тризуб
Торецька міська військово-цивільна адміністрація
Бахмутського району Донецької області

Бахмутська ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області інформує (06.03.2017)

Перейшли на загальну систему оподаткування:

коли здійснювати перехідні коригування фінрезультату

Якщо в 4 кварталі 2016 року платник податку на прибуток отримав оплату за товари (роботи, послуги), що були відвантажені (надані) під час перебування на спрощеній системі оподаткування, то такі операції відображалися за правилами бухобліку під час формування фінансового результату. За таких обставин у податковому обліку взагалі не буде доходів від реалізації товарів (робіт, послуг).

Починаючи з 01.01.2017 р., фінрезультат податкового (звітного) періоду збільшується на суму доходу, отриманого як оплата за товари (роботи, послуги), відвантажені (надані) під час перебування на спрощеній системі оподаткування (пп. 140.5.12 ПКУ в редакції, чинній із 01.01.2017 р.). Тобто якщо з 01.01.2017 р. платник податку на прибуток отримує оплату за товари (роботи, послуги), які були відвантажені (надані) іще за часів його перебування на спрощеній системі оподаткування, то такий платник має збільшити фінрезультат до оподаткування на відповідну суму.

(Литс ДФСУ від 20.02.2017 р. № 3452/6/99-99-15-02-02-15).

 

Коли дивідендний аванс не сплачується та не нараховується

У разі якщо сума дивідендів не перевищує значення об’єкта оподаткування за відповідний податковий (звітний) рік, за результатами якого виплачуються дивіденди та грошове зобов’язання щодо котрого погашене, авансовий внесок із податку на прибуток під час виплати дивідендів суб’єктом господарювання не нараховується та не сплачується.

(Лист ДФСУ від 13.02.2017 р. № 2753/6/99-99-15-02-02-15).

 

ДФС про оподаткування дарунків у 2017 році

У разі якщо вартість дарунка, який надається платнику податків, не перевищує 25% мінімальної зарплати (у розрахунку на місяць), установленої на 1 січня звітного податкового року (у 2017 року — 800 грн), то вона не є об’єктом обкладення ПДФО.

Якщо ж вартість дарунка перевищує вказаний розмір, то сума такого перевищення обкладається ПДФО як додаткове благо з урахуванням п. 164.5 ПКУ, тобто коефіцієнт застосовується винятково до суми перевищення.

(Лист ДФС від 24.02.2017 р. № 2985/5/99-99-13-02-03-16).

 

Із 1 березня нова форма податкової накладної

Початок весни приніс неочікуваний сюрприз для платників ПДВ — із 1 березня набрали чинності нова форма податкової накладної та декларації з ПДВ, затверджені наказом Мінфіну від 23.02.2017 р. № 276 (далі — Наказ № 276) .

Зокрема Наказ № 276 передбачає нові форми для:

1) податкової накладної, виклавши її в новій редакції, що додається;

2) податкової декларації з ПДВ;

3) уточнюючого розрахунку податкових зобов’язань із ПДВ у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок;

4) розрахунку податкових зобов’язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник податку на додану вартість, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на митній території України.

Документ набирає чинності з першого числа місяця, наступного за місяцем його офіційного опублікування (публікація в «Урядовому кур’єрі» за 28.02.2017 р. № 39). Таким чином, нові форми необхідно застосовувати вже з 1 березня 2017 року.

 

Щодо застосування статті 201 ПКУ

Торгово-промислова палата України листом від 20.01.2017 № 146/08.1-7.1  проінформувала, що система торгово-промислових палат в Україні володіє кваліфікованим та досвідченим штатом експертів в усіх регіональних палатах і здатна швидко задовольнити попит на визначення кодів товарів для всіх платників ПДВ.

Інформацію про код товарів згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності можна отримати в регіональних торгово – промислових палатах.

(Лист ДФСУ від 08.02.2017 №3955/7/99-99-15-03-02-17)

 

Щодо порядку оподаткування ПДВ

проектів міжнародної технічної допомоги

Відповідно до пункту 3.2 статті 3 Кодексу якщо міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені ПКУ, застосовуються правила міжнародного договору.

Згідно з пунктом 23 Порядку № 153 виконавець проекту, що реалізує право на податкові пільги, передбачені законодавством та міжнародними договорами України, щомісяця до 20 числа складає та подає в письмовому та електронному вигляді до контролюючого органу, в якому перебуває на обліку як платник податків, та копії Мінекономрозвитку інформаційне підтвердження придбання товарів, робіт і послуг у пільговому режимі за кошти МТД за проектом (програмою) за формою згідно з додатком 8 до Порядку № 153, в якому вказує реквізити постачальників – платників ПДВ (найменування, код, адресу) та обсяг придбання товарів/послуг із застосуванням пільгового режиму.

