеними способами, вважаються такими, що вчинені в письмовій формі. Водночас витрати платника податків мають бути фактично здійснені та підтверджені належним чином оформленими первинними документами, що передбачають реальні господарські операції, які відображаються в податковому обліку та які повинні спричиняти реальні зміни майнового стану платника податків.

Ухвала ВАСУ від 11.04.2017 р. № К/800/46400/14

За забруднення навколишнього середовища

платниками Донеччини сплачено 320 мільйонів гривень еко-податку

На даний час екологія Донецької області та країни в цілому знаходиться не в найкращих умовах. Це перед усім пов’язано з роботою промислового сектору країни, який найчастіше використовує застарілі технології виробництва, тим самим збільшуючи викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря та водні об’єкти. Крім того, свідомість людей ще недостатньо розвинена, а суб’єкти господарювання не зацікавлені в ощадливому використанні природно-ресурсного потенціалу країни.

Саме тому, існує необхідність в державному управлінні природокористуванням за допомогою екологічного податку. Так як, сплачуючи еко-податок, підприємства частково компенсують негативний вплив на природу різного роду шкідливих та небезпечних факторів, які виникають у процесі ведення господарської діяльності.

На Донеччині платниками екологічного податку зареєстровано 1464 підприємства, серед яких  33 – це великі підприємства. За три місяці 2017 року підприємствами регіону до зведеного бюджету перераховано понад 320 млн грн екологічного податку, що на 30%, або на 227 млн грн більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Згідно з розподілом коштів на відновлення довкілля місцеві скарбниці отримали понад 256 млн гривень. Натомість до державного бюджету надійшло більш, ніж 64 млн гривень.

Головне управління ДФС у Донецькій області нагадує, що граничний термін подання податкової звітності та сплати податкових зобов’язань з екологічного податку за І квартал 2017 року – 10 травня та 19 травня 2017 року відповідно.

Донецька митниця ДФС:

зовнішньоторговельний обіг збільшився на 47%

Протягом І кварталу поточного року в Донецькій митниці ДФС оформлено 10813 митних декларацій всіх типів. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року кількість митних оформлень зросла на 9%, або на 933 декларації. Із загальної кількості оформлених митних декларацій більшість становлять експортні – 72 %, або 7712 декларацій. На ввезення товарів на митну територію України оформлена 1661 декларація, 1440 декларацій – інші митні режими.

                За І квартал 2017 року зовнішньоторговельні операції оформила 351 особа, що на 14 % більше, ніж у січні-березні 2016року. Більше половини учасників зовнішньоекономічної діяльності, а саме 53% – це експортери, 34% – імпортери, 13% – ті, хто здійснював як експортні так і імпортні операції з товарами. Найбільш активними учасниками зовнішньоекономічної діяльності у Донецькому регіоні залишаються підприємства-виробники металургійної, видобувної, машинобудівної, коксохімічної, хімічної та харчової галузей.

Порівняно з 2016 роком зовнішньоторговельний обіг збільшився на 47% та склав 939 млн доларів. При цьому імпортовано товарів на 164 млн доларів, що на 27% більше, ніж за аналогічний період минулого року, експортовано – на 52% більше товарів, а саме на 775 млн доларів. Позитивне сальдо зовнішньоторговельного балансу складає610 млн доларів.

                Покращення результатів роботи у першому кварталі 2017 року не були б можливі без організаційних заходів, що постійно проводяться в митниці та направлені на поліпшення сервісу для суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності і громадян.         Результатом проведених заходів є суттєве скорочення середнього часу митного оформлення імпортних вантажів, який на даний час складає 55 хвилин. Позитивна динаміка також спостерігається і у митному оформленні експортних вантажів, середній час на таке оформлення – 24 хвилини.

За даними Державної служби статистики України у січні 2017 року доля Донецької області в загальних обсягах становить 10,8% за експортом (третє місце після м. Києва та Дніпропетровської області) та 3,3% – за імпортом.

В.о. начальника

Бахмутської ОДПІ

ГУ ДФС у Донецькій області                                                      С.М. Андрющенко