Таким чином, якщо виконавцем проекту МТД придбання товарів/послуг, зазначених у плані закупівлі проекту, здійснюється у постачальника – платника ПДВ, то в договорі на таке постачання ціна таких товарів/послуг має бути вказана „Без ПДВ”. Постачальник за такими операціями податкові зобов’язання з ПДВ не визначає і до бюджету не сплачує.

(Лист ДФСУ від 14.02.2017 №2963/6/99-99-15-03-02-15)

 

Щодо блокування рахунків

Законом України від 20 грудня 2016 року № 1791-VIII”Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році” підрозділ 2 розділу XX”Перехідні положення” Кодексу доповнено пунктом 48, яким передбачено закриття додаткових електронних рахунків з дня, наступного за граничним строком сплати податкових зобов’язань за грудень 2016 року, для платників, які обрали квартальний податковий період, – за четвертий квартал 2016 року.

Згідно з пунктом 49 підрозділу 2 розділу XX”Перехідні положення” Кодексу реєстрація податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних, складених сільськогосподарськими товаровиробниками за операціями з постачання сільськогосподарських товарів/послуг, визначених відповідно до пункту 209.7 статті 209 розділу VКодексу, мала бути здійснена не пізніше 15 січня 2017 року.

Зарахування коштів на електронні рахунки платників здійснюється
Державною казначейською службою України.

(Лист ДФСУ від 08.02.2017 №2397/7/99-99-15-03-02-15)

 

Списання нестач та/або

псування готової продукції

У разі якщо підприємством здійснюється списання нестач та/або псування готової продукції (в тому числі, яка належить до товарних позицій, зазначених у пункті 45 підрозділу 2 розділу XXКодексу), в зв’язку з чим така продукція не може бути реалізована покупцям та визнається такою, яка не може бути використана в межах господарської діяльності платника ПДВ, то на підставі пункту 198.5 статті 198 Кодексу не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду, в якому відбувається її списання, платник податку зобов’язаний нарахувати податкові зобов’язання, виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до пункту 189.1 статті 189 Кодексу. На суму таких податкових зобов’язань платник повинен скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати в ЄРПН в терміни, встановлені ПКУ для такої реєстрації, зведену податкову накладну за товарами/послугами, необоротними активами (для товарів/послуг, необоротних активів, придбаних або виготовлених до 1 липня 2015 року, – у разі, якщо під час такого придбання або виготовлення суми податку були включені до складу податкового кредиту), які визнані такими, що використані в операціях, що не є господарською діяльністю платника податку.

(Лист ДФСУ від 08.02.2017 №2426/7/99-99-15-03-02-15)

 

Сплата ПДВ по уточнюючих розрахунках

Законом України від 21.12.2016 № 1797-УШ “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в УкраїнІ”(далі Закон №1797) внесено зміни до пункту 200і.6 статті 200і Податкового Кодексу, якими запроваджено обов’язковість сплати до бюджету податкових зобов’язань з ПДВ по уточнюючих розрахунках до податкових декларацій через ПДВ – рахунки в системі електронного адміністрування ПДВ. Для цього ДФС України формуються окремі реєстри для перерахування ПДВ до бюджету.

З метою забезпечення формування зазначених реєстрів ДФС доопрацьовано програмне забезпечення АС «Податковий блок»/облік ПДВ/формування реєстрів на сплату.

Так, реєстри типу «5» у розділі «формування реєстрів на сплату» сформовані для перерахування податку до бюджету в разі подання платником податку уточнюючих розрахунків до податкових декларацій.

Платник зобов’язаний сплати нараховані суми ПДВ (р.18.1Б) по уточнюючих розрахунках шляхом перерахування коштів з власного поточного банківського рахунку на електронний рахунок в СЕА у термін не пізніше дати подання уточнюючого розрахунку.

Сума штрафної санкції, самостійно розрахованої платником у уточнюючому розрахунку (р.18.3Б) та сума пені за несвоєчасну сплату узгодженого грошового зобов’язання (п.п. 129.1.1 статті 129 Кодексу), повинні бути сплачені з власного поточного банківського рахунка до бюджету (бюджетного рахунку ПДВ) у загальновстановленому порядку (стаття 50 Кодексу), тобто не пізніше дати подання уточнюючого розрахунку.

(Лист ДФСУ від 17.02.2017 №3956/7/99-99-12-03-01-17)

 

На Донеччині надходження від користувачів

корисних копалин склали майже 96 млн гривень

З початку року платники рентних платежів-надрокористувачі поповнили загальний бюджет країни на 95,9 млн гривень. У порівнянні з аналогічним періодом 2016 року надходження збільшились на 36% або на 31,8 млн гривень.

Згідно з розподілом коштів до державного бюджету спрямовано понад    71 млн гривень. Натомість у розпорядженні місцевих громад регіону залишилось  майже 24,7 млн гривень надходжень від користувачів надр.

На Донеччині 322 суб’єкта господарювання зареєстровані платниками рентної плати за користування надрами. З них 318 надрокористувачів мають спеціальні дозволи на видобування корисних копалин та 4 – на видобування природного газу.

Унікальний природно-ресурсний потенціал Донецької області при його ефективному використанні є однією з найважливіших передумов стійкого розвитку регіону та якості життя, і тенденція до зростання надходжень рентних платежівсприятиме його збереженню і відновленню.

Нові рекорди Донеччини: на 57% збільшились надходження до бюджету

 

З початку 2017 року Головним управлінням ДФС

 у Донецькій області забезпечено рекордні

надходження до зведеного бюджету країни.

Порівнянно з минулорічними показниками, надходження до бюджетів всіх рівнів збільшились на 57% або на 1,7 млрд гривень. Так, за два місяці поточного року платники Донеччини сплатили понад 2,8 млрд гривень.

Зокрема збільшився і середньомісячний показник надходжень, який цьогоріч склав 1,4 млрд грн проти 1 млрд грн за результатами минулого року.

Більша частка від усіх перерахувань платників податків, а саме 56%, залишається у місцевих бюджетах регіону. З початку 2017 року місцеві скарбниці отримали майже 1,6 млрд грн, що на півмільйона гривень більше, ніж торік. Основні податки, які формують місцевий бюджет – це податок з доходів фізичних осіб (937 млн грн), єдиний податок (понад 144 млн грн) та плата за землю (132 млн гривень).

Також спостерігається чітка тенденція збільшення надходжень до держбюджету від платників Донеччини. Цьогоріч до державного бюджету країни спрямовано удвічі більша сума податків, ніж за аналогічний період минулого року. Найбільші надходження податків (зборів) забезпечено з податку на прибуток підприємств (майже 400 млн грн), податку на доходи фізичних осіб та військового збору (понад 380 млн грн) та ПДВ з вироблених товарів (понад 353 млн гривень).

Крім досягнень фахівців фіскальної служби Донеччини у наповненні загального фонду держбюджету важливу роль відіграє сумлінне ставлення платників податків області. Головне управління ДФС у Донецькій області висловлює свою вдячність та повагу усім платникам податків, які своєчасно та в повному обсязі забезпечують виконання свого конституційного обов’язку сплачувати податки.

Донеччина: у січні оформлено на 1000 митних декларацій більше, ніж торік

 

Упродовж першого місяця 2017 року в

Донецькій митниці ДФС оформлено 3501 митну декларацію.

В порівнянні з січнем минулого року кількість оформлених митних декларацій збільшилася в 1,4 рази або на 1003 митні декларації. З них: 2567 експортні декларації – збільшення на 57%або на 928 митних декларацій, 478 імпортні декларації – збільшення на 6% або на 28 митних декларацій, 455 інші митні режими – збільшення на 11% або на 46 митних декларацій.

З початку 2017 року у Донецькій митниці зовнішньоторговельні операції здійснили 195 осіб, що на 17% більше, ніж у січні 2016 року.

Перелік найбільших експортерів за звітний період залишається практично незмінним та базується на суб’єктах металургійної, вугільної, машинобудівної, хімічної та харчової галузей виробництва.

Організаційні заходи, що проводяться в митниці, направлені на покращення якості надання сервісу для громадян та суб’єктів, що здійснюють операції з товарами, дають позитивні результати. Так, у січні 2017 року середній час митного оформлення експортних товарів із 31 хв. зменшився до 24 хвилин. У три рази скоротився і середній час митного оформлення імпортних вантажів та склав 48 хв. проти 2 год. 42 хвилин.

Зовнішньоторговельний обіг у січні 2017 року склав 322 млн доларів, що  майже в два рази більше порівняно з січнем 2016 року. При цьому імпортовано товарів на суму 45 млн доларів, експортовано – на 277 млн доларів.

 

Чверть мільярда гривень спрямовано

Донецькою митницею до держбюджету

За результатами січня 2017 року Донецькою митницею ДФС до Державного бюджету України спрямовано більше чверті мільярда гривень, а саме 251,8 млн грн митних платежів. У порівнянні з січнем 2016 року обсяг перерахованих митних платежів до держбюджету збільшився на 35% або на 66 млн гривень.

Значний приріст обсягів перерахованих митних платежів у січні поточного року в порівнянні з січнем минулого року пов’язаний з ростом обсягів імпорту окремих бюджетоформуючих товарів, внаслідок чого збільшились суми митних платежів, стягнутих при митному оформленні:

–          вугілля кам’яного – до держскарбниці перераховано 120 млн грн митних платежів, що майже на 30 млн грн більше аналогічного періоду 2016 року;

–          феросплавів – перераховано до держбюджету 32 млн грн, що на 25 млн грн більше, ніж торік.

Традиційно ці товари для своїх виробничих потреб імпортують найбільш потужні підприємства регіону.

Також, у січні 2017 року здійснено митне оформлення товарів, які у січні 2016 року не оформлювались, а саме: кокс доменний, катоди мідні, екскаватори гусеничні та запасні частини до них. Загальна сума сплачених митних платежів при оформленні вказаних товарів склала майже 24 млн гривень.

Аналітична робота у напрямку контролю чистоти декларування, що проводиться в митниці, дозволила перерахувати до скарбниці держави більше     2 млн грн додаткових митних платежів.

 

Донецькою митницею ДФС припинено

невдалу спробу контрабанди наркотиків

Співробітниками митного поста «Маріуполь – порт» Донецької митниці ДФС спільного з представниками Донецького прикордонного загону Держприкордонслужби України припинено спробу контрабанди наркотиків. 

26 лютого 2017 року під час здійснення обов’язкових видів пограничного та митного контролю у двох каютах судна виявлено наркотичну речовину – канабіс. Громадянин Грузії, який є членом екіпажу теплоходу «ESRA C» (прапор Республіки Панама), намагався приховати в ліжку під матрацом та у електричній розетці у 2  поліетиленових пакетах наркотичний засіб загальною вагою 10 грамів.

За даним фактом Управлінням Служби безпеки України в Донецькій області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальне провадження за ч. 2 ст. 305 Кримінального кодексу України (контрабанда наркотичних засобів).

 

У січні2017 року фіскальною службою

Донеччини наданопонад13тисяч адміністративних послуг

За перший місяць2017 року органами фіскальної служби Донецької області надано понад 13,4 тисяч адміністративних послуг, що у порівнянні з аналогічним періодом минулого року більше на 40%. 

Усічні зафіксовано понад 204тис. звернень представників бізнесу та громадян до органів фіскальної служби Донецької області за отриманням адміністративних, консультативних та інформаційних послуг.

Найбільш популярна адміністративна послуга з видачі картки платника податків, внесення до паспорта громадянина України даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків. У січніп.р. громадяни отримали 6485 таких карток, питома вага від загальної кількості отриманих у звітному місяці адмінпослуг – 48,2%.

Також запитуваними з боку суб`єктів господарювання у січні були такі адміністративні послуги:

– надання витягу з реєстру платників єдиного податку – 1464 (10,9%);

– реєстрації платника єдиного податку – 1159 (8,6%);

– реєстрації книги обліку доходів та книги обліку доходів і витрат платникам єдиного податку – 1059 (7,9%);

– реєстрації книг обліку розрахункових операцій – 873 (6,5%) та інші.

Безпосередньо Головним управлінням ДФС у Донецькій області у січні 2017 року надано 584 адмінпослуги: видано 547 ліцензій на роздрібну торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами (з них 288 і 255 ліцензій відповідно), по 2 дубліката ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями і тютюновими виробами, а також 37 реєстраційних номерів облікової картки платника податків.

З більш детальною інформацією щодо контактів та адрес Центрів обслуговування платників можна ознайомитись на офіційному субсайті ГУ ДФС у Донецькій області за посиланням http://dn.sfs.gov.ua/diialnist/mistsya-nadannya-administrativnih-poslu/

Перший заступник начальника
Бахмутської ОДПІ
ГУ ДФС у Донецькій області                                                                                                               С.М. Андрющенко